“Her Zaman Her Yerde İyilik” Kitabı Çıktı!

0
316

Hüseyin Özhazar tarafından kaleme alınan “Her Zaman Her Yerde İyilik” isimli eser, Tire Kitap tarafından yayımlanarak okuyucuya merhaba dedi.

Hüseyin Özhazar’ın yazdığı, Değerler Eğitimi serisinden çıkan “Her Zaman Her Yerde İyilik” (İyilik Kitabı) adlı çalışma okuyucuyla buluştu.

271 sayfalık eserde birbirinden güzel hikâyeler eşliğinde “iyilik” kavramı anlatılıyor.

“Her Zaman Her Yerde İyilik” adlı çalışma daha önce 5 cilt halinde yayımlanan “Hikâyelerle Kavramlar” kitabından farklı formatta hazırlanmış, sadece “iyilik” konusunun işlendiği müstakil bir eser niteliği taşıyor.

Kitabın önsözünden:

Allah-u Teâlâ’nın insanoğluna bağışladığı en faziletli hasletlerden biri, hiç şüphesiz iyilik duygusudur. Yardıma muhtaç bir canlıya el uzatmak, hiçbir karşılık beklemeksizin vermek, zulme uğrayan bir kişinin veya topluluğun kurtuluşu için mücadele vermek, aç bir insanı doyurmak, bir yetimi giydirmek, bir fakiri evlendirmek, çocukları sevindirmek bütün bunların hepsi insanı yücelten, insanın yaşamına anlam katan değerlerdir.

Ülkemiz sınırları içinde ve dünyanın her bir köşesinde yüreğimizi yakan olaylar karşısında sessiz kalamayız. Ümmet bilinci gereği ve kulluk görevimiz olarak Allah’ın bizlere nasip ettiği imkânları başkalarıyla bölüşmek zorundayız.

Allah’ın bizlere verdiği imkânları yine Allah’ın kullarına reva görmemiz, bölüşebilmemiz gerekir. Terk edilmiş bölgelerde, ıssız yaşam merkezlerinde, modernizmin kaosu altında fark edilemeyen nice kimsesizlerin uzattığı eli tutmak için yola revan olmak insanlığımızın gereğidir.

Ülkemizin ve yeryüzünün bir dost arayan, bir veli göndermesi için Allah’a yakaran, mazlum, tükenmiş, fakir, fukara ve ihtiyaç sahiplerinin gözlerinin içine bakarak gülümseyebilmelerini sağlamak için bir duyarlılık oluşturmaya çalışmalıyız. Bizler inanıyoruz ki, “iyilik” yeryüzünün ve hayatın insana dair mucizesidir. Dinimiz bize iyiliği emrediyor. Kimsesize, yetime, öksüze, yolda kalmışa, evsize, barksıza, yaralıya, yaşlıya, aça, ilaçsıza gülümsemeyi, elinden tutmayı öneriyor. Yanı başımızda ya da çok uzakta…

Her birimiz çeşitli vesilelerle öyle şeylere şahit oluyoruz ki… Ülkesi talan edilmişler, ocağı başına yıkılmışlar, yavrularını kaybedenler, mülteciler, hayalleri yıkılanlar ve gelecek kaygısı içinde bir köşede titreyenler…

Rahman’ın adaletini, İslâm’ın sevgisini, Rahim’in merhametini ve büyük kardeşlik elini ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak için bir çaba içinde olmalıyız. Bizde selam vermek sadakadır. Gülümsemek, yardım etmek sadakadır. Bir yaşlının, acuzun elinden tutmak sadakadır. Bizde erdemin en büyüğü, bizimle ilişkilerini kesene iyilik etmemiz, bizden esirgeyene vermemiz, bize kötülük edeni bağışlayıp, dost elimizi uzatmamızdır.

Biz, sevdiğimiz şeylerden vermedikçe iyiliğe eremeyeceğimizi; her ne verirsek onu Allah’ın bildiğini biliriz. Biliriz ki iyilik, huzurun kardeşidir. Biliriz ki hepimiz borçluyuz. O’na olan borcumuzu, birbirimize iyilik yapmakla öderiz. Biliriz ki insanı kurtaracak olan yalnız iyilikleridir. Biliriz ki iyilik bizi özümüze ve ölümsüzlüğe taşıyacaktır.

Her toplumda herkes varlıklı değildir. Ya da tüm insanlar bütün ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde kendi başlarına karşılayamazlar. Mutlaka bir açıdan ihtiyaç sahibidirler.

Fakir maddi desteğe, mazlum kendisini zulümden kurtaracak olan bir ele, özürlü sağlam kimselerin yardımına, hasta bakıma, cahil bilenlerin bilgisine, aklı başında olmayan akıllıların nasihatine, çocuklar anne-babaların veliliğine, yaşlılar evlatlarının sadakatine, hizmet bekleyenler sanatkârların mesleğine, toplum becerikli insanların yararlı faaliyetlerine muhtaçtır. Bu açıdan bakıldığı zaman toplumda herkes bir şekilde ihtiyaç sahibidir. Muhtaç olmayan sadece Allah’tır. Sadece O, ihtiyaçtan münezzehtir.

“Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.”

“Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır.”

İnanıyoruz ki iyiliklerimiz insanı, eşyayı, dünyayı güzelleştirir. Bu yüzden iyiliklerimiz renk, sınıf ayrımı yapmaz. İlham kaynağımız Hılful Fudul uygulaması (Erdemliler ittifakı)dır. Tarihimiz, iyiliklerin daima diri tutulduğu, vakıf kültürü ile yoğrulduğu bir tarihtir. Bu tarihsel miras, ümidimizin ve örnekliğimizin kaynağı olmalıdır.

“Hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür.” (Buhari, Müslim)

KİTABIN İÇİNDEKİLER: