Evde Karakter Eğitimi Kitapları Çıktı

0
412

Evde Karakter Eğitimi Komisyonu tarafından hazırlanan EKE Kitapları Türkçe, Arapça ve Kürtçe olarak yayımlandı.

Anadolu Platformu’nun değer merkezli, paylaşımcı ve şahsiyet odaklı eğitim anlayışında Evde Karakter Eğitimi, ilk basamağı temsil eder.

Bilginin kutsandığı bir çağda erdemi, başarının öncelendiği bir zihniyette iyiliği, birey fetişizmine karşı aidiyeti inşa etme kaygısı, bu çalışmanın temellerini oluşturmaktadır.

Evde Karakter Eğitimi, 6-11 yaş dönemi çocukları kapsayan, evlerde yürütülen aşamalı bir din ve ahlak eğitimi projesidir.

Projenin ruhuna uygun olarak her sınıf müfredatında ahlak ve karakter eğitimi vurgusu yapılmıştır.

Çocuklarla yürütülen bu çalışma, ahlaktan bilgiye, bilgiden hayata doğru yükselen eğitim sürecinin ilk basamağıdır.

Basamakları çıkarken “Karakter Eğitimi Kitap Seti” en büyük dayanaklarımızdan biri olacaktır.

İsteme Adresi

Ali Kuşçu Mahallesi Hulusi Noyan Sokak.

No:11/2 Fatih – İstanbul

Tel: (0212) 533 13 13 Faks: (0212) 532 84 89

 e-mail: bilgi@tirekitap.com.tr