Ana Sayfa Kuruluşlar Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!

0
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!

Aralarında Ülfet Derneği’nin de bulunduğu Adana’daki İslami STK’lar Memur Sen Adana Şubesi öncülüğünde bir araya gelerek geçtiğimiz günlerde Adana’da yapılan Teröre Lanet Yürüyüşü’nde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün İskilipli Atıf Hoca, Şeyh Sait ve Seyit Rıza ile ilgili hakaretlerine tepki göstermek amacıyla bir basın açıklaması düzenleyip, Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Grup adına konuşan Memur Sen Adana İl Temsilcisi Mehmet Sezer basın açıklamasında şunları söyledi:

“SEN ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANISIN, SÖZLERİNE DİKKAT ET!"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün 8 Eylül 2015 tarihinde Adanamızda yapılan birlik ve beraberlik yürüyüşü sonrasında kamuoyuna açık bir ortamda, Toplumun çeşitli kesimlerinin değer verdiği tarihi kişiliklerden olan İskilipli Atıf Hoca'ya, Şeyh Said'e ve Seyit Rıza'ya, sıradan bir vatandaşın dahi söylemekten utanacağı galiz ve argo cümleler ile sövüp hakaret ettiğini basından öğrenmiştik.Sosyal Medyadan yaptığımız çağrıda; " İnandıkları dava uğruna hiç çekinmeden hayatlarını feda eden inanç önderlerine hakaret ettiği iddia edilen Hüseyin Sözlü den açıklama bekliyoruz." demiştik. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'den herhangi bir açıklama gelmemiştir.

Sözlü'nün basına yansıyan ve pek çok medya organında yayınlanan konuşmasında önce din adamlarını eleştirdiği ve ardından Seyit Rıza, Şeyh Said ve İskilipli Atıf Hoca'ya ağza alınmayacak hakaretlerde bulunarak açıkça küfür ettiği görülmektedir.

Adana Büyükşehir Belediye başkanı Hüseyin Sözlü Milletin Manevi Değerlerine hakaret etmiş ve büyük toplum kesimlerini topyekun hedef alarak halk arasına kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmiştir. Dilinin ayarı olmayan Sözlü bilmelidir ki, bu millet kendi değerlerine saldıranları asla affetmez ve affetmeyecektir.

Kaldı ki Sözlü her ne kadar kendisi fark etmese de, bu ülkede Şeyh Said'i ve İskilipli Atıf Hocayı Mehmet Akif'ten ayırmayan mütedeyyin bir halk yaşamaktadır. Ayrıca bu ülkede Seyyid Rıza'ya muhabbet duyan ve kendilerini alevi olarak nitelendiren duyarlı bir toplum da yaşamaktadır. Birlik ve beraberliği öne çıkarma ve terörü lanetleme iddiası ile düzenlenen bir etkinlikte toplumun hassas değerlerine küfür etmek Adana gibi büyük bir şehrin Belediye Başkanına hiç yakışmamıştır.

Ey Milletin değerlerine küfür eden Belediye Başkanı!

Sen bilmiyor olabilirsin ancak tarihçilerin beyanı ile bilinen bir gerçektir ki, Şeyh Said bir oldu bitti ile isyancı gösterilmiştir. İskilipli Atıf hoca ve Seyyid Rızayı düzmece bir mahkeme ile idam etmişlerdir. Dönemin devrim mahkemeleri onlarca Müslümanı darağacında asmış ve yüzlerce insanı uydurma gerekçelerle idam sehpalarına yollamışlardır. 12 eylül döneminde ülkücü ve devrimci gençlere uygulanan hukuk dışı icraatlar o dönemde topyekun bir millet üzerinde uygulanmıştır. Hatta sizin konuşmanızın sonunda örnek alınması gerektiği hususunda tavsiyede bulunduğunuz Üstad Mehmet Akif Ersoy dahi yaşanan bu istibdat siyasetine dayanamayarak, Mısıra hicret etmek zorunda kalmış ve  "Kendi vatanımda hafiyeleri peşime takıyorlar. Ben vatan haini miyim de bunlar bana reva görülüyor?" demiştir. Merhum Mehmet Akif Ersoy'un dahi bunaltıldığı bir devirde çeşitli hukuk ihlallerinin yaşandığı herkesin ve özellikle de tarihçilerin malumudur.

