Etkinliklerle Anaokulu Eğitimci Kitabı

0
214

“Evde Karakter Eğitimi” dizisinden çıkan kitaplar, çalışmalarda yer alacak çocukların yaş düzeylerine uygun bir ahlak ve karakter eğitimini hedeflemektedir.

88 sayfadan oluşan "Etkinliklerle Anaokulu Eğitimci Kitabı"nda insani değerlerin çocuklara nasıl öğretileceği, konunun içeriğine uygun etkinliklerle anlatılmıştır.

Eğitimciler ve çocuklar için son derece önemli olan bu eserde, hayatın içinden seçilen konular renkli çizimler eşliğinde eğitimcilerin ve öğrencilerin istifadesine sunulmuştur.

Hemen her konu anlatımında etkinlik sistemine başvurulması konunun akılda kalması ve pekişmesi açısından oldukça ehemmiyet arzediyor.

"Evde Karakter Eğitimi" dizisinden çıkan bu tür kitapları; ahlaktan bilgiye, bilgiden hayata doğru yükselen eğitim sürecinin ilk basamağı olarak görmemiz gerekiyor.

KİTABIN KÜNYESİ: