İmam Zeynelabidin’den Oğluna Nasihat!

0
441

İmam Zeynelâbidîn Hazretleri, oğlu Muhammed Bakır’a beş kişiyle arkadaş olma diye nasihat etti ve o beş kişiyi şöyle sıraladı:

İmam Muhammed Bâkır şöyle buyurdu:

Babam İmam Zeynelâbidîn Hazretleri bana, “Beş sınıf insanla arkadaş olma” diye nasihatte bulundu.

“Babacığım, canım sana fedâ olsun! Beş sınıf insan kimdir?” diye sordum.

Buyurdular ki; “Fasık kimse ile arkadaş olma. Çünkü o seni bir lokma yemeğe, belki de bundan daha az bir menfaate satar.”

“Daha azı nedir?” diye sordum.

“Daha azı, elde etmek için hırslı olup da elde edemediği şeydir” dedi.

“Babacığım, ikincisi kimdir?” diye sordum.

“Cimri ile arkadaş olma! Çünkü o, çok muhtaç olduğun bir zamanda, malını korumak için seninle alâkasını keser” buyurdular.

“Üçüncüsü kimdir?” diye sordum.

“Yalancı ile arkadaş olma! Çünkü o serap gibidir; yakın olanı sana uzak gösterir” dedi.

“Dördüncüsü kimdir?” diye sordum.

“Ahmak ile arkadaş olma! Çünkü o, sana faydalı olmak isterken zarar verir” diye buyurdu.

“Babacığım, beşincisi kimdir?” diye sordum.

“Sıla-i rahmi terk eden, yakın akrabalarıyla münasebeti kesen kimse ile arkadaş olma! Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de tam üç yerde böyle kimsenin melûn olduğunu gördüm” dedi. (Ravzurreyâhîn)