O İskilipli Atıf hoca ki, İzmir'in yunanlılar tarafından işgaline karşı ilk beyanat veren alimlerdendir. O İskilipli Atıf Hoca ki Mondros Mütarekesine ilk karşı çıkan münevver ulemadandır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Mehmet Akif ile İskilipli Atıf Hoca arasındaki bağdan haberdar olmadığı için “Mehmet Akif gibi olun” diyor. Eminim ki hayatında Sebilürreşad diye bir dergi duymamıştır. Duysaydı eğer o dergide Atıf Hoca'nın ve Mehmet Akif'in beraber yazan iki dava arkadaşı olduklarını da bilirdi.

Ayrıca, Şapka Kanunu'na muhalefet ettiği bahanesiyle idam edilen İskilipli Atıf Hoca'ya, yıllar sonra devlet tarafından iade-i itibar verilmiştir. 2009 yılı başında Ankara'da bir park yerinde fazla kimse tarafından bilinmeyen mezarı alınarak İskilip'teki Gülbaba mezarlığına taşınmıştır.Yapılan anıt mezardan sonra gerek yöre halkı ve gerekse diğer bölgelerden gelen insanlar, İskilipli Atıf Hoca’yı ziyaret etmektedirler.

Yine İskilipli Atıf Hoca’nın adı , İskilip Devlet Hastanesi’ne verilmiş ve Hastanesi’nin adı İSKİLİPLİ ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ olmuştur.İnsanlar hiçbir dönemde siyasi rakiplerine dahi bu kadar ağır hakaretler etmemişlerdir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü ise yaptığı  talihsiz açıklama ile Seyyid Rıza üzerinden alevi vatandaşlarımızı, İskilipli Atıf Hoca üzerinden dindar vatandaşlarımızı ve Şeyh Said üzerinden de hem dindar hem de Kürt vatandaşlarımızı açıkça düşman ilan etmiştir. Sözlü'nün, bu kadar bölücü ve ayrımcı konuşmasını birlik ve beraberlik temalı bir toplantıda yapmış olması ise durumun vahametini daha da arttırmış, millet arasına nifak sokulmuş ve toplum içinde kin ve nefret tohumlarının ekilmesine neden olmuştur.

Milletin özündeki manevi kuvveti, mücadele azmini, birlikte yaşama sevincini yeniden yaşamak ve yaşatmak için, büyük gayret gösteren din görevlilerimize dil uzatacak kadar haddini aşan Sözlü, "TİTRE VE KENDİNE GEL!"

Ülkenin birliği ve dirliği için verilen mücadele kardeşlik mücadelesidir. Bizler Kardeşliğe kastedenlerin oyunlarına gelmeyecek kadar büyük bir geçmişe sahibiz. Bu Günler’de yanan ateşe odun olan bu sözlerinizin ne vaktidir ne de zamanıdır.

Sözlü, biran evvel adı geçen Alimlerimizin manevi kişilikleri başta olmak üzere Kürdü,Türkü, Alevisi ve Sünnisi ile topyekun milletimizden derhal özür dilemelidir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi önemli bir koltuğu işgal eden bu zatın çirkin sözlerini şiddetle kınıyoruz. 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü hakkında Memur Sen ve bugün burada destek veren STK'lar olarak farklı düşüncelere  ve etnik kökenlere sahip olan insanların değer verdiği kişilere açıkça hakaret etmek ve saldırmak, kamu güvenliğini ve toplumsal barışı bozmaya yönelik davranışlar ve Türk Ceza Kanunu 216'ya göre " HALKI  KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VE AŞAĞILAMA"dan dolayı, suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.