İslam’da Cihad; Hidayet ve Adalet Eksenlidir!

0
243

11. Anadolu Buluşmaları’nın 4. Oturumu “İslam’da Cihad” üst başlığıyla yapıldı. Programda, Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek ve Abdulbaki Çağatay birer sunum yaptı.

11. Anadolu Buluşmaları'nın 4. Oturumu, Hasan Burak başkanlığında yapıldı.

Oturum başkanı Hasan Burak, İslam'da cihad konusunda katılımcılara özet bilgi verdikten sonra "İslam’da Cihat Kavramı" başlıklı sunumunu yapmak üzere sözü Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek'e bıraktı.

İşte Prof. Çiçek'in konuşmasının satırbaşları:

-Cihad, İslam'ın  çok önemsediği kavramlar arasında yer almaktadır. 

-Kur'an'da şöyle der: Andolsun ki, cihad edenlere yollarımızı açarız.

-Bir hadiste de; Güçlü müslüman zayıf müslümandan yeğdir.

-İslam dinamik bir dindir.

-Cihad kavramı toplumun değişmesinde motor görevi görür.

-İslam, bugün pratik hayatta çok zayıf ve takattan düşmüştür.

-Bugün İslam'ın birçok kavramının içi boşaltılmıştır. 

-İslam'ın eski gücüne kavuşmaması için sürekli planlar üretilmekte ve üst akıl tarafından piyasaya sürülmektedir. 

-İslam'ın kavramlarının içi sinsice boşaltılmaktadır.

-İslam'ın ruhu ve özü ile örtüşmeyen yeni içeriklerle İslam'ın kavramlarının için doldurulmaktadır. 

-Şerif Cürcani, "cihat, hakka davettir" diye cihadı tarif eder.

-Bugün cihad denildiğinde akla ilk olarak savaş gelmekle birlikte aynı zamanda  İslami çalışmaların tümüdür.

-Cihad kavramı Kur'an'da 32 defa geçmektedir ve önemine vurgu yapılmaktadır. 

-Cihad kavramının geçtiği ayetlerde, bu kavramın sadece savaşı kastettiği ile ilgili bir kayıt yoktur. 

-O halde cihadı umumi anlamı üzerinde bırakmak daha uygundur. 

-Kadı Beydavi, cihadı bütün somut kötülüklerle mücade etmek olarak ele alır. 

-Cihad sadece savaşmak değildir.

-Hiçbir ilim, geçmişine karşı bigane ve müstağni olamaz. Dolayısıyla biz de İslami ilimlerin üzerine fırça çekemeyiz.

-Bu nedenle cihad kavramıyla ilgili biz de geçmişte yaşamış alimlerimizin görüşlerine başvurmalıyız.

-Cihadın büyük bir kısmı nefis ve şeytanla savaşmaktır.

-Cihad, asla sadece savaşmaktan ibaret değildir.

-Cihad çok genel, kapsayıcı ve kuşatıcıdır. 

-Cihad tüm İslam ümmetini ilgilendiren bir kavramdır. 

-Cihad kıyamete kadar geçerlidir.

-Birtakım yanlışlar cihadın faziletini ortadan kaldırmaz. 

-Cihad maddi çıkar veya nüfuz elde etmek veya başka halkları sömürmek amacıyla yapılmaz.

-Cihad, tamamen insani amaçlara yöneliktir. 

-İnsan, hidayet sayesinde dünyevi ve uhrevi saadeti bulur. 

-Cihad, hidayeti amaçladığı için tamamen insani olduğunu söyleyebiliriz.

. . . . . . . . . . . . . .

Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek'in sunumunun ardından Oturum başkanı Hasan Burak konuyu kısaca toparladıktan sonra mikrofonu Abdulbaki Çağatay aldı.

Abdulbaki Çağatay "Cihadın İslam Dünyasındaki Karşılığı" başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.

Abdulbaki Çağatay'ın konuşmasının satır başları:

-Biz öldürmek, katletmek için savaşmıyoruz. Biz yaşatmak için savaşıyoruz.

-Biz, insanların hidayetine vesile olmak için savaşıyoruz. Bunun adı kıtaldır, cihattır, ribattır.

-İslamda cihad; hidayet, meveddet ve adalet eksenlidir. 

-Cihad, merhamet temeline dayalıdır.

-İslam "harp" kavramını hiç sevmemiştir.  Çünkü harp fitnedir, muhalefet etmektir.

-Farz olan kıtaldir, harp değildir.

-Necip Fazıl'a; "Allah ile Tanrı arasında ne fark var" diye sormuşlar. O da "Allah, Tanrının belesasını versin" demiştir. Ben, kıtal ile harp arasındaki farkı bu cevaba benzetiyorum.  

-Bugün, cihad ile cinayet birbirine karışmıştır. Eline silah alan her birey, cemaat ya da grup kendisini imparator zannediyor. 

-Cihad; şirki bitirmek, fitneyi imha etmek için vardır.

-Cihad; zulüm ve azgınlığı yok etmek, ortadan kaldırmak için vardır. 

-Biz sadece zalimlerin düşmanıyız. 

-Cihad; Allah'ın zikrini yüceltmek, mabetleri korumak için vardır.

-Allahu Ekber kavramı Ortadoğu'da çok kirlenmişti. Türkiye halkı 15 Temmuz'da bu kavramı  zemzem suyu ile yıkayıp dünyanın önüne koydu. 

-Cihad, kâfirlerin güçlenmesini engellemek onların gücünü kırmak amacıyla yapılır. 

-Cihad; özgürlük ve bağımsızlığı korumak amacıyla yapılır. 

-Özgürlük ve bağımsızlık tehlikedeyse müslümanların topyekün seferber olması lazım.

-Cihad, nefsi korumak amacıyla yapılır. 

-Muhammed İkbal diyor ki; Kaçın müslümanlardan sığının İslam'a…

-Allah'ın rızasını kazanmak için savaşılır. Allah yolunda ölmek ve öldürülmek bizim en yüce gayemizdir. 

-Bizim kerametimiz şehadettir.

-O nedenle İmam Teymiyye şöyle diyor: Benim düşmanlarım bana ne yapabilirler ki, ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Öldürülmem şehadet, sürgün edilmem seyahat, hapsedilmem ise halvettir. Düşmanın bana ne yapabilir ki!..

-Bugün cihad grupları İslam'ı kirlettiler, İslam'ın karizmasını çizdiler. 

-Niçin bu hale geldik; çünkü dinin asli kaynaklarını, dinin usulünü tartışma konusu yaptık.

-Fıkıhta yüzeysellik bizim başka bir sorunumuz olmuştur.

-Batı, bu topraklarda malzeme buluyor. 15 Temmuz'da ABD ordusu mu gelip halkımızı öldürdü?

-Kullanılmaya hazır bir zeminde bulunduğumuz için başımıza belalar geliyor. 

-Mehmet Akif, "İslam dünyasının en büyük sorunu tefrikadır" demiştir. 

-Allah; mezheplerin, meşreplerin ötesinde kelimeyi tevhitte birleşmeyi bizlere nasip etsin. 

Abdulbaki Çağatay'ın sunumunu tamamlamasının ardından program sona erdi.