İHV Kozaklı Eğitim ve Kardeşlik Kampı Yapıldı

0
192

Kayseri İlim Hikmet Vakfı, Kozaklı’da “Eğitim ve Kardeşlik Kampı” düzenledi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen, İlim Hikmet Vakfı Eğitim ve Kardeşlik kampı geçtiğimiz hafta sonu yoğun bir katılımla yapıldı. Kozaklı’da bir otelde gerçekleştirilen kampa 100 civarında aile katıldı.

İki gün süren kampın Kuran Tilavetiyle yapılan açılışından sonra İlim Hikmet Vakfı tanıtıcı sinevizyonu gösterildi.

Vakıf Müdürü Faruk Keklik, İlim Hikmet vakfı bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Yediden yetmişe her kesime yönelik yapılan sosyal, kültürel ve yardım faaliyetlerinin detaylarıyla ilgili bilgiler veren Faruk Keklik, 15 Temmuzla beraber bir kısım ailelerin çocuklarını vakıf faaliyetlerine katmakta endişeler taşıdığına değinerek, ayrıca okullarda verilen hafta sonu kurslarının da gençlerin vakıfla irtibatlarının zayıflamasına neden olduğuna dikkatleri çekti.

Cumartesi günü verilen ilk seminerde İlim Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Doğu, Kur’an ve Sünneti nasıl anlamalıyız, konusunda bir konuşma yaptı.  Kuran ve Sünnet bağlısı olduğunu iddia eden Müslümanların ne yazık ki Kur’an ve Sünnet’e bakışlarının farklılıklar arzettiğini, tarihi ve geleneği bir tarafa koyarak bir bakış ortaya koymanın mümkün olmadığını vurgulayarak, bu farklılıkların da İslam ümmetinin insicamını bozduğunu söyledi.

Aynı günün akşamki seminerinde Eğitimci Yazar Şaban Piriş Hoca Hikmet kavramı konusunda bilgiler verdi.  Kur’an Kavramlarından olan Hikmet’in değişik anlamlarda sıkça kullanıldığına dikkat çekerek hangi anlamlarda kullanıldığını örnek ayetler çerçevesinde açıkladı.

Pazar günün son programında Kayseri İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Değişen toplum ve aile yapımız” konusunda bir seminer verdi.

Değişen toplum içinde kişilerin nasıl bir duruş ortaya koymaları gerektiğinin altını çizen İl Müftüsü Şahin Güven, aileyi kurarken eş seçimi, nikah ve düğün telakkimizin nasıl olması gerektiği konusunda bir kısım açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Aile mahremiyetinin önemi, evliliğin meyvesi olan çocuklarımız, anne ve babalarımızın aile içindeki yeri ve önemi, komşuluk ve dostluk ilişkileri bağlamında ailenin konumu konularında bilgiler verdi.

Yaklaşık 250 kişinin katıldığı kampta, seminerler dışında vakıf mensubu aileler birbirleriyle tanışma, kaynaşma ve durum değerlendirme  imkanı buldular.

.

.

.