Gayemiz Marufun Dünyasını Kurmak

0
175

Değişen Dünyada Değişmeyen Sorumluluklarımız Konferansı Kahta’da Gerçekleşti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde faaliyet gösteren Kahta Gönülkuşağı Eğitim Ve Kültür Derneği’nin 24.02.2014 tarihinde Kahta  Kültür merkezinde düzenlemiş olduğu ‘Değişen Dünyada Değişmeyen Sorumluluklarımız’ Konulu konferansa konuşmacı olarak araştırmacı yazar Ramazan Kayan hocamız katıldı.

 

Programın açılışı Kur-an’ı Kerim Tilavetiyle yapıldı .Daha sonra açılış ve selamlama konuşmasını Kahta Gönülkuşağı Derneği Başkanı Veteriner Hekim Ali Kaya yaptı. Ali Kaya Konuşmasının başında ‘‘Yaratılıştan insana bahşedilen fıtrat ve doğru akıl insanı muhakkak bir  yerlere  yolcu olması, bir şeyler yapmasının gerekliliğini emreder” dedi.

Daha sonrada Dernek başkanı Ali Kaya, dernek olarak özelde Kahta, genelde tüm insanlığa hizmet etmek için 2013 yılında yola çıktıklarını anlatırken, derneğin amaç ve vizyonundan da kısaca bahsetti. Toplumun temeli olan Aile ve gençliğin eğitiminin çok önemli olduğunu söyleyen Kaya, bu konuda aile ve gençliğe yönelik olarak haftalık ,aylık eğitimlerin yanında, toplu sosyo-kültürel etkinlikler yaptıklarını anlattı. Kaya, konuşmasının devamında, “Yeryüzündeki bütün Müslümanları biz ve bizden biliyoruz; ayrıştırmanın da haram olduğuna inanıyoruz” diyerek İslam kardeşliğine vurgu yaptı.

 

Sivil inisiyatifin en gür sesi olan sivil toplum kuruluşlarının amacının sadece gıda ve nakdi yardımlar yapmak olmadığını, esas amacının ortak akıl ile toplumun sosyal sorunlarına çözüm olacak proje ve fikirler üretmek olduğunu belirten Kaya, “Kahta’nın ve dünyanın sorunlarını kendi sorunumuz olarak kabul ediyoruz” Diyerek konuşmasını bitirdi.

 

Vahiy yolunda saçlarını ağartan gönül ve ilim adamı değerli hocamız Araştırmacı yazar Ramazan Kayan konuşmasına, davet yolunda verdiği hizmetlerde kendi algı dünyasında, sorumluluklarımız noktasında derin izler bırakan ümmetin iki davet ve gönül insanının (Gülseren Gümüş, Şeyh Ahmet  Yasin) mücadelesi ve azminden örnek vererek başladı. Kayan konuşmasının devamında, Yasin suresinin ikinci sayfasında geçen “Keşke kavmim bilseydi” hitabıyla vahyin bizlere verdiği mesajdan bahsetti .

 

Ramazan Kayan daha sonra, bireyin sorumluluğunun ikiye ayrıldığını, bunlardan birincisinin insanın iç dünyasında yapması gerekenler, ikincisinin ise insanın dış dünyasında topluma ve dünyaya karşı sorumlulukları olduğundan bahsetti. Bunun başında “İslami davet”in geldiğini anlattı.

Ramazan Hoca konuşmasının devamında, 8000 insanın İslam’la tanışmasına vesile olarak, İslami davette çağın rekorunu elinde tutan Afrikalı(Sierra Leone) siyahi Müslüman Musa Bangura’nın davet yolundaki  azim ve mücadelesinden bahsetti.

 

Konferans sonrası halkta derin teveccüh gören hocamız, konferans sonrasında kitaplarını imzalayıp katılımcılarla sohbet etti.