Hanımeli Derneği Kermesi 'Van İçin'

0
137

Hanımeli Derneğ’nin her yıl ihtiyaç sahipleri için düzenlediği kermesin bu yıl Van depreminden sonraya denk gelmesi ile tüm kermes gelirleri Vanlı kardeşlerimize verilecek.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan sosyal adaletsizliklerin nedeni; bencillik, çıkar hesapları, sorumsuzluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının yok olması gibi ahlaki dejenerasyonlardır. İnsanların bir bölümü sefaletle mücadele ederken, diğerleri zenginliklerinin verdiği ayrıcalıkları kullanmaktadır. Bunun için zenginler her türlü imkandan daha fazla yararlanmakta, fakirlerden üstün tutulmayı kendilerinde bir hak gibi görmektedirler. Kuran’da bu insanların gösterdiği kötü ahlak şöyle bildirilmektedir:

“Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz. Malı bir yığma tutkusu ve hırsıyla seviyorsunuz.” (Fecr 17-20)

  Bu ayet ile iman edenler uyarılmaktadır.

  Kur’an’da Allah (c.c.), takva sahiplerinin yeryüzünde güzel davranan kimseler olduğundan bahsederek vermeye teşvik etmektedir. Sosyal adaletin sağlanması için bir hukuk belirlenmektedir.

    “…ve mallarında muhtaç ve mahrumların hakkı vardır.” (Zariyat -19)   

        “Bunlar sahip oldukları mallarda muhtaç ve mahrumun belli bir hakkı bulunduğunu unutmazlar.” (Mearic-22)                                                                               

  

   Günümüz dünyasında artık gönüllü üyelerin bir araya gelmesi ile örgütlenen sivil toplum kuruluşları her türlü değişime zemin oluşturabilme gücüne sahiplerdir. Dünya üzerinde olduğu gibi ülkemizde de sivil toplum kuruluşları toplumsal sorunların çözümü noktasında oldukça etkili bir konumdadır.  Bizler de Hanımeli Derneği olarak, ihtiyaç sahiplerinin,  fakirlik ve fakirliğin getirdiği endişe, hastalık, korku, güvensizlik, hırsızlık, yolsuzluk, kavga ya da zulüm gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmamaları için yardım faaliyetlerini çeşitli şekillerde yürütmekteyiz. Çünkü inancımız vermenin erdem olduğu gerçeğini sürekli vurgulamıştır. Bu inanç ile yola koyulan bizler bu erdemin güzelliği ile boyanmak, hayırlarda öncülük yapmak amacı ile faaliyetler yürütüyoruz.

  Yardım ve iyilik faaliyetlerine teşvik edici rol almak için her yıl kermesler düzenliyoruz. Gönüllülerimizin çalışmaları ile yapılan organizede elde edilen gelirleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bölgemizde ki toplumsal hayatta sosyal adaletsizliklerin yaşanmaması için, kardeşlik duygularının katmerleşmesi, ayrımcılık anlamında sosyal katmanların oluşmaması adına varlıklı eli, ihtiyaç sahibi el ile buluşturuyoruz.

  Çeşitli el emeği ve göz nuru ile yapılan ürünleri halkımıza sunarken maddi destek veremeyen kardeşlerimizin emekleri ile yardım etmenin erdemine ulaşmaları için onlara imkan oluşturuyoruz.

  Her yıl ihtiyaç sahipleri için düzenlediğimiz kermesimizin bu yıl Van depreminden sonraya denk gelmesi ile bizler kermes gelirini Vanlı kardeşlerimize ayırmayı kararlaştırdık. Yedi gün süren kermesimizin gelirini Anadolu Platformu aracılığı ile oradaki kardeşlerimize göndereceğiz. Onların yaralarına sarmak için birlik ve beraberlik duyguları içerisinde, kardeşliğimizin bizler üzerinde ki hakkını yerine getirmek adına yardımlara katkımız olsun istedik.

  14- 27 Kasım tarihleri arasında organize edilen kermes Kernek Parkında gerçekleştirildi. Kermes sonunda işletme sahibi Abdullah Kapusuz’a teşekkür amaçlı plaket Araştırmacı-Yazar Ramazan Kayan tarafından verildi.