Kasım Ayı Çay Saati Yapıldı

0
Kasım Ayı Çay Saati Yapıldı

Akdeniz Derneği Kadın Komisyonu, kadınlara yönelik ‘Çay Saati’ programı düzenledi.

Akdeniz Derneği Kadın Komisyonu tarafından kadınlara yönelik her ay düzenli olarak devam eden ‘Çay Saati’ programı kapsamında kasım ayı buluşması 16 Kasım Çarşamba günü yapıldı.

Programa Vaize Hacı Kadın Öztürk, Akdeniz Derneği Kadın Komisyonu başkanları, Akdeniz Derneğine üye ve gönüllü kadınlar katıldı.

Vaize Hacı Kadın Öztürk konuşmacı olarak katıldığı programda, ‘İhlas ve Niyet’ konusunda aşağıdaki hadisler çerçevesinde bir sunum gerçekleştirdi.

‘Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey verilir. (Niyetine göre ecir ve sevap alır veya cezalanır.) Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulüne olur. (Böylece Allah'ın emrini yapmış, rızasını da kazanmıştır.) Kim de dünyalık kazanmak ve bir kadınla evlenmek maksadıyla hicret ediyorsa, onun da yapmış olduğu hicreti, hicret ettiği şeylere olur. (Dünya malını kazanır. İstediği kadına kavuşur, fakat Allah'ın rızasından mahrum kalır.)’ (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)

‘Kim ki bir iyiliği niyet eder de sonra herhangi bir mani sebebiyle onu yapamazsa, ona tam bir sevap yazılır.’ (Taberani, Ebu Davud)

Kim Allah kelamı yücelsin diye savaşırsa, o Allah yolundadır. (Buhârî ve Müslim).

‘Allah c.c. sizlerin cisminize ve suretinize bakmaz fakat kalpleriniz ve amellerinize bakar (Müslim, İbn Mace, İmam Ahmed).

‘Andolsun ki sizin Medine'de bıraktığınız (harbe katılmayan) kişiler, yürüdüğünüz her yolda, verdiğiniz her nafakada, geçtiğiniz her derede mutlaka sizinle beraberdirler. (Sizin gibi ecir ve sevap kazanacaklardır)’ Ashab;

‘Ya Resulullah! Nasıl bizimle beraber olabilirler? Onlar Medine'de’ dediler. Resulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem); ‘Onlar hasta oldukları için katılmadılar. (Onların niyeti bizimle ortaktır.)’ buyurdu. (Buhari, Ebu Davud).

‘Çay Saati’ sunumun ardından hasbihal yapılarak sona erdi.