Ana Sayfa Kategoriler Faaliyetler/Etkinlik Hizmet İçi Eğitim’de Onsekizinci Durak Bursa

Hizmet İçi Eğitim’de Onsekizinci Durak Bursa

0
Hizmet İçi Eğitim’de Onsekizinci Durak Bursa

Anadolu Platformu’nun Hizmet içi Eğitimleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerinin 18.si Bursa’da gerçekleştirildi.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ramazan KAYAN, Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet ALPCAN ve Koordinasyon Kurulu Üyesi Ahmet ÇAMURLUOĞLU’nun katılımlarıyla gerçekleşen program öncesinde Bursa’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler yapıldı.

07 Mart 2012 Çarşamba günü ilk olarak Gastebursa yazarlarından Bursa kamuoyunun yakından tanıdığı Nedim MESCİOĞLU ziyaret edildi. MESCİOĞLU Anadolu Platformu’nun çalışmalarını yakından takip ettiğini ve önemli bulduğunu belirterek, yapılan bu ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade etti.Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR ise Platform bünyesinde Anadolu’nun değişik yerlerinde yapılan faaliyetlerden bahsetti.Dünya’da meydana gelen gelişmeler doğrultusunda ülkemiz insanından çok şeyler beklendiğine vurgu yapan ALDEMİR, sorumluluklarımızı kuşanma vaktinin önümüzde olduğunu söyledi.

Aynı gün Özgür-Der Bursa Şubesi Başkanı Aziz AVAR, tarihi İpek Yolu güzergahı ve durağı olan Kozahan’da ziyaret edildi. Bizlerin birbirimizle sıklıkla görüşmesi gerektiğini belirten Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ramazan KAYAN, Anadolu’da 100’ü aşkın STK’yı 45 gün gibi bir zaman zarfında gerçekleştirdiklerini söyledi. Görüşme Özgür-Der Bursa Şubesi Başkanı Aziz AVAR’ın dernek bünyesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmesiyle sona erdi.

07 Mart 2012 Çarşamba günü ziyaretlerinin üçüncüsü Bursa Osmangazi İlçesinde faaliyet gösteren Kalem-Der ve Elif-Der’e yapıldı. Dernek Başkanı Hakan EFE, Yönetim Kurulu Üyesi Yasin KURUÇAY, Yusuf ÇAMUR, Ali AĞAOĞLU ve Mücahit GÜLTEKİN’in katıldığı görüşme sıcak bir karşılamayla gerçekleşti. Dernek faaliyetlerinden bahseden Yasin KURUÇAY, toplumun bütün kesimlerini ifsada veren TV, İnternet, Zararlı Alışkanlıklar gibi unsurlara karşı çeşitli eğitim projeleri geliştirdiklerini söyledi. Önleyici Aile Eğitimi, iyiliğe evet, kötülüğe hayır projesi ve temiz kitaplar projesi gibi toplumun ıslahına yönelik bu çalışmaları nitelikli eğitimci kadro ile yapıyoruz dedi. Turgay ALDEMİR, yapılan bu nitelikteki faaliyetlerin önemli bir boşluğu doldurduğunu, ülkemizin bu nitelikteki faaliyetlere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çarşamba günü akşam Bursa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BUSEYDER)  hizmet içi eğitim faaliyeti için tarihi Ördekli Kültür Merkezinde bir araya gelindi. Kuranı kerim tilaveti ile açılan program, Dernek Başkanı Burhanettin AYANOĞLU’nun yaptığı selamlama konuşması, dernek tanıtım videosu ve Anadolu Platformunun tanıtım videosunun izlenilmesiyle seminere geçildi.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay ALDEMİR, Hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında yapılan 18. buluşmanın Bursa’da yapıldığını ve hizmet içi bir program olduğunu vurgulayarak insanlığın yeni bir süreçten geçtiğini belirtti. Deprem ile doğu-batı arasındaki kopuş Allah’ın dilemesiyle azaldı ve bütün yürekler bir araya geldi. Müslüman olarak dünyada adalet ve huzur için sorumluluğumuzun çok olduğunu, vicdan sahibi, adalet anlayışı yüksek, bilinçli Müslümanlar olmamız gerektiğini belirtti. O nedenle kendimizi yeniden inşa etmemiz gerektiği üzerinde durdu. Değerlerimizi inşa ederken kavramlarımızı peygamber ve sahabenin yaşantısına bakarak günümüzde adapte etmemiz lazım geldiğini, öğrendiğimiz bilgi gördüğümüz dersler ailemize, komşumuza ve diğer çevremize faydalı olmalıdır dedi. Birbirimizle ilişkilerimizi inceltmeliyiz tıpkı Hz. Süleyman’ın bir karıncayı bile işitebildiği inceliği yakalamamız gerektiğini vurguladı. Birbirimizi görmeli, işitmeli ve birlik olmayı bilmeliyiz dedi. Dünyadaki adaletsizliği ortalama insanlarca değil donanım sahibi, adalet bilinci yüksek bireylerce gerçekleşeceğini belirtti. Takım ruhu ile hareket etmenin öneminden bahsetti. O nedenle komisyonlar arası koordinasyon ve iletişim eksikliğinin olduğuna dikkat çekti. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek adalet ve merhamet çağını birlikte inşa etmemiz gerektiğini vurguladı.

Programın ikinci bölümünde Anadolu Platformu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ramazan Kayan davet ve gayret sorumluluğu konusunda bir sunum yaptı.

Kenarda duran, gayret göstermeyen arkadaşlar hakkında konuşmak istediğini söyleyerek davet ile ilgili iç sorunlarımızın olduğunu ve bunları değerlendireceğini belirtti. Kendisinin taşıdığı en büyük endişenin davet etme isteğimizin kaybolması olduğunu vurgulayan Kayan; Bu dönemde bizi engelleyen kimse, kurum yok iken bu zamanda kendimiz kendimizi engelliyoruz. Ey iman edenler iman edin ayetinin çağrısı noktasında anlayışımızı gözden geçirmemiz gerekiyor. Günümüzde insanımız, toplumumuz yorgun. Bunun üzerinde durmalıyız’ dedi.

Ramazan Kayan davetçide bulunması gereken 6A formülü ile konuşmasını sürdürdü. Maddeleri şöyle sıraladı:

1. Aşkınlık: Aşkınlığımızı kaybedersek bizi harekete geçirecek bir aşkın olmalıyız. Aşkınlık, görülene takılı kalmayıp görünmeyene aşık olmayı, dünyaya ahret penceresinden bakabilmeyi gerçekleştirmektir. Bu günlerde hep rakamsal konularla ilgilenilir olduğumuzu ve bunun işin bereketini kaçırdığını, davetin başarısını sayısal üstünlüklere göre değerlendirmememiz gerektiğini, unutmamalı ki nice Peygamberler vardır hayatı boyunca 1 kişiyi iman ettirmekte bile zorlanmışlardır dedi.

2. Arınmışlık (ahlakilik): İslam arınmıştır o nedenle kirli ellerle, kirli kimliklerle İslamı tebliğ edemezler. Önce bu din ile arınıp aklanmamız sonra tebliğimizi ortaya koymalıyız. Kirliliğin normalleşmeye çalıştırıldığı bir toplumda yaşıyoruz. O nedenle önce biz arınmalıyız. Kalem Suresi 4.ayette (Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin) belirtildiği gibi iyi ahlaklı olması nedeniyle peygamberimiz seçildi dedi.

3. Adanmışlık: Davanın her zaman o davaya adananlar sayesinde yürüdüğünü belirtti. Hepimizin adayabileceği şeyler vardır bunlar sayesinde ortaya bir şeyler çıkar. Tıpkı yarım hurma ile de olsa kendinizi kurtarın hadisindeki gibi İslam için çırpınmanın ölçüsünü biz bilemeyiz. İdealist ve mükemmeliyetçi olmayın. Siz daveti dert edinin. Bunu insanlara ulaştırın. O kulu değişip dönüştürecek olan Allah’tır. En çok korktuğu konunun hedefsiz ve gayesiz olmamızdır. Adanmışların buluşma yeri cennettir dedi.

