Ana Sayfa Kuruluşlar Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Kanaat Önderleri ve Alimler İnisiyatifi Çalıştayı Yapıldı

Kanaat Önderleri ve Alimler İnisiyatifi Çalıştayı Yapıldı

0
Kanaat Önderleri ve Alimler İnisiyatifi Çalıştayı Yapıldı

Kanaat Önderleri ve Alimler İnsiyatifi Çalıştayı 80 civarında alim ve akademisyenin katılımıyla Gaziantep’te yapıldı.

Kanaat Önderleri ve Alimler İnsiyatifi Çalıştayı Gaziantep’te yapıldı. Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde iki gün süren çalıştaya Türkiye genelinden 80 civarında alim ve akademisyen katıldı.

Tertip komitesinden yapılan açıklamada çalıştayın amacının; “Doğu ve batı bölgelerinden Seydaların ve kanaat önderlerinin bir araya gelerek Türkiye'de ve İslam dünyasında görülen şiddet sorununa İslami perspektifle çözüm önerilerinde bulunmak. İslam ulemasının zamana ve çağdaş sorunlara bakış açısını tespit etmek. Kaynaşmayı ve kapalı iletişim kanallarını açmayı sağlamak. Değişim sürecinde ve Yeni Türkiye'de ''Alim inisiyatifi''ni,  Kürt sorununu, doğu ve güneydoğu bölgesinin sekülerleşme, etnik ayrışma, dil ve eğitim sorununu, medreselerin sorunlarını ve din eğitimi gibi konuları konuşup çözüm önerilerinde bulunmak” olduğu belirtildi.

İslam dünyasının gözü Türkiye’nin üzerinde

Çalıştayın açılış konuşmasını Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan yaptı. Kayan, konuşmasında İslam dünyasını gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu belirterek; “Ufku geniş alimlere ihtiyacımız var. İslam için geçinen değil, İslam için çalışan alimlerimizle burada bulunmaktayız. Alimlerimizle birlikte hareket ederek zamanın ruhunu çözmeliyiz. İşimiz Allah’ın rızasını aramak. Toplumla alimi buluşturacak işler yapmamız gerekiyor. Bu zamanda kavramlarımız yok edilmekte, saygınla zillet yer değiştirmekte, cemaat kavramı suiistimal edilmektedir. Allah bizi istikametten ayırmasın” dedi.

Açılış konuşmasının ardından oturumlara geçildi. Çalıştayda üç oturum yapıldı.  Bunlar;

– İslam dünyasını saran şiddet sarmalı ve durum tespiti

– Türkiye'de etnik ayrışma, Kürt sorunu ve İslam kardeşliği kapsamında ''Alim inisiyatifi'' ve çözüm önerileri

– Değişim sürecinde âlimlerin ve kanaat önderlerinin rolü ve din eğitimi (üniversitelerde, medreselerde, ortaöğretimde ve kuran kurslarında)

Allah bizleri mazlumların çığlıklarına cevap verme sorumluluğuna getirdi

Çalıştayın ikinci günü değerlendirme oturumuyla devam etti. Oturumların sonunda Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir kapanış konuşmasını gerçekleştirdi. Aldemir konuşmasında çalıştaydan fazlasıyla istifade ettiklerini belirterek şunları dile getirdi:

“Birçok darlığımıza temas ettiğiniz konularla genişlik kazandırdınız. Belli ki konuşacak çok sözümüz var. Uzunca bir zamandır bir araya gelemedik. Yaşadığımız bu coğrafyada yüz yılı aşkındır varlık mücadelesi verdik. Müslüman kalmaya çalıştık. Ancak bunu hayat alanlarına taşıyamadık. Bizimle beraber İslam coğrafyasında da büyük bir daralma, büyük bir sıkıntı, Rabbim Allah’tır diyenlerin toplu katliamlarına, zindanlara terk edilmelerine şahit olduk. O da yetmedi bu halk yüzer yüzer, biner biner katledilmelerine maalesef şahitlik ettik.

Coğrafyamızda; Afganistan’da, Pakistan’da, Hindistan’da, Libya’da son dönemde Mısır’da, Cezayir’de yaşananları göz önüne getirdiğimiz zaman, kadınların, çocukların, yaşlıların 'yok mu bizim çığlığımızı duyan' diye haykırışlarına cevap aradığı bir zamanda Allah bizleri bu ülkede bu çığlıklara cevap vermek sorumluluğuna getirdi. Bunun için içinden geçtiğimiz zamanın bize getirdiği sorumlulukları yüklenmenin eşiğinde bulunuyoruz. Artık dövünmek, acılarımızı arka arkaya sıralamak bizim meselemiz değil. Bizim asıl meselemiz yaşadığımız fetret döneminden çıkarak yeninden İslam’ın yaşadığımız bu topraklarda sadece siyaseten değil fikren, düşünce olarak, tasavvur olarak her alanda iktidar etmektir” dedi.

Aldemir'in konuşmanın ardından Tertip Komitesi bu tür çalıştayların genişletilerek yapılması kararını oylamaya sundu. Oylama sonucunda oy birliği ile bu tür çalıştayların arttırılmasına karar verildi.

Çalıştayın sonunda sonuç bildirgesi yayınlandı. Sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi;

– Ümmetin, bilhassa bölgemizin içine düşmüş olduğu ateşten kurtulması ancak sağlıklı düşünebilen, sahih İslam algısına sahip, İslam’ın kuşatıcı, yücelten değerlerini benimsemiş nesillerin yetişmesi ile mümkün olacaktır.

– Erdemli bir toplumun inşasına önderlik edecek olan ulemadır.

– İslam adına yapılan yanlışlara, modern dünyanın en ciddi problemlerinden olan bilgi kirliliğine ve ümmetin içerisine düşmüş olduğu ihtilaflara son vermek, ulemanın bir araya gelmesi, istişare ile elde ettiği müşterekleri, sahih bilgiyi yaygınlaştırması ile mümkün olacaktır.

– Ümmetin, ülkenin ve bölgenin problemlerine, siyasi ve ekonomik kaygılar taşıyan, hakkı haykırmakta çekimserlik göstermeyen ilim ehlinin sunacağı çözüm önerlileri hayati bir önem taşımaktadır.

– Ümmetin, fikri ve içtimai meselelerinde düştüğü ihtilaflarda ulemanın üstleneceği rolün daha belirgin olması noktasında inisiyatif alması elzemdir.

– Genç nesiller ifsad edilirken, ahlaki erozyona uğratılırken, medreselerin, ilahiyat fakültelerinin ve imam hatip okullarının sorumlulukları daha da artmaktadır. Bu sorumluluğun bilincinde olan dava ahlakı ile kuşatılmış eğitimcilerin yetiştirilmesi noktasında ortak hareket etmek zaruridir.

– Öte yandan Müslümanlar aleyhindeki gelişmeleri takip ederek, Müslümanlara yönelik her saldırıda birlikte hareket etmek kaçınılmazdır.

– İletişim kanallarının açık tutulması, istişarenin daha sağlıklı gerçekleşmesi noktasında bu ve benzeri toplantıların devam ettirilmesi yararlı olacaktır.

– Medreselerin ve ortaöğretimdeki din eğitimi müfredatının yenilenmesi gerekmektedir.

– Kanaat önderleri ve ilim ehli ulemanın içinden çıkılmaz konularda takılı kalmamaları ya da ayrıntılardaki farklılıklardan ötürü İslam’ın ulvi kardeşlik değerini yitirmemeleri gerekmektedir.

– Kürt sorununun kapsamlı bir şekilde ele alınıp bütüncül yaklaşımlarla çözülmesi için toplum öncüleri ulemanın bu anlamada inisiyatif alması gerekmektedir.

Sonuç bildirgesinin okunmasının ardından çalıştay sona erdi.