İslam’da Aile Modeli

0
İslam’da Aile Modeli

Körfez’de Aile Eğitimi Semineri Gerçekleştirildi.

Anadolu Platformu Aile Eğitim Komisyonu Başkanı Ramazan Yıldız, İskenderun’da seminer verdi.

Açılış konuşmasını dernek başkanı Mustafa Çetin’in yaptığı seminerin üst başlığı ise “Kutsal Kurum Aile Modeli” idi. Yoğun katılımın olduğu seminerden notlar ise şöyle:

Kutsiyet:

İlk aile Cennette kurulmuştur, orada imtihana tabi olmuşlardır.

Hz. Adem ile Havva

Peygamberlerden bazıları vardır bunların görevi sadece öğretmenliktir.

Hz. Âdem ilk öğretmen peygamberdir.

Aile dışında hiçbir kutsi kurum yoktur. Aile ne için vardır? Huzura kavuşmak için.

Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.( NİSA.19)

Aile içerisinde bir birine bakış açısı çok önemlidir. Allahın nasip ettiği varlık olarak bir birimize bakıp eksikleri tamamlar isek zorlukları aşacagız.

Rabbim bize ehli iman olanı nasip et demeliyiz. Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olanınızdır.

Efendimiz nasıl alile modeli çizmiş ise o yolda gitmeliyiz.

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar.(BAKARA-187)

Onlar sizin örtünüz sizde onların örtüsüsünüz.

Eşler bir birlerinin tamamlayıcısı olmalıdır.(TAHRİM-6)

Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.(nisa-34)

Allah’ın bir kısmını bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından geçimini sağlamaları dolayısıyla erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler.

Hani Lokmân, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: “Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.”(LOKMAN-13)

İnsana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik.

Aileler birbirlerine bakıyosun enerji alamadım diyor,gençlere bakıyosun evlenecegi zaman görüşelim tanışalım birbirimizden enerji alacakmıyır bakalım diyor. Tohum nasıl ekersen öyle çıkar.

Aile fertleri bir birlerini takip etmesi gerekiyor ve örnek olması gerekir.

Ayetlerle devam etti.

“Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim.”(LOKMAN-15)

(Lokmân, öğütlerine şöyle devam etti:) “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.”(LOKMAN-16)

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”(LOKMAN-17)

“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah, hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.”(LOKMAN-18)

“Yürüyüşünde tabiî ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini, şüphesiz eşeklerin sesidir!”(LOKMAN-19)

Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.(İSRA-23)

Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.(ALİ İMRAN-159)

(Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir.(NAHL-125)

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.”(BAKARA-128)