Hizmet İçi Eğitimde Yedinci Durak Malatya

0
197

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu tarafından üye vakıf ve derneklere yönelik İç Eğitim çalışmalarının 7’incisi Malatya Meşale Derneği’nde düzenlendi.

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu tarafından yürütülen hizmet içi eğitim programlarının 7. Durağı Malatya’ydı.

30 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 19.00 da Malatya Bilim Koleji Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Anadolu Platformu çatısı altında bulunan Malatya’daki derneklerin yönetim kurulları ile komisyon üyeleri dinleyici olarak katıldı.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR, Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN ve Anadolu Platformu Teşkilatlama Komisyonu Üyesi Mehmet ALPCAN’IN hizmet içi eğitim programında eğitim vermek üzere platformdan icabet eden misafirlerimizdi.

Sunuculuğunu Tahir İNCE’nin yaptığı programa Hüseyin POLAT’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlandı.

Anadolu Platformu tanıtım sinevizyonunun izlenmesini müteakiben kürsüye Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR geldi.

ALDEMİR konuşmasında;

“Rabbimizin rızasına adanmış bir çalışmanın içinde bulunmaktan dolayı Allah’a hamdolsun. Derdimiz var. Yaşanan olaylara karşı söyleyecek sözümüz var.  Üye kurumlar bazında orta bir kültür, ortak bir dil ve ortak bir çalışma sinerjisi oluşturmak için bu tarz eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Anadolu Platformu çatısı altında 40 bölgedeki zihin ve emekleri geniş bir meşveret sahasında toplamak ve kültürel paylaşımları yaygınlaştırmak için sizlerle birlikteyiz. Kurum olarak şeffaflık vazgeçilmez niteliğimizdir.

Bizler yardımlaşmayı, eğitimi ve aile eksenli çalışmayı en önemli sacayağı olarak kabul eder. Ve bu değerlerini dün olduğu gibi bugünde korumaya devam edecektir. Bunun yanı sıra aile meclisleri de kurmalıyız. Bizler sadece bu Anadolu coğrafyasının umudu değil aynı zamanda İslam dünyasının da umuduyuz bunu bilip buna göre kendimizi organize etmeliyiz. Dünün zihnimizi sınırlayan ulusal sınırları artık günümüzde gelişen iletişim olanaklarıyla artık bir sınır ve sınırlayıcı olmaktan çıkmıştır. Bunu fark edip buna göre hedeflerimizi ve çalışma alanlarımızı yeniden belirlemeliyiz.

Bizler bir kenarda münzevi bir hayat yaşayamayız. Yanı başımızda Suriye’de Müslümanlara büyük bir zulüm yapılıyor. Bu zulme seyirci kalamayız. Bu tarihin nöbet değişimine aktif aktörler olarak şahitlik etmek zorundayız. Yeni bir kardeşlik paradigması ile hayatı ve geleceği yakalamalıyız. Deprem gecesi bir vakıf adına telefonuma mesaj gelmişti. Deprem olmuştu ve gece duaya kalkmaya davet ediyorlardı. Biz gece 3 civarında Erciş’teki çalışmalarımıza başlamıştık. Fırsatların kazası yoktur. Hadid suresinin16. Ayetini gündemimizde canlı tutmalıyız. Sorumluluklarımıza karşı duyarsızlığımız kalplerimizi katılaştıracaktır. Dün Çay ocaklarında yaptığımız çalışmaları ileri düzeyde yapma fırsat ve imkânlarını tepmemeliyiz… Geçmişimizi bugünün dinamiğini yaparsak ileri gideriz. Gelişen ve değişen bir dünyada modern dünyanın yalnızlığı büyük bir tehdittir.” Dedi.

Konuşma sonrasında çay arası verildi.

Seminerin ikinci oturumunda konuşmacımız Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN’dı.

KAYAN konuşmasında;

“Davasını dert edinmeyi bize nasip eden rabbimize hamd olsun. Bu denli tecrübeli davetçi topluluğun karşısında davet konusunda konuşmak oldukça zor olacak. Ortam ve imkânlar bakımından Türkiye tarihinin hiçbir döneminde bu denli uygun ve rahat ortamın bulunmadı. Bu anın bu zamanın değerlendirilmesi gerekmektedir. En zor ve sıkıntılı şartlar altında bile kulluğun vecibesi olarak vazgeçilmez bir amel olan davetten geri durmazken, uygun şartların oluşturduğu bu günlerde rehavetin davetçileri, ilgisizliğe, duyarsızlığa, nemelazımcılığa, nasıl olsa bir kısım hocalar yapıyor kolaycılığına sürüklediğine dikkat etmek zorundayız.

Davet çalışmalarının, devleti yönetenlerin ve iktidarın da işi olmadığını bilmek zorundayız, hiçbir surette hiçbir kurum ve şahsa havale edemeyeceğimizi, sorumluluktan kaçmamızın mümkün olmadığını görmek zorundayız.”

 Ramazan KAYAN konuşmasında devamında davetçinin özelliklerini de sıraladığı 6 A formülüyle şu şekilde özetledi;

“AŞKINLIK. Davetçi dünyevi bir hesaba girmeden aşkın bir bilinçle, hesabını ahirete göre yapmalıdır.

ARINMIŞLIK. Ahlaki erdemler ve üstün meziyetler bakımından arınmışlık içinde bir yaşantı örnekliği sergilemelidir.

ADANMIŞLIK. Bunsuz olmuyor. Allah’ın verdiği nimetleri düşünelim. Veren O isteyen O. Davetçi fedakârlıkları ve öncelikleri bakımından adanmışlık örneği sergilemelidir.

AİDİYET. Davetçi, kendi dışındaki en yakınından en uzağına, fertlere ve toplumlara karşı aidiyet hissiyle kendini sorumlu tutmalıdır.

AKSİYON. Davetçi aynı zamanda, başkalarının peşine takılan değil, kendi inanç ve eylemleri ile, edilgen değil etken bir aksiyon adamı olmalıdır.

AŞK. Aşkımızı kaybedersek ne kalır? Önceleri bir ayet öğreniyorduk yerimizde duramıyorduk.” Dedi.

KAYAN devamla; “toplumun her kesimine karşı davetle sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Toplumun kabullerinin farkında olmadan bizim davet sınırlarımızı daraltmasına asla müsaade etmemeliyiz. Toplum romanları dışlıyor diye bizde dışlayamayız, toplum şunları ya da bunları mezhepsel, ırksal, dilsel dışlamalarla dışlıyor olsa bile bizim onları davet alanımız içerisinde görmemiz ve daveti onlara götürmek zorunda olduğumuzun farkında olmamız gerekmektedir” dedi.

KAYAN;

 “Toplumun vicdanı, umudu ve ufku biz olmalıyız “ diyerek konuşmasını duayla tamamladı.

Programın son bölümünde katılımcılardan gelen soruların konuşmacılar tarafından cevaplanmasıyla saat 23.00 de sona erdi.

Anadolu Platformu Temsilcileri Progam Öncesi STK’ları Ziyaret Etti

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR,  Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN ve Anadolu Platformu Teşkilatlanma Komisyonu Üyesi Mehmet ALPCAN “Hizmet İçi Eğitim Programı” dolayısıyla Malatya’daydı.

30 Ocak 2012 pazartesi günü saat 9.00 da Meşale Derneği Başkanı Tamer ÇALHAN ve Meşale Derneği Yönetim Kurulu ile Meşale Derneğinde kahvaltı yapıldı.

Kahvaltı sonrası Anadolu Platformu Temsilcileri ile Malatya Meşale Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ildeki çeşitli sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek hem Anadolu Platformunun çalışmalarından haberdar edinilmesi hem de ziyaret edilen sivil toplum örgütlerinin çalışmalarından haberdar olunmasını ve bununla birlikte Anadolu coğrafyasında yürütülen bu iyilik hareketlerinin eş güdüm içerisinde yürütülebilmesine yönelik fikir alış verişi ve imkânları konuşuldu.

Bu amaçla ilk olarak TİMAV Malatya Şubesi ziyaret edildi. Ziyarette TİMAV Malatya Şube Başkanı Mahmut BALCI ve Yönetim Kurulu hazır bulundu. Sayın BALCI TİMAV Malatya şubesi olarak ortaöğretim kız öğrencilerine yönelik yurt hizmeti faaliyetlerinin yoğun olarak yürüttüklerini ve hizmet alanlarının daha çok kız öğrencilere yönelik bir çalışma alanı oluşturduğunu belirtti.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR TİMAV Malatya Şubesince yürütülen hizmetlerin bu güne kadar hayırlı sonuçlar doğurduğunu bundan sonraki hizmetlerinde hayırlı sonuçlar doğuracağına olan inancını dile getirdi.  Sayın ALDEMİR Anadolu Platformunun bu hayır yarışı içerisindeki çalışmaları senkronize etmek gibi bir amaca matuf olarak oluşturulduğunu belirtti. ALDEMİR bu senkronizasyona hem ulusal sınırlar içerisinde bir gereksinim olduğunu hem de İslam coğrafyasında uluslararası boyutta hayır çalışmalarının da bu senkronizasyona muhtaç olduğunu belirtti.

İkinci durak Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi oldu. Eğitim Bir Sen Malatya Şube Başkanı Kerem YILDIRIM ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette Sayın YILDIRIM Eğitim Bir Sen Malatya Şubesinin üye sayısının 4600 olduğunu vurgulayarak ilin kantitatif olarak en büyük sendikası olduklarını belirtti.

