Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Düşünce Akademisi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Düşünce Akademisi Hız Kesmeden Devam Ediyor

0
Düşünce Akademisi Hız Kesmeden Devam Ediyor

Anadolu Öğrenci Birliği tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği Düşünce Akademisi dersleri devam ediyor.

Anadolu Öğrenci Birliği tarafından  yürütülen  Düşünce Akademisi,  haftalık eğitimlerine devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı  kapsamında  desteklediği Düşünce Akademisi’nde bu haftaki dersler Ramazan Yıldırım, Ümit Aktaş, Ömer Aydın, Ferhat Kentel,  Ramazan Kayan tarafından verildi.

Ramazan Yıldırım

Ramazan Yıldırım ile İslam düşüncesi okumaları dersinde bu hafta “Fazlurrahman’ın Ana konularıyla Kuran” kitabinin, toplumda insan, tabiat ve peygamberlik-vahiy bölümleriyle ele alındı. Aile hukukunda kadın, ceza hukuku, Peygamberlerin günah isleyip, işlemediği, Kuran’da yasaklanan faiz sistemi ve vahyin peygambere ulaşma şekilleri gibi ana konulara değinildi, tartışıldı.

Ümit Aktaş

Ümit Aktaş ile bu haftaki ders Yusuf kıssası ile başladı.  Tolstoy ve Thomas Mann’in de kıssa üzerindeki fikirlerinden bahsedildi. Toplumsal olayları ve kişilerin fikir dünyalarının sembolik bir aktarımı olarak rüyaların yorumlaması Hz. Yusuf’un bir özelliğiydi. Bu okuma, düz okumanın dışında, statükonun sınırları olmadan yapılan özgür okumanın bir örneği olarak ele alındı. Aktaş, “Kuran-ı Kerim’deki kıssaların satır aralarını okumak, günümüzdeki sosyolojik yapının da okunarak bütünlüklü bir yorumun yapılması oldukça önemlidir” açıklamasında bulundu.

Ömer Aydın

Ömer Aydın ile bu hafta, Osmanlı Devleti fikri ve siyasi durumu göz önüne alınarak şeyhülislamlık kurumu işlendi. İstanbul’un fethi ile ilgili olan hadis, Hz. Peygamber dönemindeki şartlar bağlamında, sözün söylenme sebepleri dikkate alınarak tartışıldı.

Ferhat Kentel

Ferhat Kentel ile bu hafta modernleşme, milliyetçilik, ulus devlet yapısı işlendi. Kentel, “Modernleşme ve sanayileşmeyle birlikte şimdi ki  hayat da değişti. Sanayileşmenin getirdiği kapitalizm ve beraberindeki ulus devlet yapısı ve üretim insanların hayata bakış açısını ve yorumunu da değiştirdi. Elbette bunun en iyi yolu eğitimdi.  Eğitim vasıtasıyla boyun eğip itaat eden fakat sürekli ilerleyen modern bir ideolojiyle hareket eden bir toplum yetişti.” Dedi. Milliyetçiliğin bir sahibi olmadığını belirten Kentel, “Bunun üzerinde gücün, otoritenin, tarihin etkisi olabilir. Fakat bunun stratejisi o toprakta yaşayan insanlar tarafından oluşturulur. Milliyetçilik din gibi yorumlanmış ve yorumlanabilir. Bugün dindarlar protestanlaştı. Sürekli bir değişim çabasındalar. Ve biz ulus devlete, devletin kentin stratejisinde kendi taktiklerimizle var oluyoruz” açıklamasında bulundu.                

Ramazan Kayan

Ramazan Kayan ile İslam Düşüncesi dersinde bu hafta, Müslümanca yaşamın değeri ve yöntemleri üzerinde duruldu. Ramazan Kayan, Müslümanca bir yaşamın, yalnız Allah'ın boyasıyla boyanmakla mümkün olabileceği belirterek yalnızca sahih İslam algısına sahip bir zihnin Müslümanca düşünebileceği ifade etti.