Eğitim anlayışımız

0
169

Anadolu Platformu olarak eğitimi dünden

yarına seyreden bir süreç olarak algılıyoruz. Dün tecrübedir, yarın gelecek, bu gün ise fırsat. Dünü öğreniyor, yarını planlıyor, bu günü ise değerlendiriyoruz.

Platform çalışmalarının öne çıkan en önemli başlıklarından birisi de eğitim komisyonu çalışmaları oldu.

Eğitim komisyonu, sempozyum programları oluşturulması, proje geliştirilmesi, kaynak eserlerin takibi gibi konularda çabalar ortaya koydu. Bu çabaların en önemli ayağını ise şüphesiz müfredat geliştirme oluşturdu.

Eğitim komisyonu, çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere üç kategoride derinlikli çalışmalar gerçekleştirdi.

Akaid, Kulluk ve Sorumluluk, Ahlak, Esmaü’l-Hüsna, Kavramlar, Peygamberler Tarihi, Siyer, İlmihal-Fıkıh, İmtihan, Davet, Tefsir Usulü, Hadis Usulü, Fıkıh Usulü gibi başlıklarda yaş seviyelerini dikkate alan müfredatlar hazırlandı.

Din, kültür ve tarihi değerler eğitim çalışmalarımızın temel referanslarını oluşturdu. Yaptığımız tüm çalışmalarda ve hazırladığımız programlarda bu değerlerin ortaya çıkarılmasına, anlaşılmasına ve yaşanmasına çaba sarf ettik.

“İnsanları madenler gibi bulursunuz.” düsturu eğitim çalışmalarımızın hareket noktası oldu. Her insanı bir maden dolayısıyla da bir değer olarak gördük. Eğitimi de bu madeni arayıp bulma ve ortaya çıkarma süreci olarak tanımladık.

Anadolu Platformu gönüllüleri eğitimi her çabanın başı ve esası olarak belirledi. Yardım ve kültür organizasyonlarını bile bir eğitim süreci olarak değerlendirdik. Ve bunlar eğitime hizmet ettiği oranda bir anlam kazandı.

Eğitimi, insanlığın fıtratıyla buluşturulması işi olarak değerlendirdik. Toplumsal farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, bunları avantaja dönüştürerek ümmet bilincini geliştirmeye çalıştık.

Eğitimi, “insanın fıtratında yer alan değerlerin amaçlı ve iradî olarak davranış ve bilinç düzeyinde ortaya çıkarılması süreci” olarak tanımladık.

Müfredat çalışmaları, literatür taramaları, eğitimcilerin eğitimi, ar-ge çalışmaları, teknolojik imkânlardan yararlanma, insanlık tecrübesini gözetme, ortak akıldan faydalanma gibi çok yönlü çabalarla platformumuz eğitim çalışmalarına yön vermektedir.

Koordinasyonu sağlayabilmek için ortak çalışmalar yapar, eğitim ve öğretim materyalleri toplar, yeni programlar hazırlar, sempozyumlar ve seminerler düzenler, eğitimcilerin eğitimiyle ilgili programlar hazırlayıp, uygulanması için ortamlar oluşturur.

Anadolu Platformu olarak eğitimi dünden yarına seyreden bir süreç olarak algılıyoruz. Dün tecrübedir, yarın gelecek, bu gün ise fırsat. Dünü öğreniyor, yarını planlıyor, bu günü ise değerlendiriyoruz.