4. Aidiyet: Neye, nereye ait olduğumuz önemlidir. Neye göre aidiyetimizi ortaya koyduğumuzu bilmeliyiz. Ve Allah’ın dinine ait olduğumuzu Allah için olduğumuzu bilmeliyiz. Bu dünyada neye sahip olursak olalım. Biz bu dünyada misafiriz o nedenle sahip olduklarımız bizi bir gün gelip sıkacak ve yetersiz gelecektir. Çünkü biz ahrete aidiz ve varışımız orasıdır. Bu nedenle sahip olduklarımızı Allah rızası için kullanmalıyız’ dedi.

5. Aksiyon: İman eylemliliğe davettir. İman öznedir. Hareketsiz, durağan, sönük ve silik bir iman olamaz. Çünkü iman insana yeni bir heyecan ve coşku verir. Aksiyonun olmadığı yerde donuklaşır.

6. Aşk: Süfli (bayağı) aşklardan ulvi aşka geçiş yapmalıyız. Aşkı biten davetçi enerjisini kaybeder. Aşkı ve heyecanı yeniden yakalamalıyız. Bu konuda Peygamberimizi yeniden incelemeliyiz. O ki Vahşiyi bile kardeş edinebilmiştir. Kendisine 21 yıl işkence edenleri bile affedip 2000 kişinin Müslüman olduğunu gördü. Resulullah için Mekke’nin değil Mekkelilerin fethi önemliydi. O kalpleri fethetmeyi hedef edinmişti. Yakınlarımızda ateşe gidenler varken, onlar Allah’ın huzurunda beni davet eden olmadı diye çevremizdekiler şikâyette bulununca bizi ne kurtarabilir. En büyük derdimizin kaç kişiyi ateşten kurtarabilirim olmalıdır. Peygamberimiz bütün işini bir kenara bırakıp bir çocuğun bile kalbinin kazanılması için Yahudi ailesinin çocuğunu ziyaret edip iman etmesine vesile oluyor.

Sorumluluklarımızı unutup dışımızda olanlara, Kemalistlere, laiklere, Alevilere yönelik bir davet açılımı yapmadık. Eğer biz Allah’ın bize verdiği fırsatı kaçırırsak Allah bizim yerimize başka kişileri getirir.

Peygamberimizin ölmeden önceki son sözü Allah’ın bereketi ile şafakta orduyu hareket ettirin diye emir veriyordu. O nedenle hareket halindeyken yürüyorsak peygamberimizin yolundan gidiyoruz demektir. Veda hutbesinde 100.000 sahabe peygamberimizi dinlediği halde Mekke’deki sahabe mezarı 10.000’i geçmez o nedenle harekete geçmeliyiz dedi.

Ramazan KAYAN bu tavsiyelerim 3D formülüyle yapılabilir diyerek 3D formülüne açıklık getirdi.

1- Her gün Davete devam ve günde bir kişiye Davet

2- Her günün akşamına bir Ders

3- Her gece davetimiz için yapılacak bir Dua.

Toplantının son bölümünde soru ve cevap bölümüne geçildi. Turgay ALDEMİR ve Ramazan KAYAN’ın katılımcıların sorularını cevaplamalarıyla toplantı sona erdi.

08 Mart 2012 Perşembe günü ise STK ziyaretleri İlim Yayma Cemiyeti Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Zeki ALEMDAR’ı makamında ziyaretle başladı. Bu görüşmede Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Başkanı Hasan ÜNAL ve komisyon üyeleriyle de bir araya gelindi. Ayrıca Bursa’da faaliyet gösteren Çelebi Mehmet gençlik kulübü başkanı Ahmet ORUÇOĞLU’nun da katıldığı toplantı kahvaltı ile başladı. Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Başkanı Hasan ÜNAL yapılan bu ziyareti ziyadesiyle anlamlı bulduklarını ve önemsediklerini ifade etti. Bu ziyaretleşmelerin Müslümanların birbirlerine karşı bir hakkı olduğunu vurguladı. Doğu-Batı Kardeşlik Platformu’nun faaliyetlerinden bahseden ÜNAL, içinden geçtiğimiz bu hassas dönemde kardeşliğe yapılacak vurgunun öneminden bahsetti. Çelebi Mehmet gençlik kulübü başkanı Ahmet ORUÇOĞLU da görüşmede kardeşliği besleyen, daha ileri aşamalara taşıyan amellerimiz olmalı, ülkemizde camia olarak keskin farkların olmadığını bunun bizim için önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.