“İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri” Çıktı

0
383

12. Anadolu Buluşması’ndaki bildirilerin yer aldığı “İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri (Fikriyat-Ahlak-Siyaset-Hareket” adlı eser Tire Kitap tarafından yayımlandı.

12. Anadolu Buluşması bildirileri “İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri (Fikriyat-Ahlak-Siyaset-Hareket” adıyla Tire Kitap tarafından yayımlanarak okurun istifadesine sunuldu. Yayınevinin 95. eseri olan çalışma 407 sayfadan müteşekkil.

Hatırlanacağı üzere 12. Anadolu Buluşması 23-27 Ağustos 2017 tarihinde Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilmişti.

Kitabın Önsözü:

İslam dünyasının büyük tehditler ve sorunlarla karşı karşıya olduğu, herkesin malumu olan bir gerçeklik. Baskı rejimlerinden işgallere, insan hakları ihlallerinden eğitim yetersizliğine, ekonomik geri kalmışlıktan bilim ve sanattaki kısırlığa kadar bir çırpıda onlarca sorundan bahsedilebilir.

Bu sorunlar o kadar aşikâr hâle gelmiş ki İslam dünyasının dört bir tarafında bu sorunlar konuşulmakta, herkes bu sorunlardan şikâyet etmekte ve bunların çözüm yollarını aramakta. Üstelik bu farkındalık ve arayış yeni de değil. Birkaç yüzyıllık bir geçmişi olduğundan söz edilebilir. Zaten modern akımlardan biri olan İslamcılık da en nihayetinde bu sorun ve tehditlere bir tepki olarak ortaya çıkmıştır.

Anadolu Platformu olarak İslam dünyasının sorunlarını bir sempozyum konusu yapıp konuşmaktaki amacımız; şikâyet etmek, yakınmak, yardım dilenmek, kendimizi acındırmak değildir. Öncelikle farkındalığı geliştirmek ve bu farkındalık üzerinden çözüm yolları aramaktır. Çözüm yolunun da özeleştiriden geçtiğini bilmekteyiz. Çünkü olumsuz sonuçlara yol açan yanlış kanaat ve davranışlar değiştirilmedikçe aynı sonuçların alınacağı açıktır.

Bu sebeple 2016 yılında düzenlenen 11. Anadolu Buluşması’nın konusu “İslam Dünyasında Temel Sorunlar”dı ve alt başlığında da “Şiddet, Mezhepçilik ve Darbeler” yer almaktaydı. Bahsedilen bu sorunlar etraflıca ele alındı ve sorunların üstesinden gelebilmek için gerekli bilincin inşa edilmesi yolunda önemli tespitler ve öneriler getirildi.

Bu arayışın bir devamı olarak 2017 yılında düzenlenen 12. Anadolu Buluşması’nın konusu ise “İslam Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözümleri” başlığını taşımaktaydı. Bu sempozyumda da çağdaş İslam düşüncesinin kritiğinden modern dünyada ahlaklı olmaya, geçiş dönemi siyasetinden çağdaş İslami hareketlerin imkân ve sorunlarına kadar birtakım can yakıcı sorunlar teşrih masasına yatırıldı.

Sempozyumun başlığında yer alan “güncel” ifadesinden elbette ki sadece bugünümüzü ilgilendiren, gelip geçici sorunlar değil, bilakis bilfiil yaşadığımız, elle tutulur gözle görülür somut sorunlar kastedilmektedir. Güncel sorunların anlaşılması ancak tarihi bağlamda mümkündür. Hiçbir sorun bugün ortaya çıkmamıştır. Güncel olarak karşı karşıya kaldığımız sorunların hepsinin tarihi bir arka planı vardır ve sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi için bu arka planın göz önünde bulundurulması gerekir.

İslam dünyasının sorunlarını konuşmak sadece birkaç sempozyumda tamamlanıp bitirilecek bir iş değildir. Özellikle çözüm önerileri üzerinde ne kadar durulsa azdır. Çünkü “akıl akıldan üstündür” düsturuyla bu konuda ortaya konulacak her bir önerinin ufuk açıcı bir yönü olacaktır. Bu sebeple gelecek sempozyumlarda somut çözüm önerilerine yer vermeye devam edeceğiz.

12. Anadolu Buluşması’ndaki bildirilerin yer aldığı bu kitap çalışması, rutine bağlanmış, âdet yerini bulsun kabilinden bir çalışma değildir. Sunulan bildirilerin her biri, ortak bir derdimizin dile getirilmesi ve çözüm yolu üzerine gerçekleştirilen bir beyin fırtınasıdır. Elbette ki her bir sunumun veya toplu olarak sempozyum programının birtakım eksiklikleri olabilir ancak bu dertleşmeyi ve beyin fırtınasını önemsiyoruz. Bu çalışmaları, büyük bir doğumun sancıları olarak görüyoruz.

Somut sorunlarımız üzerine olan bu entelektüel sancıları paylaşmak ve büyütmek dileğiyle çalışmanın İslam ümmetine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz