Hadislerle Nebevi Ahlak – Hüseyin Özhazar

0
196

Hüseyin Özhazar tarafından hazırlanan “Hadislerle Nebevi Ahlak” başlıklı eser Tire Kitap tarafından okurun istifadesine sunuldu.

"Bugün insanlık büyük sıkıntılar yaşıyor. Şayet kendi coğrafyamızda ve tüm dünyada huzurun, barışın, esenliğin hâkim olmasını istiyorsak, Hz. Peygamberin davetine kulak vermek, O’nun izini takip etmek zorundayız. Çünkü ne zaman O’nun izinden ayrıldıysak, insanlık olarak perişan olduk, şaşkınlığa düştük.

O’nu örnek almadığımız tüm zamanlarda yolumuzu hep kaybettik, hüsrana uğradık. Öyleyse O’nunla her alanda yeniden buluşmaya ihtiyacımız var. Ahlakı Kur’an olan Peygamberimizin ahlakını daha yakından tanımak, O’nun söz ve davranışlarını esas alarak yeniden hayat bulmak amacıyla elinizdeki eseri hazırladık. Kaynağımız hadis kitapları oldu.

O’nun güzel ahlakının insanlarımızın tamamına, daha özelde gençlerimize bir ufuk olmasını, pratik bir rehber olmasını arzu ediyoruz." (Kitabın Önsöz'ünden…)

Kitabın arka kapak yazısı:

Peygamberler kendi toplumları içerisinden çıkmış, insanlığın önder şahsiyetleridir. İnsanlık için her alanda örneklik yapan, üstün ahlâki özelliklere sahip kişilerdir. Onlar, ortaya koymuş oldukları tutum ve davranışlarla hem içinde yaşadıkları topluma hem de daha sonra gelecek nesillere en iyi örnekleri sunarlar. Onların tutum, davranış ve yaşayış tarzları, fertler ve toplumlar için en ideal örnek olma özelliğine sahiptir.

Kur’an-ı Kerim’in peygamberlerden bahsetmesinin sebebi de sadece geçmiş toplumların hikâyelerini ortaya koymak değil; onların örnek alınması içindir.

“Sana elçilerin haberlerinden -kalbini sağlamlaştıracak- doğru haberler aktarıyoruz. Bunda sana hak ve müminlere bir öğüt ve uyarı gelmiştir.” (Hud 120)

Sevgili Peygamberimiz de tüm insanlığa rahmet peygamberi olarak gönderilmiştir. Üstün ahlâki özellikleri dolayısıyla içinde yaşadığı toplum tarafından kendisine “el-Emin/güvenilir kişi” lakabı verilmişti. O, toplumun tamamı tarafından kendisine güven duyulan, doğruluğu hususunda tereddüt edilmeyen, gerektiğinde hakemliğine başvurulan ve adaletinden asla şüphe duyulmayan bir insandı. Parmakla gösterilen saygın bir insandı. Mekkeliler, değerli emanetlerini ona teslim etmekten çekinmezdi. Çünkü o, Muhammedü’l-Emin’di.

Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin bu ahlâki özelliğinden övgüyle bahseder, onun özel konumuna vurgu yapar. Kur’an, Hz. Peygamber’in, özelde Müslümanlara genelde tüm insanlığa örnek olmasını ister.

“And olsun ki içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur.” (Âli İmran 164)

Ahlakı Kur’an olan ve Rabbimizin bizlere bir lütfu olan Peygamberimizin ahlakını daha yakından tanımak, onun söz ve davranışlarını esas alarak yeniden hayat bulmak amacıyla elinizdeki eseri hazırladık. Onun güzel ahlakı tanındıkça ve yaşandıkça dünyanın daha yaşanılır bir yer olacağından şüphemiz yoktur.

O’nun yolunu takip edenlere selam olsun.

KİTABIN KÜNYESİ