Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Düşünce Akademisi'nde Bu Hafta

Düşünce Akademisi'nde Bu Hafta

0
Düşünce Akademisi'nde Bu Hafta

Akademinin ilk dersi olan Türkiye Modernleşmesinde sunumu Tarihçi Hüseyin Özhazar gerçekleştirdi. İkinci derste ise Modernitenin Oluşumu konusu vardı. Modernitenin Oluşumu dersini Emrah Atila sundu.

Düşünce Akademisinde bu hafta da iki ders vardı. Akademinin ilk dersi olan Türkiye Modernleşmesinde sunumu Tarihçi Hüseyin Özhazar gerçekleştirdi. İkinci derste ise Modernitenin Oluşumu konusu vardı. Modernitenin Oluşumu dersini Emrah Atila sundu.

Türkiye Modernleşmesi

Türkiye Modernleşmesi dersinde Hüseyin Özhazar 18. yüzyıl Osmanlı Devleti’ni ve bu yüzyılda dünyada yaşanan gelişmeleri anlattı. Özhazar sunumunda kısaca şunlara değindi: 18.yüzyıla geçen dersimizde giriş yapmıştık. Bu dersimize kaldığımız yerden devam edelim. 17. yy. sonlarından itibaren 1917 Bolşevik Devrimi’ne kadar Osmanlı Devleti’nin en önemli düşmanı Rusya’dır. Bu dönem boyunca Osmanlı dış politikasının belirlenmesinde Rusya’nın tutumunun büyük etkisi olmuştur. 1768-1774 Savaşları da Rusya’nın Balkanlar’da etkinliğini artırmak amacıyla, Osmanlı’yla arasında tampon devlet durumunda olan Lehistan’ın iç işlerine müdahale etmesi, Lehlilerin Osmanlı’ya sığınmasıyla başlamıştır. Altı yıl süren bu savaşlar Osmanlı’nın askeri açıdan güçsüzlüğünü ortaya koyduğu gibi (30 bin kişilik Rus ordusu 180bin kişilik Osmanlı ordusunu dağıtmış ve 50 bin kişiyi de şehit etmişlerdi.) Osmanlı’nın bundan sonraki siyasal süreci üzerinde doğrudan etkili olacak olan Küçük Kaynarca Antlaşmasının imzalanmasına da neden olacaktır.

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın bundan sonraki süreçte nasıl etkiler meydana getirdiğini bu etkilerin günümüz koşulları üzerinde nasıl sonuçlar doğurduğunu anlatan H. Özhazar18. yüzyılda Osmanlı-Fransız, Osmanlı-İngiliz ve diğer devletlerle olan ilişkileri üzerinde de durarak bu ilişkilerin günümüze yansıyan boyutları üzerinde durdu.

Tarihi gelişmelerin arka plan okumaları ve günümüze yansıyan boyutlarıyla ele alınmasının önemini vurgulayan H. Özhazar Lale Devri gelişmelerine bir giriş yaparak dersi tamamladı.

Modernitenin Oluşumu

Modernitenin Oluşumu dersinde kürsüye gelen Emrah Atila modernizmin serüveninden söz etti. Atila: “Modernizm düşüncesinin iki temel unsuru vardır. 1- Aklı hiçbir başkaya teslim etmemek 2- Dünyevi olmak” dedi.

Atila kısaca şunlara değindi:

“Bu dönemde birey merkezde tutulur. Ayrıca diğer bireylerle sonsuz özgürlük ve tam eşitlik temeline dayandırılır.

Devlet doğal hukuk temelinde pozitif hukuk anlayışıyla yönetilir, laik ve demokratik bir yönetim biçimini benimser.

Ekonomi özgür emek ve özel mülkiyete dayanır.

Bu şemayı çizerek modernitenin 4 temel unsuruna kısaca deyinen Emrah Atila modernizmin insana biçtiği değerler, modernizmin zihin algısı tabi bunların yanında hukuk sisteminin insana yaklaşımı konularından bahsederek modern devletlerin temel prensibinin hiçbir bireyi kaybetmemek üzere (ki bunun da devamlı insan döngüsünü sağlamak için) olduğunu belirtti.

”İnsanı eşyaya, tabiata indirgemek”

”İnsan makineden daha fazla bir şeydir” (Kant)

Daha sonra son günlerde gündemimizden düşmeyen cemaat-cemiyet kavramlarına değinerek modernite üzerinden cemaat ve cemiyet ayrımını yaptı.

Cemaat: Geçmiş ve geleceğin birlikteliği tasavvuruna dayanan topluluklar. Ortak bir geçmişe sahip ve yine ortak bir gelecek tasavvuruna da. Atilla cemaatin değerler dünyası merkezli olduğunu da belirtti.

Cemiyet: Amaca yönelik akli davranış biçimlerinin oluşturduğu birliktelik. Cemiyette geçmişe bağlılık ve gelecek tahayyülü yoktur. Cemiyette birey ikinci plandadır, asıl mesele ekonomik ferahlıktır. Cemiyet kazanımlar dünyası merkezlidir.