Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Düşünce Akademisi'nde Bu Hafta

Düşünce Akademisi'nde Bu Hafta

0
Düşünce Akademisi'nde Bu Hafta

Anadolu Öğrenci Birliği’nin düzenlediği Düşünce Akademisi dördüncü haftasını geride bıraktı. Birbirinden önemli konuların dile getirildiği Akademi Cumartesi günleri saat:10.00’da yapılıyor.

Düşünce Akademisi’nin birinci kademesinde Doç. Dr. B.Berat Özipek ve Ümit Aktaş vardı.

Kademenin ilk saatinde Siyaset Bilimi dersini veren Doç. Dr. Bekir Berat Özipek siyasetin tanımı ile derse giriş yaptı. Özipek sunumunda kısaca şunlara değindi:

Siyaset kirli bir şey gibi görünür ama aslında iyi bir şeydir. Aristo’nun deyimiyle “en iyi erdemlerden biri”dir. Yunanca ’da “polis’le ilgili olan” anlamındaki siyaset Aristo’nun deyimiyle “en iyi erdemlerden biri”dir.  Değer paylaşımı olan her yerde sorunları çözmeye yarayan bir bilim ve pratik bir sanattır siyaset.

Siyaset biliminin pozitif bilimlerle ilişkisi

“Aynı ateş yağı eritir, yumurtayı katılaştırır.”: Bir pozitivistin aynı ailede yaşadığı halde çok farklı olabilen insanların durumunu anlaması çok zordur. Çünkü bir pozitivist, olguyla değeri ayırmadan, bir sosyal bilimci gibi bakamaz olaya.

Bürokrat ve siyasetçi farkı: Genelde siyasetçi “ yalancı, ikiyüzlü” gibi algılanır ama bürokratlar daha iyi adamlarmış gibi gelir insanlara. Siyaset’i bu şekilde kötüleyenler sorgulanmak ve gözlemlenmek istenmeyen otoriter ve baskıcı sistemlerdir. Aslında “bürokrasi”yi üstte tutmak için; siyaset sürekli didiklenir, aşağılanır.

Kademenin ikinci saatinde ise Yazar Ümit Aktaş vardı. Aktaş Aydınlanma felsefesi dersinde Kant ve Descartes’ı anlattı. Fransız devrimi ve J.J. Rousseau hakkında da geniş bilgiler veren Aktaş karşılaştırmalı olarak dönemin düşünürlerinin metinlerinden örnekler verdi.

Düşünce Akademisi’nin ikinci kademesinde Esan Gül ve Emrah Atila vardı.

Psikoloji akımları dersinde Uzman Psikolog ve Yazar Esan Gül “Freud ve Psikanaliz” konusunu işledi. Derste Freud’un Psikanaliz kuramı hakkında bilgi verildikten sonra Freud’un kişilik analizleri tahlil edildi. Özellikle Freud ve kişilik gelişimi kuramı anlatılırken kendi hayat hikâyesinin etkisinden bahsedildi.

Freud’un dini ve dini yaşantıyı nevroz olarak tanımlaması genel problem olarak ifadelendirilirken, kuramın eksik yönleri ve farklılıkları ayrıntılı bir şekilde analiz edildi.

Emrah Atilla Modernizm Okumaları dersinde kısaca şunlara değindi:

Kapital, sermayedir. Sermaye de üretim araçları(toprak, orak,çuval…)dır. ‘Sekülerizm, dinin kamusal alanda tamamen devre dışı bırakılmasıdır. ‘ düşüncesine göre laisizm ve sekülerizm aynı şeylerdir.

Laiklik: Katolik dönemdeki karşılığı “halkçılık” olsa da Protestan döneminde şimdiki tanımını almıştır.

Aydınlanma: Kant’ a göre kişinin aklını tutsaklıklardan kurtarma halidir.

Cemiyet ve cemaat

Cemaat: Ortak bir geçmişi ve ortak bir gelecek tahayyülü olan değer merkezleridir. Cemiyet: Bir amaç için akli davranışla bir araya gelmiş ekonomik bir tanımdır. Sermaye ve kazanım merkezlidir.

Modern toplum’un:

-Düşünce yapısı: Aklı temsil eder ve dünyevidir.

-Devlet hukuku: Doğal hukuktan beslenen pozitivizmle oluşur. Laik ve demokratiktir.

-Birey algısı: Merkezde birey vardır. Bireyler arasında sonsuz özgürlük ve eşitlik vardır.

-Ekonomi sistemi: Özgür emeğe ve özel mülkiyete dayalıdır.