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN Anadolu Platformunun gayelerinden bahisle bir iyilik hareketi olduklarını vurguladı. Sayın KAYAN Malatya’daki 4600 eğitim çalışanının iyilik hareketine katkı sağlama açısından ilin çehresini değiştirmeye yönelik oldukça büyük bir kapasite olduğunu ve bu gücün değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Üçüncü durak Malatya Kent Konseyi oldu. Ziyarette Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali YILDIRIM hazır bulundu. Sayın YILDIRIM Kent Konseyinin yapısı, tarihsel süreci ve işlevselliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Platformu Teşkilatlanma Komisyonu Üyesi Mehmet ALPCAN Kent Konseyinin bir şehri biçimlendirmede ehemmiyetli işlere imza atabilme istidadını ve imkânını içinde taşıdığından bahisle bu kurumların vicdan sahibi iyiliği merkeze almış insanlar tarafından temsil edilmesinin ehemmiyeti üzerinde durdu.

Dördüncü durak Malatya Yardım Gönüllüleri Derneği oldu. Ziyarette Dernek yönetiminden Adil AKKOYUNLU hazır bulundu.  Sayın AKKOYUNLU dernek çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN yapılan hayır çalışma ve gayretlerinden dolayı AKKOYUNLU’ YA teşekkür etti.  Modern çağda iyilik merkezli, insan merkezli, hayır merkezli çalışmalara çağın insanının çok acil ihtiyacı olduğunu belirtti.

Beşinci durak MÜSİAD Malatya Şubesi oldu. Ziyarette Şube Başkanı Namık ŞAHİN ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Sayın ŞAHİN MÜSİAD çatısı altında toplanan işadamlarının Milli ve Manevi değerlere ilişkin hassasiyetlerinin yoğun olduğunu MÜSİAD’IN dün olduğu gibi bugünde yarında hayır ve iyilik hususunda çalışmaları destekleyeceğini belirtti.

Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN hayır ve hasenat çalışmalarında maddi olanakların çalışmaların yürütülebilmesi açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek bu çalışmalarda geçmişten günümüze kadar verilen desteklerden dolayı Sayın ŞAHİN’İN şahsında MÜSİAD çatısı altındaki tüm destek verenlere teşekkür etti.

Altıncı durak BİLSAM Derneği oldu. Ziyarette BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim GEZER ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu. Sayın GEZER BİLSAM çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yaptıkları çalışmaların ile değer katmaya yönelik bir amacı içinde barındırdığını belirtti.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR BİLSAM’IN yürüttüğü faaliyetlerin özelde Malatya’ya genelde Türkiye’ye ve İslam Medeniyet havzasına katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Sayın ALDEMİR BİLSAM tarafından yapılan çalışmalardan haberdar olduklarını belirterek bu çalışmalara vesile olan emek sarf eden tüm BİLSAM gönüllülerine teşekkür ederek çalışmaların daha ilerilere taşınması temennisinde bulundu.

Yedinci durak HANIMELİ Derneği oldu. Ziyarette Derneğin Gençlik Komisyonu Sorumlusu Nihal KAPLAN, Bayanlar Komisyonu Sorumlusu Lütfiye AYAZ ve Yönetim Kurulu Üyesi Perihan YABASNIEL hazır bulundu. Sayın KAPLAN derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çalışma alanlarının daha çok ilköğretim 3. Sınıf düzeyindeki çocuklar ile İlköğretimden Üniversite düzeyindeki tüm kızlara yönelik bir kapsayıcılığa sahip olduğunu belirtti.

 Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN yapılan çalışmalar için teşekkür ederek ziyaret ettiği illerde bu iyilik hareketinin en önemli  gücünün hanımlar olduğunu belirtti. Gelecek nesilleri inşa etmede hanımların belirleyici olacağından bahisle HANIMELİ Derneğinin projeksiyonunun Malatya’da yaşayan tüm hanımefendileri kapsayacak genişlikte olması gerektiğini belirtti.

Sekizinci durak NİDA DERGİSİ oldu. Ziyarette Derginin Genel Yayın Koordinatörü Ferda KÜRÜN ve editörü Fatih BÜTÜN hazır bulundu.  Ferda KÜRÜN yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR Toplumları değiştirme ve dönüştürmede basın yayın araçlarının öneminden ve belirleyiciliğini belirtti. NİDA Dergisinin sürekliliğiyle Malatya’ya ve Türkiye’ye zihinsel anlamda katkılar sağladığını belirterek Dergide emeği geçen tüm insanlara teşekkür etti. ALDEMİR ayrıca Anadolu Platformu’nun bu iyilik hareketlerinin uyumlu bir bütünün parçaları olmasına yönelik bir uyum ve senkronize çalışması yürüttüğünü belirtti.