‘Hikâyelerle Kavramlar 5’ Çıktı!

0
284

Yazar Hüseyin Özhazar tarafından hazırlanan “Hikâyelerle Kavramlar 5” (Dikkat Etmem Gerekenler -2) okuyucuyla buluştu.

“Hikâyelerle Kavramlar” kitabının 5. si de Tire Kitap tarafından basılarak okurun beğenisine sunuldu.

“Dikkat Etmem Gerekenler -2” alt başlığıyla çıkan eserde Yazar Hüseyin Özhazar çocuklara kıssadan hisse almalarını sağlayacak güzel hikâyeler eşliğinde ahlaki değerleri ve ilkeleri hatırlatıyor.

Eserde dikkat edilmesi gereken birçok kavram açıklanıp konunun içeriğine uygun hikâyeler anlatılıyor. Severek okuyacağınız eserin Önsöz’ü şöyle:

Bütün dinler ve inançlar, kendi değerler sistemini anlatmak ve tasvir etmek için hikâyeler, kıssalar ve meseller anlatır. Sümerlerin Gılgamış destanından tutun da Zerdüşt inancının temel metni Avesta’ya, Hinduların Veda’larına, Çin’de Konfüçyüs metinlerine ve Eski Ahit’ten Yeni Ahit’e ve son din olan İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e kadar bütün inanç biçimleri, kendi öğreti ve değerlerini anlatmanın bir yolu olarak kıssalara veya hikâyelere başvurur.

Zira insan zihni modeller üzerinden çalışır. Modellendirilemeyen ve temsilleştirilemeyen herhangi bir ahlak sistemi yaşayamaz ve anlaşılamaz. Bu açıdan bakıldığında hikâyeler bir model olarak bizim gerçekliği kavramamızın ve ahlaki olanı idrak etmemizin bir yolu olarak oldukça önemli bir yerde durur.

Modeller gördükleri işlevler bakımından ikiye ayrılabilir. Birinci kısımda modeller, olanı ‘tasvir’ ederler. Bu hâliyle onlar, gerçekliğin bir temsili veya timsalidir. İkinci kısım modeller ise ‘olması gerekeni’ gösterirler. İlk kısımda modeller birer netice olarak olmuş bitmiş ve tekrar edebilir özelliklerin belirgin hâle getirildiği ve emsal olarak sunulduğu hâlde ikinci kısımda birer neden, yani olması gereken ‘doğru davranış misalleri’dir.

Hikâyeler, soyut veya sadece ilkesel düzeyde algılanan değerleri veya ahlak kurallarını ete kemiğe büründürür, bunları hayatın içinde olan, tecrübe edilen bir alana çeker ve kendi formunda modellendirir. Bu özelliklerinden dolayı tarihin her döneminde ve dünyanın her bölgesinde eğitimin temel unsurlarından biri olarak kabul edilmiştir.

Hikâye anlatmak ve hikâye okumak, çocukların ve gençlerin zihni gelişiminde oldukça kritik bir öneme sahiptir. Özellikle gençlerin dil becerilerinin gelişiminde, yani kendilerini ifade edebilme, bir konuda tutarlı bir bütün içinde konuşup yazabilme yeteneğinin ve hayal gücünün oluşumunda bilişsel ve duyuşsal katkıda bulunur.

Tire Yayınları olarak bu amaçlardan hareketle başlattığımız değerler eğitimi serisine “Hikâyelerle Kavramlar” adlı kitaplar dizisiyle devam ediyoruz. Bu dizide soyut ve kavram düzeyinde kalan birtakım değerler ve ahlaki ilkeler, hikâyeler üzerinden anlatıldı. Ayrıca bu değerlerin sadece düşünsel bir mesele olmayıp hayatın içinde her zaman karşı karşıya olduğumuz durumlarda nasıl bir tavır almamız gerektiği, modellemeler üzerinden gösterildi.

.

.

.

.