Doğu Batı Kardeşlik Platformu Bursa’da Toplandı

0
166

Doğu Batı Kardeşlik Platformu “Kürt Sorunu ve İttihad-ı İslam” başlığıyla Bursa’da Toplandı

6 yıldır çalışmalarını sürdüren ve kuruluş amacını: İçinde bulunduğumuz coğrafyanın doğu ve batısında yer alan STK’ların İslam ortak paydasından hareketle Kürt sorunu ve özgürlüklerle ilgili algı paylaşımında bulunmak, sorunu doğru tanımlamak, ortak bakış açısı elde etmek, ortak söylem geliştirmek, dayanışma ve ortak duruş sergilemek, Kürt Sorununun çözümü yönünde irade beyanında bulunmak olarak deklare eden Doğu Batı Kardeşlik Platformu’nun Kürt Sorunu’na yönelik çalışmaların sonuncusu Bursa’da gerçekleştirildi. Doğu ve Batı illerinden yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programın üst başlığı “Kürt Sorunu ve İttihad-ı İslam” olarak belirlendi.

Ankara, Bingöl, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Isparta, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere 30 ilden STK temsilcileri ve gönüllülerinin katıldığı programda, Anadolu Platformu adına YİK üyesi Davut Güler ile Gaziantep’ten Sıddık Akdoğan yer aldı. Program, 31 Ocak Cuma günü Doğu Batı Kardeşlik Platformu Sözcüsü Hasan Ünal’ın açılış konuşmasından sonra genel istişare ile başladı.

Toplantı öncesi buluşmaya ev sahipliği yapan Yeni Asya Derneği Bursa Şubesi Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu da bir konuşma yaptı. İlk oturumun sonunda 13 ilin daha Doğu-Batı Kardeşlik Platformu temsilcileri belirlendi. Böylelikle platformun 23 ildeki temsilcileri belirlenmiş oldu.

1 Şubat Cumartesi günü sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç oturum gerçekleştirildi. “İslami Dünya Görüşüne Göre Kürt Sorunu” başlıklı ilk oturumda, Van Mazlum-Der Şube Başkanı Yakup Aslan, Bingöl Bilgi ve Düşünce Derneği’nden Alican Karadoğan ve Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Sekreteryası’ndan Mücahit Gültekin konuşmacı olarak katıldılar. Oturumun Moderatörlüğünü Kayseri Mazlum-Der Şube Başkanı Ahmet Taş yaptı.

Öğleden sonraki, “Kürt Sorununa Çözüm Modelinin Temel Dayanakları ve İttihad-ı İslam” başlıklı oturumda ise Fatih Akıcıları Derneği Onursal Başkanı Mehmet Şahin, Yeni Asya Gazetesi yazarı Latif Salihoğlu, Siirt Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Temsilcisi Mustafa Ayaz ve Hakkari Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Temsilcisi Nihat Gür yer aldılar. Oturumun Moderatörlüğünü Toç-Bir-Sen Genel Başkan yardımcısı Şahin Değirmen yaptı.

Akşam oturumu Bursa’dan çeşitli gönüllü kuruluş temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doğu-Batı Kardeşlik Platformu sözcüsü Hasan Ünal’ın yaptığı “Çözüm Süreci ve Son Gelişmeler” başlıklı oturumda, Şanlıurfa’dan insan hakları aktivisti Şehmus Ülek, Tatvan İnsan-Der adına Doç. Dr. Mehmet Demirtaş, Azadi İnsiyatifi kurucularından Yavuz Delal ve Beşemder Başkanı Hasan Postacı konuşmacı olarak söz aldılar.

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu 6.’sını gerçekleştirdiği buluşmaların son gününde basın açıklaması yapıldı. Açıklamada Kürt sorununun çözümünde İslam Birliği’nin gerçekleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Yoğun müzakerelerle geçen 3 günün sonunda 30’u aşkın ilden temsilcilerin ortak kararı ile kamuoyuna duyurulan sonuç bildirisinde aşağıdaki hususlar yer aldı.

SONUÇ BİLDİRİSİ

“Ey iman edenler! Allah’a kullukta bütün samimiyetinizi gösterin ve Müslümanlar olarak ömrünüzü tamamlamaya bakın. Topluca Allah’ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin…” (Al-i imran 102-103)

2009 yılından beri Doğu-Batı illeri arasında Kürt sorununun çözümü ve kardeşliğin tesisi için çalışma yapan Doğu-Batı Kardeşlik Platformu, 31 Ocak-2 Şubat 2014 tarihleri arasında 30 il STK temsilcilerinin katılımıyla Bursa’da toplanarak “Kürt Sorunu ve İttihat-ı İslam” konusu üzerinde müzakerelerde bulunmuş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşmıştır:

1- Çözüm süreci ve çatışmazlık ortamının tüm Türkiye’de büyük bir memnuniyet meydana getirdiği, ancak sürecin devamlılığı ile ilgili endişelerin giderilmesi ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği,

2- Başta siyaset kurumu olmak üzere tüm muhatapların sürece zarar verecek her türlü söz ve eylemlerden uzak durması gerektiği,

3- Sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için;

a) Anadilde eğitimin tüm eğitim kurumlarında verilebilmesinin önünün açılması,

b) Irkçılığı ve etnik ayrımcılığı çağrıştıran her türlü slogan ve sözlerin meydanlardan, yerleşim merkezlerinden ve diğer alanlardan kaldırılması,

4- Kamuoyu gündemine gelen yeniden yargılama konusunda hakkaniyet ilkesinin göz ardı edilmemesi, sürece zarar verecek ve toplum vicdanını rahatsız edecek yaklaşımlardan kaçınılması,

5- Roboski (Uludere) katliamına ilişkin askeri mahkemenin verdiğin takipsizlik kararının, faillerin ortaya çıkarılmasına engel teşkil etmemesi,

6- Kürt sorununun çözümünde İttihat-ı İslam anlayışının hareket noktası olması gerektiği,

7- Çözüm sürecinin ve çatışmazlık ortamının kalıcı barış ile sonuçlanması için sivil toplum kuruluşlarının ve kanaat önderlerinin daha etkin bir inisiyatif almaları gerektiği,

8- Başta bölge üniversiteleri olmak üzere tüm üniversitelerin sürecin önünde engel olmak yerine, sürecin başarıya ulaşmasında aktif rol üstlenmeleri gerektiği,

9- Kürt sorununun ve diğer tüm sorunların çözümünü sağlayacak temel insan haklarını önceleyen sivil bir anayasanın gündemden düşmesine ya da düşürülmesine meydan vermeksizin bir an önce hazırlanıp yürürlüğe konulması gerektiği,

Hususlarında fikir birliği içinde olduğumuzu, çalışmalarımızın bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.