Ana Sayfa Kuruluşlar Gökkuşağı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gökkuşağı Derneği: Şimdi Muhacirler İçin Ensar Olma Vakti

Gökkuşağı Derneği: Şimdi Muhacirler İçin Ensar Olma Vakti

0
Gökkuşağı Derneği: Şimdi Muhacirler İçin Ensar Olma Vakti

Terör sebebiyle Güneydoğuda mağduriyetler yaşandığına dikkat çeken Van Gökkuşağı Derneği, basın açıklaması yaparak “Van halkını ve STK’ları ilimize göç eden insanlara ensar olmaya davet ediyoruz” dedi.

Van Gökkuşağı Derneği, son dönemlerde Güneydoğuda yaşanan gerginlik nedeniyle, özellikle Hakkari ve Yüksekova’dan yoğun bir göç yaşandığına dikkat çekerek yaşanan mağduriyetlere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Çevre illere ve Van’a yoğun göçlerin olduğu belirtilen açıklamada, mazlum insanlara sahip çıkma görevinin böyle dönemlerde tüm Müslümanlar için öne çıkan önemli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

“Van halkını ve sivil toplum kuruluşlarını ilimize göç etmek zorunda kalan insanlara sahip çıkmaya ve onlara ensar olmaya davet ediyoruz” denilen basın açıklamasının tam metni şöyle:

"Bölgemizde yaşanan gerginlik ve çatışmalar sebebi ile yoğun göç olayları yaşanmaktadır. İnsanlar evlerini ve yurtlarını terketmek zorunda bırakılmışlardır. Yerleşik hayatlarını güvenlik sebebi ile terketmek zorunda kalanlar mazlum ve mağdur duruma  düşmüşlerdir.

İslam tarihinde Mekke dönemine baktığımızda Allah resulü ve sahabe de evlerini ve yurtlarını terk etmek zorunda bırakılmışlardı. Medineli Müslümanlar hiçbir dünyevi kaygı gütmeden evlerini ve kucaklarını Mekkeli kardeşlerine açmış ve Ensar-Muhacir dayanışmasının tarihe mal olmuş sınavını başarı ile vermişlerdi. 

Bu bağlamda  ilimize çevre il ve ilçelerden yoğun göçler yaşanmaktadır. Son bir ay içinde Hakkari ve Yüksekova’dan Van’ımıza yoğun bir göç hareketinin başladığını özellikle belirtmek isteriz. Güvenlik sebebi ile ilimize sığınan mağdur duruma düşen bu insanlara Van halkının kucak açmasının yanı sıra, bu işi fırsata dönüştürme çabası içinde olanların olduğunu da müşahede etmekteyiz.

Özellikle; bu fırsatçıların ev kiralarını yükseltilerek ilimize göç etmek zorunda kalan bu insanları insafsızca ve hiç bir değer tanımadan mağdur etmelerinin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtmek isteriz. 

Kendini hak, hakkaniyet ve adalet endeksli tanımlayan bir kimsenin, düşüncesi ve fikri ne olursa olsun mağdur olmuş bir insana karşı fırsatçılık yapmasının bir ahlakilik sorunu olduğunu ifade etmek isteriz. Kur’an-ı Kerimin emri olan mazlum insanlara sahip çıkma görevinin böyle dönemlerde tüm Müslümanlar için öne çıkan önemli bir sorumluluk olduğunu önemle belirtmek isteriz. 

Daha yakın dönemde deprem felaketi yaşayan ve evini terk etmenin ne anlama geldiğini çok bilen Van halkının göç ederek Van’ımıza sığınmış insanları mağdur etmeyeceğini ve etmek  isteyen fırsatçılara da pirim vermeyeceğini bir Müslümanlık ve insanlık görevi olarak telakki etmeleri gerektiğini özellikle belirtmek isteriz.

Ensar-Muhacir kardeşliğinin ne anlama geldiğini çok iyi bilen Van halkının ilimize gelen mağdur ve mazlum insanlara Ensar olma vakti olduğunu belirtir, tüm Van halkını ve sivil toplum kuruluşlarını ilimize göç etmek zorunda kalan insanlara sahip çıkmaya ve onlara ensar olmaya davet ediyoruz.

Haydi şimdi kardeşlik zamanı.

Hadê Niha Demanê Biratiyê ye!"

GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU