Konfüçyüs’ten Yönetim Dersi

0
461

Bir süreliğine şehrin yönetiminde yer alan ve yedinci günün sonunda şehrin en yüksek memurunu idam ettiren Konfüşyüs’ten öğrencilerine yönetim dersi:

Büyük bilge Konfüçyüs bir süre için şehrin yönetiminde görev alır ve yedi gün sadece şehirde olanları izler. Yedinci gün şehirdeki en yüksek memur olan Shao Cheng’i idam ettirir.

Bu davranış üzerine Konfüçyüs’ün öğrencileri çok şaşırırlar, yanına giderler ve büyük bilgeye sorarlar:

– Shao Cheng bu şehirde hatırlı ve kuvvetli bir adamdı. Şehrin yönetiminde yetki aldıktan sonra ilk işiniz onu idam ettirmek oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu adam haydutluk ve hırsızlık da yapmamıştı. Bunu neden yaptınız?

Konfüçyüs, öğrencilerine neden yaptığını şöyle anlattı:

– Dünyada beş ağır suç vardır. Haydutluk ve hırsızlık bunlardan sonra gelir. Bu beş ağır suç şunlardır:

1. İyi eğitimli ve bilgili olmasını gizlice kendi fırsatları için kullanan.

2. Aşırıya kaçan bir hayat tarzı ile inatçılık.

3. Doğruyu söylemese de insanları yanıltabilen.

4. Sadece olumsuz olaylar ve her şeyin hep kötü yanları hakkında konuşan.

5. Yanlış olduğunu bildiği şeyleri sanki doğruymuş gibi gösteren ve destekleyen.

Shao Cheng’de bunların hepsi vardı. Nereye gitse taraftar topluyor, isyanlar yaratabiliyordu. Aldatıcı fikirlerini parlak konuşmalarının arkasına gizleyebiliyordu. Doğruyu ve yanlışı karıştırıyordu. Ben de şehir halkı için üzülmek yerine bu adamdan kurtulmayı tercih ettim.