III. Kadın Çalıştayı Sona Erdi

0
191

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (Akadder)’in Mozaik Kadın ve Aile Derneğinin ev sahipliğinde düzenlediği “Kadın Çalışmaları ve Teşkilatlanması” konulu III. Kadın Çalıştayı sona erdi.

 

Anadolu Kadın ve Aile Derneği (Akadder)’in Mozaik Kadın ve Aile Derneğinin ev sahipliğinde düzenlediği “Kadın Çalışmaları ve Teşkilatlanması” konulu III. Kadın Çalıştayı sona erdi.

Çalıştayın ikinci gününde atölye çalışmaların sunumları yapıldı. Sunumların ardından AKADDER Başkanı Rabia Aldemir “Çalışmalarımızda İletişim ve Sürdürülebilirlik” konulu bir sunum yaptı. Sunumun ardından III. Kadın Çalıştayı okunan sonuç bildirgesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

AKADDER III. KADIN ÇALIŞTAYI

KADIN ÇALIŞMALARI VE TEŞKİLATLANMASI”

SONUÇ BİLDİRİSİ

10-11Mayıs 2014/Gaziantep

Yaşadığımız toplumun her yerinde kadının durumu yeni neslin doğal terbiyecisi ve fıtratına uygun olarak değişmek zorundadır. Okumayan, ihmal edilmiş ve mutsuz bir kadın Müslüman halkların yeniden doğuşunu başlatacak ve başarılı bir şekilde devam ettirecek nesiller yetiştiremez.

Müslüman kadın; içinde bulunduğu toplumun ve coğrafyanın tarihi ve kültürel değerleriyle barışık, aynı zamanda evrensel bir algıya sahiptir.

Yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunlarının farkında toplumun ıslahı dünyanın yeniden inşası ahlaki erdemlerin adalet ve merhametin yaşanılır kılınacağı bir dünya için çalışmalarını yürütür.

Sorunlarını konuşamayan, tartışamayan, değişikliğe ve değişime tahammül edemeyen ve bunları gündeme getirmeyen yapıların nasıl çöktüğüne ve çürüdüğüne şahit olduk. Büyüteceğimiz şeyleri konuşuyoruz, konuştukça büyüyeceğimizi ve sorunlarımızı çözeceğimizi biliyoruz.

Kendi geleneğini kendi öğretilerine anlatamayanlar var olamazlar.

Organizasyon insan vücudu gibidir. Küçük bir aksaklıktan bütünün tamamı etkilenir. Bu yüzden organizasyonlarımızda planlama, duyuru, denetleme, raporlama esas alınmalıdır.

İslam’ın getirdiği ahlak anlayışı her şeyden önce bir görev ahlakıdır. Varlık âlemi içerisinde kendini doğru konumlandırmaktır.

Karakter eğitimi, bilgiden ziyade o alışkanlığın yoksulluğu hissettirilerek kazandırılır bu anlamda önceliklerimiz ve değerlerimiz net olmalıdır.

Eğitim, bize öğretilenlerin hepsini unuttuğumuzda geriye kalan şeydir. Eğitim almış ve belirli bir seviyeye ulaşmış, tecrübelerini kendinden sonraki nesle ulaştırmayı hedefleyen eğitimciler yetiştirmeliyiz.

Ahlaklı bir birey ve Salih bir toplum için müfredatlarımızın çağın gerekliliğini yakalaması ve her zaman kendini yenilemesiyle mümkündür.

Büyük çalışmalar ekip ruhuyla ortaya çıkan çalışmalardır. Ekip ruhunun olduğu yerde devamlılık, devamlılığın olduğu yerde ise başarı vardır.

Ekip ruhu; özgüven ve aidiyet ruhu üzerine inşa edilmelidir.

Verimliliği arttırmak için kişilere kabiliyetlerine uygun görev dağılımı yapılmalı ve birkaç kişinin değil ekibin ortak ürünü olan çalışmalar ön plana çıkarılmalıdır.

Kullandığımız dil ötekileştirmeyen ortak değerler ve ortak sorunlar üzerinden hareket etmemizi sağlayan bir dil olmalıdır.

İletişim kurma becerisi; Evde Karakter Eğitiminden’den başlayarak bütün çalışmalarımızda kazandırılmalıdır.

Bizim en kadim ocağımız ailedir. AKADDER olarak toplumun aileden başlayarak dönüşeceği bilinciyle çalışmalarımızı aile merkezli olarak yürütüyoruz.