II. Kadın Çalıştayı

0
198

Anadolu Platformu Kadınlar Komisyonu 2. Kadın çalıştayı Malatya Hanımeli Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Program Hanımeli Derneği Başkanı Nihal Gülaçar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

         Yapılanma esaslarımız konulu çalıştay programına; İstanbul, İzmit, Uşak, Erzincan, Elazığ, Kahramanmaraş, Elbistan, Van, Kayseri, Osmaniye, Alanya, Mersin, Adana, Kırıkkale, Gaziantep illerindeki farklı vakıf ve dernekler katıldı.

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan Kayan ‘ Kollektif Şuur – Ruhi Birliktelik’ başlığıyla programın ilk semineri gerçekleştirdi. Daha sonra ilk paneli İstanbul Ak-dav dan Kamer Çamurluoğlu başkanlığında  Malatya Hanımeli derneğinden Behiye Cengil ‘Yapılanmada Amaç’ konusunu sundu.Gaziantep Bülbülzade vakfı ve Anadolu Platformu kadın komisyonu başkanı  Rabia Aldemir ‘ Yapılanmada verimlilik’  konusunu anlattı.

Öğleden sonra ki panel Adana Ülfet-derneğinden Ayşegül Kılıçparlar başkanlığında gerçekleşti. Bu panelde Osmaniye İl-san-der den Nesrin Karataş ‘ Yapılanmada Organizasyon’ başlığını sundu. Elbistan Ey-der den Mürüvet Pak ‘ Yapılanmada Eğitim’ konusunu ele aldı.

Akşam atölye çalışmaları;

Eğitim, Organizasyon, Verimlilik, Yükseköğretim ve Ortaöğretim Çalışmalarımız konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Yapılan bu çalışma da başta tecrübe paylaşımlarına yer verildi ve bu konularla ilgili sorunlarımız ve çözüm önerilerimiz üzerinde yoğunlaşıldı.

Çalıştayın ikinci gününde atölye çalışmalarının sonuçları okundu. Daha sonra Anadolu Platformu Kordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in “Yapılanma Esaslarımız” konulu seminer soru cevap bölümüyle de verimli bir sunum oldu.

Malatya Hanımeli derneğinin rehberliğinde yapılan Battal Gazi gezisinden sonra çalıştay sona erdi ve farklı illerden gelen katılımcılar yeni dönem yapılacak çalışmalar için memleketlerine döndüler.

 

II. KADIN ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

10-11 Mart 1012 Malatya

Anadolu Platformu kadınlar komisyonu 2. Kadın çalıştayı Malatya Hanımeli Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleşmiştir. Yapılanma esaslarımız konulu çalıştay programın; İstanbul, İzmit, Uşak, Erzincan, Elazığ, Kahramanmaraş, Elbistan, Van, Kayseri, Osmaniye, Alanya, Mersin, Adana, Kırıkkale, Gaziantep illerindeki farklı vakıf ve dernekler katılım sağladı.

 Yapılanma Esaslarımız konulu çalıştay da; Kollektif Şuur – Ruhi birliktelik ve Anadolu Platformu Yapılanma Esasları konulu seminerler yapıldı.

Ayrıca; Yapılanmada amaç, Yapılanmada eğitim, Yapılanmada organizasyon, Yapılanmada verimlilik konulu paneller yapıldı.

 Atölye çalışmaların da;  Eğitim, organizasyon, verimlilik, üniversite ve ortaöğretim çalışmalarımız konuları ele alındı. Bu konularla ilgili tecrübe paylaşımı, ortak sorunlar ve çözüm önerileri sunuldu.

Yapılan bu çalışmalar ışığında şu sonuçlar değerlendirmeye alındı:

·         Kadın-erkek arasındaki egemenlik yarışına girmeden, birlikte iş yapma yetimizi geliştirip, kulluğumuz üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü Allah cinsiyetimize değil, kulluğumuza ve davadaki kararlılığımıza bakar.

·         İşlerimiz bir lider öncülüğünde değil, istişare ile yürütülmelidir ve istişare ortamlarında kimsenin şahsiyetinin kaybolmaması ve insanların birbirinin kopyası haline gelmemesine azami ölçüde dikkat edilmelidir.

·         Gönüllülük, zor işin gönül rızasıyla yapılmasıdır. Ağır olana talip olmalıyız. Buradaysak bunun sorumluluğunu yerine getirmeliyiz.

·         Çözüm odaklı, pozitif zihniyetle olaylara bakmalıyız.

·         Birbirimize güvenmeliyiz. Eleştiriler de müfettiş dili kullanmamalıyız. Birbirimize fırsat tanımalıyız

·         Yaptığımız tüm işlerde gösterişten uzak durmalı, çalışmalarımızı bir plan ve disiplin içerisinde yürütmeliyiz.

·         Çalışmalarımızda görev alan kişilerin ehil olmalarına dikkat etmeliyiz.

·         Toplum içinde yük olan ve daima bir şeyler bekleyen insanlar değil, yük alan ve insanlara bir şeyler vermeye çalışan insanlar yetiştirmeliyiz.

·                       Eğitim çalışmalarının sonucunda ortak bakış açısı oluşturmalı ve muhatabımız aidiyet bilinci ile çalışmalarımıza dahil edebilme planları yapmalıyız.

·                       Ortak bakış açısı verebilmek için ortak müfredat ve eğitimcilerin eğitimi programlarını mutlaka hayata geçirmek gerekiyor.

 

·         Organizasyon; işleyişi, gerekliliği ve kriterleri üzerinde durarak, Müslümanlar birlikte belirli ilkeler ve bir hedef anlayışıyla çalışmadıkça harcayacakları olağanüstü enerjiye rağmen bir sonuç alamayacaklardır.

·         İtaat eden soru sormayan yeteneklerini geliştiremeyen hiyerarşik düzenin basit bir dişlisi konumundaki insanları; Allah’a muhatap olan, karar alabilen, sorgulayabilen ve kendine güvenebilen bireylere dönüştürmek en önemli adımlardan biridir.

·         Ortaöğretim ve üniversite çalışmalarında kız öğrencileri platform genelinde temsil edecek kişilerin acilen seçilmesi komisyonda temsilinin sağlanmalıdır.

·         Ortaöğretim ve üniversite çalışmalarında eğitimcilerin belli periyotlarla bir araya gelerek ölçme değerlendirme kampları yapılmalıdır.

·         Ayrıca il içi, bölgesel ve ulusal bazda yapılacak kamp ve çalıştay programlarının bir nitelik kazanması için hem katılımın tam sağlanması hem de gerekli ar-ge çalışmaları yapılmalıdır.

 

Anadolu Platformu

Kadınlar Komisyonu