Ana Sayfa Kuruluşlar Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı Esnaf Komisyonu ‘İnsanın Dört Zindanı’nı Tahlil Etti

Esnaf Komisyonu ‘İnsanın Dört Zindanı’nı Tahlil Etti

0
Esnaf Komisyonu ‘İnsanın Dört Zindanı’nı Tahlil Etti

Bülbülzade Vakfı Esnaf Komisyonu’nun aylık olarak düzenlediği kitap tahlili programında bu ay Ali Şeriati’in “İnsanın Dört Zindanı” kitabı tahlil edildi.

Bülbülzade Vakfı Esnaf Komisyonu'nun aylık olarak düzenlediği kitap tahlili programında bu ay Ali Şeriati’in İşaret Yayınlarından çıkan “İnsanın Dört Zindanı" kitabı tahlil edildi.

Ayda bir düzenlenen kitap tahlili programı 18 Şubat Perşembe akşamı Bülbülzade Vakfı Davut Özgül Konferans salonunda yapıldı. Programa çok sayıda Esnaf Komisyonu üyesi katıldı.

Sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Kitap Tahlili Programı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kitabın Özeti

Kitapta insanı baskı altına alan ve insanın özgürlüğünü kısıtlayan 4 zorlayıcı gücün olduğundan bahsedilir. Bunlar;

1. Naturalizm (Doğanın zorlayıcı gücü)

2. Historizm (Tarihin zorlayıcı gücü)

3. Sosyolojizm (Toplumun zorlayıcı gücü)

4. İnsanın kendisidir.

Naturalizm zorun tutsağıdır; doğayı eksene alır ve insanı şekillendiren unsurun tabiat olduğunu belirtir.

Historizm, insanı şekillendiren unsurun tarih olduğunu öne sürer.

Sosyolojizm ise toplumu asıl belirleyici olarak kabul eder ve toplumsal ilişkilerin insanı her yönden şekillendirdiğini iddia eder.

Ali Şeriati bu dört unsurun varlığını ve etkilerini inkâr etmemekte hatta tam aksine insanı şekillendiren önemli unsurlardan birkaçı olarak görmektedir.

Gerçekten varlık, olgunlaşma ve gelişim sürecinde maddi ve doğal olgular, bir bakıma tarihin şekillendirdiği bir yapı ve yine bir bakıma çevrenin ve toplumun biçimlendirdiği bir görüngüdür.

Ancak, bu düşünce sistemlerinin mutlak eksene alınmasıyla oluşturulan bir dünya algısı, insanı standart bir mekanizmanın çarkı haline getirecektir. Böylelikle, etkin ve özgür olan insan, bu unsurların şekillendirdiği pasif ve tutsak insan olacaktır.

Ayrıca bu akımlar, insanı ve manayı tanımlarken indirgemeci bir tutumla insanı sembolleştirmekte ve değersizleştirmektedir. Bunun neticesinde insan bu 4 unsurun hapsinden kurtulamamaktadır.

Bu zindanların en kötüsü insanın kendisidir. Çünkü insan, bilimin yükselişiyle birlikte Tarih'in, Doğa'nın ve Toplumun baskısından ve hapsinden kurtulabilmişse de, büyük bir anlamsızlık ve boşluk duygusuna düşmüştür. Çünkü kendi zindanından kurtulamamıştır.

İnsan; Tarihin, Doğanın ve Toplumun zindanından bilimle kurtulabilir, kendi zindanından ise inançla ve aşkla kurtulabilir.