Emanet ehlini bekliyor – (Hakan Albayrak)

0
147

Dünkü mevzuu bağlayalım. Ettekraru Ahsen velevkane yüzseksen: Nizam-ı Alem işi bizim işimizdi. Frenkler işimizi elimizden aldılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

Dünkü mevzuu bağlayalım. Ettekraru Ahsen velevkane yüzseksen: Nizam-ı Alem işi bizim işimizdi. Frenkler işimizi elimizden aldılar ve yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Farklı din ve kültürlere zerre kadar tahammülleri olmadığı halde dünyayı idare etmeleri olacak şey değildi zaten. 18`inci yüzyıl sonları itibarı ile vaz`ettikleri evrensel değerlere bağlı kalsalardı, birçok yanlışlarına ve eksiklerine rağmen belki küresel bir barış düzeni kurabilirlerdi. Ama olmadı. Kağıt üzerinde kurdukları değerler sistemini hayata geçiremediler. Hayata geçirmeleri mümkün değildi, çünkü evrensel olmalarına el vermeyen köklerinden kopmadılar. `Öteki` ile yan yana yaşamayı öğrenmeye azmetmediler. Haçlı zihniyetine saplanıp kaldılar. Dinleri ve kültürleri kendilerinden farklı olan milletlere barbar muamelesi yapmaktan ve onları değiştirmeye yahut yok etmeye çalışmaktan hiç vazgeçmediler. Soykırımcı tabiatlarını ısrarla korudular. “Hıristiyan olacaksınız” dayatmasının yerini “Batı standartlarına uyacaksınız” dayatması aldı ve fakat bu standartlara uyan Müslümanlar da Frenklerin hışmına uğramaktan kurtulamadı. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmadı Batı`nın. Kendi ilkelerini başta kendisi çiğnedi. Menfaatten başka kutsalı olmadığını, menfaat uğruna en korkunç cinayetleri işleyebileceğini her zaman, her yerde, her vesile ile ortaya koydu. Afrikalı yazar Frantz Fanon`un ifadesiyle “hep insandan bahseden, fakat insanı nerede görse öldüren” Batı, dünyaya nizam verme hakkını kullandı ve kaybetti. Medeniyet olarak başarısızlığa uğradı. Sürekli irtifa kaybediyor. Frenkler bunun farkında olmayabilirler; fakat son zamanlarda Batı medeniyetine yeni mevziler kazandırmaktan ziyade Batı medeniyetini korumaktan bahsetmeleri, yani savunma psikolojisine girmeleri, bir şeyler hissettiklerine delalet olsa gerek. Artık kaba kuvvetten başka hiç bir “değer”i itibar görmeyen Batı`nın akıbetinin Moğol kasırgasından farklı olması için hiçbir sebep yok.

Kaba kuvvetin gelmiş geçmiş en büyük destanını yazan Moğolları Ortadoğu topraklarına gömen İslam medeniyeti, günümüz şartlarına uygun olarak yeniden inşa edildiği takdirde, azgın Frenklerin de icabına bakacak ve dünyaya yeniden esenlik dağıtacaktır.

Emanet –yeryüzünün halifeliği- ehlini bekliyor.

Yenişafak

———————————-
Hakan Albayrak
 
DİĞER KÖŞE YAZILARI
[catlist name=”Hakan Albayrak”]