Kolayı Var

0
199

Akılsızca işler yapanlar listesinde adının kayıtlı olduğunu gören Padişah III. Mustafa ile şair Haşmet arasında geçen ilginç bir nükte:

İmparatorluk dönemi şairlerinin en esprililerinden biri olan şair Haşmet’in (18. yy.) kendine göre aptalca işler yapanların adını kaydettiği gizli bir defteri varmış.

Kim ahmakça, akılsızca bir iş yapsa adını oraya işlermiş. Haşmet’in böyle bir defter tuttuğundan haberdar olan padişah III. Mustafa bir yolunu bulup bu defteri elde etmiş.

Padişah, zevk ve merakla bu defteri karıştırırken, aptalca işler yapanların listesinin olduğu bu defterde kendi adına da rastlamış.

Padişah III. Mustafa, hemen şair Haşmet’in huzuruna çıkarılmasını emretmiş.

Şair, karşısına çıkınca vakit kaybetmeden paylamaya başlamış:

-Bu ne küstahlık! Sen nasıl oluyor da benim adımı böyle aptallar listesine kaydediyorsun?

-Efendimiz sakin olunuz, izah edeyim. Siz geçenlerde baş seyise yüklü bir para vererek cins bir Arap atı almaya gönderdiniz. O kadar parayla Arabistan’a gönderilen kimse artık geri döner mi? Bunun için sizin adınız da orada bulunuyor.

-Peki, ya baş seyis geri dönerse?

-Kolayı var efendimiz, sizin adınızı siler onunkini yazarız…