Ana Sayfa Yazarlar Ömer Lekesiz Kitaplığınızda bir Kudüs rafı olsun

Kitaplığınızda bir Kudüs rafı olsun

0
Kitaplığınızda bir Kudüs rafı olsun

Kudüs için öfkeli olmak hakkımızdır ama bu öfkemizin kuru sıkı bir öfke olarak kalmaması; onun asil bir tavır, vakur bir itiraz, doğruluğu sabit bir bilgi ile taçlandırılması gerekir.

Kendi zamanımızdan Şehit Malcolm X’in öfkesini hatırlayalım bu manada; onun gibi kuklalarla değil kuklacının kendisiyle hesaplaşabilmek için doğruları bilelim ve söyleyelim.

O halde, kitaplığımızda Kudüs’e (Filistin’e ve Gazze’ye de) mahsus bir yer açalım hemen.

İlk kitap olarak bir tefsiri koyalım oraya ki, İsrailoğulları hakkındaki İlahi bilginin (ilgili ayetlerin) yorumlarıyla donanalım ondan. Benim bu konudaki önerim, merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Efendi’nin Hak Dini Kur’an Dili’dir.

Sonraki önereceğim kitap Tora’dır.Türkiye Hahambaşılığı’nın nezaretinde çevrilip, Gözlem Yayınları tarafından beş cilt halinde yayımlanan Tora’yı, muharref kitap olduğunu unutmaksızın, doğruyu yanlıştan hemen ayıracak bir dikkatle okuyalım.

Sonra Yahudilik konusundaki kitaplar eklesin söz konusu rafımıza. Öncelikle Nuh Arslantaş’ın (çoğunluğu İz Yayınları arasından çıkan) şu kitaplarını tavsiye ederim.

-Emeviler Devrinde Yahudiler(2005); Tudelalı Benjamin ve Rutisbonlu Petachia, Orta Çağda İki Yahudi Seyyahın Avrupa, Asya ve Afrika Gözlemleri (2009); Yahudiler ve Araplar, Çağlar Boyu İlişkileri (Emine Buket Sağlam ile birlikte, Şlomo D. Goitein’den çeviri, 2004); İslam Toplumunda Yahudiler, Abbasi ve Fatımi Dönemi Yahudilerinde Hukuki Dini ve Sosyal Hayat (2008); İslam Dünyasında Samiriler – Osmanlı Dönemine Kadar (2008); İslam Dünyasında İktisadi ve İlmi Hayatta Yahudiler (2009); Yahudilere Göre Hz. Muhammed ve İslamiyet – İbranice Tarih Kitapları Açısından Bir İnceleme (2011); Yahudiler ve Türkler – Yahudi Tarihçi Eliyahu Kapsali’nin (1483-1555) Seder Eliyahu Zatu İsimli Kroniği Bağlamında Bir inceleme (2013); Anonim Bir İbranice Kroniğe Göre 1622-1624 Yıllarında Osmanlı Devleti ve İstanbul (Yaron ben Nach ile birlikte, 2013); Dünyanın Kısa Tarihi – İslami Dönemde Kaleme Alınan İlk İbranice Kronik (Natan ha-Bavli’den derleme-çeviri, 2014); Mısır’da Türkler, Araplar ve Yahudiler – Yahudi Tarihçi Yosef Sambari’nin Sefer Divrey Yosef İsimli İbranice Kroniği Bağlamında Bir İnceleme (2015); Hz. Muhammed Döneminde Yahudiler (KURAMER, 2016).

Benim de son yazılarımda yer yer başvurduğum, ünlü Oryantalist GeorgeE. Mendenhall’ın, İnsan Yayınları arasından çıkan, Antik İsrail’in İnancı ve Tarihi – Kitab-ı Mukaddes Bağlamında Bir Giriş (Çev.: Pelin Özdoğru) adlı kitabına mutlaka yer ayırın.

Ardından şu kitaplar yerleşsin inşallah, kitaplığınızın Kudüs rafına:

-Salime Leyla Gürkan, Yahudilik, (özeti: Anahatlarıyla Yahudilik, 2014), İSAM, 2008,

-Werner Sombart, Yahudiler ve Modern Kapitalizm, çev.: Sabri Gürses, Küre Yay., 2016,

-Avi Shlaim, Filistin’i Bölüşmek, çev.: Muttalip Tütüncü, Küre Yay., 2017,

-Eugene L. Rogan – Avi Shlaim, Filistin Uğruna – 1948’in Tarihini Yeniden Yazmak, çev.: Suna Gülfer Ihlamur, Küre Yay., 2012,

-Amnon Cohen, Osmanlı Kudüs’ünde Loncalar, çev.: Z. Kurşun, Z. el-Hüseyni, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003

-Dror Ze’evi, Kudüs – 17. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağında Toplum ve Ekonomi, çev.: Serpil Çağlayan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2000

-Muhammed el-Yemeni, Mekke Medine ve Kudüs’ün Faziletleri, haz.: Gamze Beşenk, Büyüyenay Yay., İstanbul 2017

-Cemal Paşa, Hatıralar, haz.: Alpay Kabacalı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2015

-Mihail Macarov, Kudüs Yolculuğu, çev.: Hüseyin Mevsim, Kitap Yay., İstanbul 2015

-Simon Sebag Montefiore, Kudüs – Bir Şehrin Biyografisi, çev.: Cem Demirkıran, Pegasus Yay., İstanbul 2016

-Fotoğraflarla Dünden Bugüne Kudüs, haz.: Halit Eren, Sefer Turan, TİKA, Ankara 2015

-Üç Kitaplı Kentler – 19. Yüzyıl Fotoğraflarında Kudüs ve Kutsal Topraklar, edt.: Ekrem Işın, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2008,

-Jean-Pierre Filiu, Gazze Tarihi, çev.: Eylem Alp, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2016

-Amin Maalouf, Arapların Gözünden Haçlı Seferleri, çev.: Ali Berktay, YKY Yay., İstanbul 2012,

-Usame ibn Münkız, İbretler Kitabı, çev.: Yusuf Ziya Cömert, Kitabevi Yay., İstanbul 2012

-Cemal Toksoy – Fatma Toksoy, Selahaddin Eyyübi, Şule Yay., İstanbul 2015

-John Man, Geçmişin ve Geleceğin Hükümdarı Selahaddin Eyyübi, çev.: Ekin Duru, Say Yayınları, İstanbul 2016

-Malcolm C. Lyons – D.E.P. Jackson, Selahaddin – Kutsal Savaşın Politikaları, Pınar Yayınları, İstanbul 2006

-Ali Emre, Nureddin Zengi, Temmuz Yay., İstanbul 2017

-Ahmet Turgut, Kalbim Kudüs’te Kaldı, Kapı Yayınları, İstanbul 2017

Ömer Lekesiz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.