Bilgisayarınıza indirdiğiniz belgeleri bilgisayarınızdan görüntülemek için Acrobat Reader uygulamasına ihtiyaç duyabilirsiniz. Uygulamayı bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. Uygulamanın mobil versiyonunu indirmek için tıklayınız.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Anadolu Platformu Eğitim ve Kültür Birimi tarafından hazırlanan bu programlar, üye kuruluşlarımızın da katılımlarıyla geliştirilmiştir.
Programların hedef kitlesi, yetişkin insanlardır.
Bu programlar, oluşturulacak gruplarla birlikte yürütülür ve öngörülen ideal grup sayısı, eğitimci dahil 6-8 kişidir. Gruplar, ikili ilişkilerde yapılan fikri müzakerelerle ve asgari müşterekler üzerinden hareketle oluşturulur. Programa alınacak kişiler, ilgi alanı ve bilgi birikimine göre bir seviye oluşturularak seçilir.
Programlar ortalama 25-30 hafta sürecek şekilde hazırlanmış olup, eğitim formasyonuna uygun olarak önce kazanımlar, sonra konular, daha sonra da kaynaklar kısmından oluşmaktadır. İdeal olan, programların bir yıl içerisinde bitirilmesidir.
Bazı programlar için ilgili bölüme kaynak kitaplardan oluşan bir liste eklenmiştir. Bu listeden seçilecek kitaplar, grup sorumluları tarafından tespit edilir ve her aya en az bir kitap olacak şekilde okuma listesi oluşturulabilir. Kitap okuma alışkanlığı olanların daha fazla kitap okumaları ve kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmelidir.
Her insanın okuma alışkanlığının aynı olmadığı göz önünde bulundurularak ilgili olanların önü açılmalı, bu kişiler engellenmemelidir. Bu şekilde oluşan ders halkası, bir yandan standart eğitimine devam ederken diğer yandan da ilgili konuda derinleşmeyi sağlayacak bir okuma sürecine tabi tutulmuş olacaktır.
Konuyla ilgili bilinç oluşumunda etkili olan bu okumalara haftalık dersler kadar önem verilmelidir. Okunan kitaplar aylık veya 15 günlük olarak grupça değerlendirilecektir. Düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak, bu çalışmanın ana hedeflerinden biridir.
Derslerde paylaşılan konular, referans metinlerimizin üzerinden gerçekleşmektedir. İşlenen konuların katılımcılar tarafından özümsenmesi, sahih davranışa dönüştürülerek hayatın içerisinde makes bulması, programların en önemli hareket noktasıdır. Örgütlü kötülüğe karşı örgütlü ve aktif iyiyi oluşturarak harekete geçirmek, fikriyatımızı yaygınlaştırmak, değerlerimizin hâkim olması için olmazsa olmaz unsurlardandır.
Bu programlar katılımcılarda, insanlık ailesinin bir ferdi olduğu hissi ile bir ümmet bilinci meydana getirmeli, buna paralel olarak hareketimizle ilgili aidiyet hissi oluşturmalıdır.
Unutulmamalı ki eğitim müfredatlarının temel amacı, katılımcılarda İslami bilgiye paralel olarak bir bilinç ve ahlaki asalet inşa etmektir. Diğer taraftan Müslüman’ın sahih bilgi, salih amel ve sağduyulu insan olma çabaları için gerekli bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçlarını karşılamaktır.
İslami ilimlerde büyük ilmi müktesebat oluşturma ve derin bilgi edinme ihtiyaçları bu programlardan ayrı olarak ihtisas programları ile mümkün olacaktır.
Programların sıralamasının, muhatapların bilgi, birikim ve bilinç seviyelerine göre ayarlanması daha doğru bir tercih olsa da sadece bir tekliften ibaret olan “İçindekiler” sayfasında yer alan sıralamayı takip edebilirler.