Kafkasya: Ümmetin Yetim Coğrafyası

0
241

Kamuoyu Bilgisine…

Tarih boyunca İslam Ümmetinin, serhat boylarında Rus Emperyalizmine göğüs germiş, yüzlerce yıl Rus yayılmacılığına karşı direnmiş Çerkes Kardeşlerimiz talihsiz günler yaşamaktadır. Rusya ile 300 yıl süren savaşlar sonunda 1864’te, yaklaşık 2 milyon kişi sürgün edilirken, bunların yarıya yakını yollarda açlıktan ve hastalıktan ölmüştür.

 

Ünlü Rus Yazarı Puşkin: “Çerkesler bizden nefret ediyor. Çünkü onları özgür yaylalarından attık, köylerini yaktık ve kabileleri toptan yok ettik. Onlar eskiden Hıristiyan’dı, yeniden İncil ile tanıştırmak lazım…” diye tarif ettiği süreçte yüz binlerce kardeşimiz katledilmiştir.

 

7 Şubat 2014’ten itibaren, Krasnaya Polyana, yani Kızıl Çayır denilen ve ismini o bölgede yapılan Çerkes Katliamından alan topraklarda Soçi’de yüz binlerce Çerkes Kardeşimizin toplu mezarları üzerinde Kış Olimpiyatları düzenlenecektir.

 

Bu tarihsel gerçekleri, hiçbir zaman unutmamış Çerkes Kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Çanakkale’de şehit düşen, Binlerce vatan evladının mezarları üzerinde düzenlenecek bir olimpiyatlar bizi nasıl rencide ederse, Soçi Olimpiyatları da aynı şekilde rencide etmektedir. Bu olimpiyatlar, kardeşlik ve barışın simgesi değil, katliamın ve soykırım simgesidir. Bu vesileyle tüm Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, Kızıl Çayır’da ve tüm Kafkasya’da kaybettiğimiz tüm kardeşlerimiz rahmetle yad ediyoruz.

 

Krasnaya Polyana (Kızıl Çayır ) Tarihçe:

21 Mayıs 1864’te, dört ayrı yönden gelen Rus askeri birlikleri batıda Daho, kuzeyde Küçük Laba, doğuda Abhaz Pshu, güneyde de Ahçipsov Müfrezesi, geldikleri yönleri temsilen bu yerde konumlandı. Rus Çarı II. Aleksandr’ın kardeşi, Kafkasya Orduları Başkomutanı ve Naip Grandük Mihail Nikolayeviç bir konuşma yaparak, Çerkeslerle sürdürülen bir uzun savaşın kendi zaferleriyle sona erdiğini, temizlenmekte olan bu yerlerin ebedi bir Rus toprağı olarak kalacağını ilan etti. Ardından büyük bir dini ayin ve büyük bir askeri geçit töreni de düzenlendi. Savaşa katılanlara madalya ve nişanlar dağıtıldı. Kutsal haç dolaştırıldı ve bütün askerler Ortodoks papazları tarafından kutsandı.

21 Mayıs günü, her yıl, başta Krasnaya Polyana’da olmak üzere, yer yer toplantılar düzenleyen Rus milliyetçileri tarafından halen bir zafer günü; karşı kesimi oluşturan Şapsığ, Adige, Çerkes, Kabartay ve Ubıh gibi farklı adlarla anılan, ancak hepsi Adıge/ Çerkes kökenli olanlar tarafından, ayrıca Çerkeslerle soy bağı olan Abaza ve Abhaz halklarının diasporaları tarafından da, Çerkeslerle birlikte bir “Yas Günü” olarak yaşatılmaktadır.

 

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan beri Çerkesya’ya yönelik istila harekatını sürdüren ve ilerleten Ruslar, 1863 sonbaharına doğru Abadzeh ve Şapsığlara, 24 Mart 1864’te de Vıbıh ve Cigetlere (Sadz) boyun eğdirmişlerdi. Rus devlet programının kapsamı, 1864 Çerkesya’sını Çerkes nüfusundan bütünüyle arındırmayı, boşaltılan coğrafyaya Rus nüfusu yerleştirmeyi, yerli nüfusu Türkiye’ye sürmeyi, isteyenler çıkarsa, sınırlı sayıda olması koşuluyla, onları Kuban Irmağı solunda gösterilecek yerlere askeri gözetim altında yerleştirmeyi içeriyordu. Güneyde Bzıb Irmağı’na değin yayılan Çerkesya’nın Karadeniz kıyılarını boydan boya ele geçiren Ruslar, bir yandan, daha yükseklerde bulunan yamaç alanları tarıyor, Çerkes köylerini bir bir ateşe veriyor, bir yandan da Karadeniz kıyısında toplanmış olan halkı, aşama aşama Türkiye’ye gönderiyorlardı. Bu arada sürgün kararına uymayan ve dağlık alanlarda barınan Ahçıps, Aibga ve Pshu topluluklarına yönelik kapsamlı bir harekatın hazırlıklarını sürdürüyorlardı.

