Gaski Arıtma Tesislerine Teknik Gezi

0
161

Güneydoğu Teknik Elemanlar Derneği (Günted) Üniversite öğrencilerinin teorik derslerinin yanında pratiğe de katkı sunması amacıyla teknik gezi programlarına başladı.

Endüstri ve Makine Mühendisliği Öğrencilerinin katıldığı Gaski’nin Oğuzeli’nde kurulu bulunan Merkez Atık Su Arıtma Tesisi ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri’ne teknik gezi düzenlendi. Geziye katılan öğrenciler, gezi kapsamında atık su ve içme suyu arıtma tesis kapasitesi, teknik özellikleri hakkında bilgi edindiler.

Gaski Merkez Atık Su Arıtma Tesisi, Gaziantep şehrinin 1.000.000 kişiye eşdeğer nüfuslu evsel nitelikli atık sularının arıtılması amacıyla projelendirilmiştir.

Tesis, organik kirliliğin giderildiği fiziksel ve biyolojik arıtma ve kojenerasyon ünitelerini kapsamaktadır.

PROSES TİPİ: BİYOLOJİK

EŞDEĞER NÜFUS: 1.000.000 kişi

PROJE DEBİSİ: 400.000 m³/gün

MEVCUT DEBİ: 250.000 m³/gün

Gaziantep’in içme suyu ihtiyacı için I. kaynak olan Kahramanmaraş ilinin, Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kartalkaya Barajı’ndan 3 adet terfi merkezi ile 53,7 km isale hattı vasıtasıyla karşılanmakta ve pompalarla 296 metre yüksekliğe terfi edilmektedir. I. İsale hattı 1400 mm çapında ön gerilmeli beton boru, II. İsale hattı birinciye paralel 1800 mm çapında, çelik borudur.

II. Kaynak olarak ise Kahramanmaraş ili sınırlarında ki Mizmilli kuyularından 3 adet terfi merkezi ile 44 km isale hattı vasıtasıyla karşılanmakta ve pompalarla 602 metre yüksekliğe terfi edilmektedir. 30 adet sondaj kuyusuyla şehre verilen su miktarı 85.000 m3/gün’dür.

III. Kaynak olarak ise şehrin değişik yerlerinde bulunan 14 adet derin kuyu olup; şebekeye verilen su miktarı 35.000 m3/gün ‘dür.  

I. İsale hattı ve I. Etap arıtma tesisi DSİ tarafından 1981 yılında devreye alınmıştır. II. Etap arıtma tesisi 1997 yılında, II. isale hattı ve III. etap arıtma tesisi ise 2002 yılı sonunda GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınmıştır.

TOPLAM KAPASİTE: 4.63 m3/sn = 400.000 m3/gün 

Kartalkaya Barajından gelen ham su, İçme suyu Arıtma Tesislerinde çeşitli ünitelerden geçirilerek, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe” ve TS 266 İçme Suları Standartlarına uygun hale getirilip, şehir şebekesine verilmektedir.

Kartalkaya Barajından, içme suyu arıtma tesislerine gelen ham su,

  • Kougülant ilavesi,
  • Hızlı karıştırma ve dağıtım,
  • Flokülasyon ve çökelme,
  • Durulmuş suyun filtrelenmesi,  
  • Sterilizasyon (Klorlama, Ozonlama)
  • Temiz suyun depolanması,
  • Temiz suyun şehre verilmesi

İşlemlerinden sonra Gaziantep halkına sunulmaktadır.