Gençlik Platformları Cami Ziyaretleri

0
Gençlik Platformları Cami Ziyaretleri

Gençlik Platformları bünyesinde faaliyet sürdüren Gezi Platformu ile Namaz Merkezli Yaşam Platformu camii ziyareti gerçekleştirdi.

Birincisini 15 Mart 2014 Cumartesi günü 7-10 yaş grubu dernek öğrencilerimizi kapsayan il merkezinde bulunan “Yeni Camii” ye, ikincisini ise 11-14 yaş grubu öğrencilerimizi kapsayan Battalgazi (Eski Malatya) ilçesinde bulunan “Ulu Camii” ye ziyaret düzenledi.

İslam’ın temel kurumlarından biri olan camiler, İslam düşüncesinin gelişmesinde, dinin yayılmasında, yerleşim merkezlerinin teşekkülünde son derece önemli, belirleyici rol oynamışlardır. Müslüman toplumlar cami merkezli şehirler kurduğu gibi, bir şehirde cami ve mescidlerin bulunması o şehrin İslam şehri olduğunun alameti olmuştur. Cami, İslam’ın en büyük sembollerinden biridir. Camiler İslamiyet’in açık mührüdür.

Özelde insanın, genelde insanlığın hatıra defteri olan tarihin geride bıraktığı eserleri yerinde görmek, yetişecek genç nesillerin dimağında hatırlandıkça değer kazanacağı, tarihi geçmişini doğru yorumlayacağı; camii-cemaat bilinci oluşturma, camii içinde ve dışında bulunan bölümleri tanıtma amacıyla derneğimizin “Tarih-Kültür ve Gezi Platformu” ve “Namaz Merkezli Yaşam Platformu” ilk faaliyetini çocuklara camii ziyaretiyle başlattı.

“Camilere çocukların da getirilmesiyle, onların toplumsallaştırılmasına katkıda bulunulmuş olur. Ayrıca camiler, genç ve yaşlılar arasında bir köprü vazifesi görür.” Bu düşünceyle hareket ederek toplumdaki camii-çocuk ilişkisindeki yanlış algıyı yıkmayı hedefledik.

Tarihi şuur oluşturmak amaçlı teşekkül eden platformumuz, öğrencilerimizi bilgilendirmeye “Yeni (Teze) Camii’nin tarihi geçmişini anlatarak başladı. Küçük öğrencilerimizin meraklı sorularıyla bilgilendirmeyi daha da genişlettiler.

Camii avlusundaki şadırvanın tanıtımı yapıldıktan sonra, camiinin iç bölümlerini oluşturan (mihrap, minber, harim) tanıtımı için camii içi gezdirildi. İbâdetlerin huşû ve huzur içinde eda edilmesinde Rabbâni münasebetlerin oluşmasında ve manevi bir havanın teneffüsünde mescidlerin icrâ etmiş olduğu fonksiyon çok büyüktür.  

22 Mart Cumartesi günü düzenlenen Battalgazi ilçesindeki “Ulu Camii” nin ziyaretinde ise caminin tarihçesi ile ilgili verilen bilginin ardından, bir diğer platformun rehberliğinde kılınan tahiyyetü’l-mescid namazı ile birlikte, Kuran-ı kerim ve meali okundu. Her iki ziyarette de öğrencilere cemaatle namazın nasıl kılındığı öğretilerek cemaatle birlikte vakit namazı ikame edildi.

Camilerin Müslümanlar için değeri, önemi ve sahiplenilmesi ile ilgili bilinçlenmeyi amaçlayan çalışmada, bir nebzede olsa manevi bir hava teneffüs ettirildi. Maddi ve manevi boyutlu olan mescidleri imar buyruğuna, öğrencilerimizle camide namaz kılarak, manen imara katkı sağlayanlardan olmayı arzuladık.

Cami Tarihtir… Medeniyettir… İbadettir… Eşitliktir… Birliktir… Sohbettir… İlimdir… Sevgidir… Tevekküldür… Arınmaktır… Sığınmaktır… Cami O’nsuz Olamamaktır!