Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Gaziantep’in de Anayasa İçin Sözü Var

Gaziantep’in de Anayasa İçin Sözü Var

0
Gaziantep’in de Anayasa İçin Sözü Var

Anadolu Öğrenci Birliği TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yeni anayasa çalışmaları sürecinde vatandaşlardan talep toplama çalışmalarına destek vermek üzere bir kampanya başlattı.

Anadolu Öğrenci Birliği, Sivil Dayanışma Platformu (SDP) ve Anadolu Eğitim ve Davet Platformu desteğiyle TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun yeni anayasa çalışmaları sürecinde vatandaşlardan talep toplama çalışmalarına destek vermek üzere bir kampanya başlattı.

Karagöz caddesi Mehmet Nuri Paşa Camisi önünde ve Gaziantep Üniversitesi girişinde açılan stantlarda kişiler ister önerilen 10 maddeden herhangi birini seçerek, isterlerse bunların dışında anayasada bulunmasını veya anayasadan çıkarılmasını istedikleri maddeleri ekleyerek kampanyaya katkıda bulunabilecek.

-Talep formunda yer alan maddeler-
Kampanyaya katkıda bulunan üç kurumun oluşturduğu talep formunda şu maddeler yer alıyor:

”- Anayasada değiştirilemez hiçbir madde olmamalı. Halk gerek duyarsa anayasayı kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahip olmalıdır.

– Anayasa kısa, sade olmalı ve anlaşılır bir dilde yazılmalıdır.

– Yürütme ve yargının oluşmasında yasama organının etkisi arttırılmalıdır, egemenliğin kullanımı halka ait olmalıdır. Halk bu hakkını TBMM eliyle kullanmalıdır.

– Din eğitimi isteğe bağlı olarak bütün inançlar için eğitim hayatı boyunca uygulamalı olarak verilebilmelidir.

– Demokratik hukuk devletinin ayrıca laiklik gibi bir tanıma ihtiyacı olmamalıdır. Devlet bütün inanç gruplarının ve yaşam biçimlerinin teminatı olmalıdır. Din ve vicdan özgürlüğü devletin müdahale alanı olmaktan çıkarılmalıdır.

– Devletin üniter yapısı bozulmadan yerel yönetimlerin yetkilerini arttırarak, güçlendirecek, siyasal sisteme daha fazla katılımını sağlayacak kamu yönetimi reformu yapılmalıdır.

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşayan herkes eşit olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı kabul edilmelidir.

– Resmi dil olarak Türkçe korunmakla beraber, ülkede konuşulan diğer dillerin yaşatılması ve geliştirilmesi imkanları oluşturulmalı, isteğe bağlı olarak diğer dillerde eğitim ve öğretim imkanı sağlanmalıdır. Çok dilli, çok kültürlü toplumsal zenginlik korunmalıdır.

– Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmalıdır. Askeri okulların eğitim faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanmalı ve denetlenmelidir. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay kaldırılmalı ve yargı birliği sağlanmalıdır. Askeri uygulama ve bütçeleri sivil denetimlere açık ve şeffaf olmalıdır. Güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin uygulamaları parlamento denetimine açılmalıdır.

– Sosyal devlet anlayışı gereği şehit ve gaziler ve aileleri, dul ve yetimler, yaşlı ve engelliler korunmalıdır. Türkiye toplumunun önemli bir zenginliği olan aile yapısını koruyucu ve güçlendirici tedbirler alınmalıdır.”

 

ANADOLU ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

GAZİANTEP