Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Buluşması Diyarbakır'da Gerçekleşti

0
213

Buluşmaya, Anadolu Platformunu Temsilen Bülbülzade Eğitim Sağlık ve Dayanışma Vakfı katıldı. Panel ve Çalıştaylarda ANADOLU PLATFORMU HAK VE ÖZGÜRLÜKLER RAPORU dönem sözcüsü ve bazı panelistlere sunuldu.

22 ilden 1136 STK adına 175 temsilcinin katıldığı “Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Diyarbakır Buluşmasının” Diyarbakır’da gerçekleştirdiği “Sorun Üreten Anlayıştan Çözen Anlayışa Doğru Kürt Sorununda Çözümü Konuşmak” çalıştayının sonuç bildirgesi açıklandı.
 Tarihi Hz. Süleyman camiinin yanında bulunan ve bir dönem JİTEM’in sorgulama merkezi olarak kullanılan eski adliye girişinde bir araya gelen katılımcılar “Jı Bo Çareserîyê Azadî, Wekhevî, Dadî, Bıratî” pankartı açtılar.  Bildirgeyi platform sözcüsü Ahmet Ay okudu.
 Polisin, JİTEM’in eski sorgu merkezinin önünde açıklama yapmak isteyen STK’lara izin vermemesi üzerine açıklama sorgu merkezinin biraz dışında yapıldı.
Kürt sorununun çözümü için model tartışmaları konusunda platform bünyesinde bir komisyon kurulma kararının alındığı bilgisinin verildiği bildirgede, Kürt Sorununun adalet ve hakkaniyete uygun bir çözüme kavuşması için aşağıdaki talepler dillendirildi:

DOĞU-BATI KARDEŞLİK PLATFORMU DİYARBAKIR BULUŞMASI (28-29-30 Ocak 2011)
 
Ey iman edenler!  Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olun. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun, çünkü bu takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. (Maide 8)
 Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Diyarbakır Buluşması Programı 28-29-30 Ocak 2011 tarihlerinde İslami duyarlılık sahibi STK’larla bir dizi toplantı, istişare, çalıştay ve panellerle gerçekleştirilmiştir.
 Çok yoğun ve yüksek katılımla gerçekleşen bu etkinlikler neticesinde 72 milyon insanın (hiçbir ayırım yapılmadan) özgür, eşit, adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yaşamalarının platformumuzun vazgeçilmez talep ve temennisi olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.
 Üç gün süren toplantı, panel ve çalıştaylar sonunda alınan kararların kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür.
 Devlet onlarca yıldır Kürt Sorununu çöz(e)mediği için binlerce annenin yüreği yanmış ve yanmaktadır. Bu yangının bir daha ebediyen yanmaması ve yakmaması için zaman kaybetmeden “Kürt Sorunu”nun adalet ve hakkaniyete uygun bir çözüme kavuşması bağlamında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1. “Anayasal vatandaşlık” tanımının hiçbir etniteseye dayandırılmadan yapılması,
2. Köylere dönüş önündeki fiili engeller kaldırılması,
3. Koruculuk sistemi bir an önce lağv edilmesi, geçmişte yaşanan acı olaylardan dolayı korucu olanlarla olmayanlar arasında oluşmuş patolojik sorunlardan “rövanş alma”nın önüne geçilmelidir.
4. Ulus devlet anlayışının terk edilmesi ülkede yaşayan tüm halkların kültürel, tarihi ve sosyal yapısına uygun yeni bir modelin tartışmaya açılması…
5. Anayasada değiştirilmez hükümlerin kaldırılması, başlangıç hükümlerinin yerine evrensel insan hakları normlarına uygun bir düzenlemenin yapılması,
6. İsimleri değiştirilen bütün yerleşim birimlerinin istemeleri halinde eski ismi ile değiştirilme imkânının yasal güvence altına alınması.
7. Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerin kültürel hak ve özgürlüklere ilişkin maddelerine konulan çekincelerin kaldırılması.
8. Mevcut çatışmazlık ortamının kalıcı bir hale dönüştürülmesi ve hiçbir şekilde şiddetin hak arama ve sorunu çözme yöntemi olarak kabul edilmemesi 
9. Kürt sorununun çözümü için model tartışmaları konusunda platform bünyesinde bir komisyon kurulmuştur.
10. Sorunun çözümü sürecinde halklarımız arasında asırlarca en temel birleştirici unsur olan dini inançların özgürlük alanının genişletilmesi.
11. Dillerin Allahın ayetleri olduğu hakikatinden hareketle, resmi dil olan Türkçe’nin yanı sıra, anadilde eğitim hakkının eğitim sürecinin her safhasında gerçekleştirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması ve buna ilişkin teknik alt yapının hazırlanması.
12. Eğitim sistemi gözden geçirilerek resmi ideolojinin anlayışını dayatan unsurlardan ayıklanması, özgürlükçü bir anlayışla eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesi.
13. Bölge halkı nezdinde etki gücüne sahip, saygın şahsiyetler ile manevi önder ve grupların sorunun hallinde sürece dâhil edilmesi.
Saygıdeğer, basına ve kamuoyuna saygıyla arz olunur.

1136 STK
PLATFORM ADINA: Ahmet AY
DOĞU-BATI KARDEŞLİK PLATFORMU KOORDİNATÖRÜ VE SÖZCÜSÜ

KATILIMCI İLLER:
Antalya, Alanya, G. Antep, Batman-Gercuş, Bingöl, Bitlis, Tatvan, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Muş, Malazgirt, Sakarya, Siirt, Şanlı Urfa, Şırnak, Kayseri ve Van

Konuyla Alakalı Hakan Albayrak’ın Yazısı