Diyanet İşleri Başkanı STK'larla buluştu

0
193

5 Ocak Cumartesi günü TGTV’nin organize ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı Yeniden Yapılanma Toplantısı Ensar Vakfı Konferans Salonunda gerçekleşti.

5 Ocak Cumartesi günü TGTV’nin organize ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı Yeniden Yapılanma Toplantısı Ensar Vakfı Konferans Salonunda gerçekleşti. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in katıldığı Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları da iştirak etti. Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı çalışmaları hakkında yaptığı bilgilendirme konuşmanın ardından STK temsilcileri çeşitli önerilerde bulundu. Anadolu Platformu temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda Platform adına Koordinasyon Kurulu Başkanımız Turgay Aldemir de görüş ve önerilerini paylaştı.

Mehmet Görmez konuşmasında “Diyanet cumhuriyetin kuruluşundan sonrada konumunu korudu ve yılarca yok sayıldı. Şuan da yeni bir teşkilat yasası hazırlandı. Bu yasa eksik olmakla birlikte kısmen geleceğe dair önümüzü açacak. Yeni yasa Din İşleri Yüksek Kurulunun bir akademi gibi çalışmasını öngörüyor. Kanun; Kuran ve Sünnete bağlı kalmayı öngörür. Din işleri Yüksek Kurulunun bu ülkenin dini, manevi ve kültürel çevreleriyle ilişki kurması öngörülür. dedi.

Daha önceleri Diyanet’te İslam dünyasına ‘soydaşlık’ nazarıyla bakıldığını ifade eden Görmez, artık, İslam dünyasına ‘İslam kardeşliği’ anlayışıyla hizmet edileceğini ve muhacerete mecbur bırakılmış Müslümanlara, dünyanın her yerindeki mazlum milletlere gerekli alakanın gösterileceğini söyledi.

 

 “İslam dünyasında İslami ilimler sorunu var” diyen Görmez, Diyanet Vakfı’na bağlı 29 Mayıs Üniversitesi’nde Uluslararası İslam İlimleri Fakültesi’nin kurulacağı müjdesini de verdi. Hali hazırda İslam üniversitesi olarak dünyada beş üniversite olduğunu (Kahire-Ezher-i Şerif, Medine-İslam Üniversitesi, İslamabad ve Kuala Lumpur-İslam Üniversitesi, Kum-Camiatu’l-Mustafa) ancak bunların muhtelif sebeplerle zayıfladığını ifade eden Görmez, kurulacak fakültenin İslam ilimleri sahasında hizmet vereceğinin altını çizdi.

 

Kıraat ve Mushaf inceleme kurulu oluşturduklarını, Kadın aile alanını kapsayan bir daire kurulduklarını belirten Görmez ‘Eğitim hizmetleri yeniden yapılandı. 7 adet ihtisas merkezi kuruldu. 7 ihtisas merkezini ayrı ayrı alanlarda uzmanlaştırmayı hedefliyoruz’ dedi

 “İslam dünyası kendini arıyor. Gönül coğrafyamız ciddi bir kimlik buhranı içinde. Kendi kimliklerini yeniden inşa ediyorlar.” diyen Başkan Görmez, Diyanet tarihinde ilk defa gerçekleşen toplantının ardından tüm gönüllü teşekküllere birlikte çalışma çağrısı yaptı.

 

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir yaptığı konuşmada önerilerini katılımcılarla paylaştı.

 

Turgay Aldemir’in konuşmasında sunduğu öneriler:

Öncelikle geçmiş geçmiştir onu kutsamak veya yermek yeni bir gelecek oluşturmaz.

Gelenek külleri saklamak değil ateşi canlı tutmaktır.

Diyanet bu dönemde ‘insan sosyolojisini’, ‘insan psikolojisini’ önemsemeli.

Her insanın gönlünü merkeze alan bir anlayışla insana yaklaşmalı.

Hz. Peygamber “insanlar madenler gibidir” buyurur.

Kitle, topluluk odaklı kitle yaklaşımından çıkıp; insan odaklı çalışmalı.

Her insana ve topluluğa hitap eden ‘güncel bir din dili’ için çabalamalı.

Din anlayışı her alanda Kuran ve Sünnet temelli olarak asrın idrakine sunulmalı.

Güncel bir dille, sade bir din algılayışıyla, ilim irfan ve hikmet ekseninde adaleti, hukuku ve ahlakı hayatın içine taşımalı.

Diyanet bir kavmin, bir mezhebin kurumu olmamalı Kürt sorunu ve Alevilik konularında da çaba harcamalı. Bu gibi konularda araştırmalar yapıp topluma çözüm önerileri sunmalı.

Hinterlandımız içindeki farklı anlayışları, kültürleri tehdit değil fırsat görmeliyiz. Tarihte bunları fırsata dönüştürdüğümüzde insanlığa adalet taşıdık. Şimdi de aynı şekilde fırsata dönüştürüp insanlığa adaleti taşımalıyız.

Türkiye’nin ve dünyanın sosyal, ekonomik ve siyasal sorunlarına değer eksenli çözümler sunulmalı.

Diyanet çalışmalarında ilgili taraflarla işbirliği ve eşgüdüm içinde olmalı. Cami dernekleri kültür merkezleri haline gelmeli, cami bir aile merkezi olmalı ve burada yaz uygulamaları ve evde karakter eğitimi çalışması yapılmalı.

Turgay Aldemir konuşmasının sonunda “Toplumsal sosyoloji mevcut personelin önüne geçti. İHL, İlahiyat, Milli Eğitim, Üniversite, Gönüllü kuruluşlar. Söz konusu edilen dönüşüm vicdanlı, diri gönüllü, erdemli, işbirliğine açık kadrolarla toplumsal vicdanın birleştiği kubbe olur.” Dedi.