 

Söz konusu üç topluluk, çıkılması çok zor olan Aibga köyünde bir yığınak yapıp direnme kararı aldılar. Ama, harekata katılan Rus birliklerinin ölçüsüz üstünlüğü karşısında başarı umudu yitirildi, diğer köylerden gelen savaşçılar Aibga’dan ayrılıp kendi köylerine döndüler, oralardan da Türkiye’ye göç etmek üzere Karadeniz kıyısında toplandılar. Aibga köyü, üstün Rus birlikleri karşısında direndi, ama Rus ilerleyişini durduramadı, Aibga köyü Rus birliklerinin eline geçti ve yakıldı. Aibgalılar, temsilcilerini gönderip 12 Mayıs 1864’te boyun eğdiklerini Ruslara bildirdiler. Aibgalılar da, diğer Çerkesler gibi kıyıya inip Türkiye’ye göç ettiler.

 

Dört değişik yönden harekata katılan Rus birlikleri, daha öncesinden kararlaştırıldığı üzere, 21 Mayıs 1864’te, göreve yeni atanmış olan Kafkasya Ordusu Başkomutanı Veliaht Prens Mihail Nikolayeviç başkanlığında Kbaada Yaylası’nda (Krasnaya Polyana) toplandılar. Burada büyük bir dini ve askeri tören düzenlendi. Bir konuşma yapan Veliaht Prens (Grandük), Kafkas Savaşı’nın kendi başarılarıyla tamamlandığını açıkladı. Ama dağlarda saklanan Çerkes kalıntılarının da katılımıyla güçlenen Hak’uç topluluğu, 1864 sonrasında, 1865 yılı sonlarına değin, yer yer 1870’li yıllara, yani tükenene değin direnişini sürdürdü. Sonuç olarak, yerel halk yurdundan soykırım ve etnik temizlik yoluyla ve bütünüyle arındırıldı, ama Hak’uç direnişi nedeniyle Rusların bölgeye güven içinde yerleşmeleri 1880’li yıllara değin gecikmiş de oldu.

 

Bu arada ılıman ve yağışlı (yılda 1.000 mm’nin üzeri yağışlı) bir iklimi bulunan Çerkesya’nın Karadeniz bölgeleri, geçilmesi olanaksız çalı, diken ve sarmaşıklarla kaplandı. Aradan 140 yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına karşın, eski ekili alanlar Ruslar tarafından hala tam saptanamamış durumdadır. Soçi’den ara sıra havalanan helikopterler eski ekili alanları ve güzel manzaralı yerleri saptamaya çalışmakta, saptanan yerler, Rus makamları tarafından yeni siteler oluşturularak, Rusya içlerinden getirilen ya da dışarıdan dönüş yapan Rus yerleşimcilere tahsis edilmekte, yerli Çerkesler ise, bu yerleşime kazanılmış yerlerden uzak tutulmaya çalışılmaktadır.

 

Eski Atkuac Çerkes köyü yerinde, şimdi Krasnaya Polyana (Kızıl ya da Güzel Çayır) adı verilen bir Rus yerleşimi bulunmaktadır. Burada, 1864 yılında Çerkes Ulusal Meclisi’nin son toplantısı yapılmıştır (Bkz.Nıbe Anzor,’Çerkes Meclisi 150 Yaşında…)

 

Ruslar da bir yanıt olarak Çerkesya’nın fethi onuruna bu yerde, 21 Mayıs 1864’te bir dini ve askeri tören düzenlemişlerdi. Bazı Rus milliyetçileri her yıl 21 Mayıs’ta Krasnaya Polyana’da toplanıp fetih gününü anıyorlar ve 1864’ü ve onu gerçekleştiren atalarının savaşçı ruhunu diri tutmaya çalışıyorlar. Bu yakınlarda Adigey Cumhuriyeti Devlet Parlamentosu-Khase, bir sınır değişikliğine gidilerek, kendi tarihsel toprağı olması ve Krasnodar Kray tarafından kuşatılmışlığa son verilmesi gerekçeleriyle, sınırlarının, Krasnaya Polyana da dahil, Abhazya’ya değin uzatılması, ara yerdeki tarihi Adıge topraklarının Adigey Cumhuriyeti sınırları içine alınması talebinde bulundu.

 

Krasnaya Polyana yöresinde 535 ile 2.228 metre düzeylerinde kayak yapma olanağı, İsviçre ve Avusturya Alplerine benzeyen güneşli ve dinlendirici bir dağ iklimi, çarpıcı güzellikte bir doğa ve eşsiz manzaralar, kalın ve kızıllaşan bir kar örtüsü vardır. ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkelerinden, her yıl artan sayıda turist ve sporcu yöreyi ziyaret etmektedir. Krasnaya Polyana, Soçi’de düzenlenecek olan 2014 Kış Olimpiyatları nedeniyle daha da gelişen bir dinlenme ve kış sporları merkezi konumundadır.

Bu vesileyle 19. yüzyılın ortalarından itibaren Kafkasya bölgesinde yaşanan katliamı ve tehciri telin ediyor, tüm insanlardan etkileri günümüzde de devam eden bu insanlık suçuna karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

 

ANADOLU PLATFORMU