Devrimin Ezher`i – (Hakan Albayrak)

0
129

Şiilerle Sünniler arasındaki ihtilaflar hakkındaki bir soru üzerine de şunları söyledi Şeyh Tayyib: “İhtilaf sadece imamet konusundadır ve bu konu siyasi sebeplerle öne çıkarılmaktadır. Dört Sünni mezhep arasında da itilaflar yok mu? El-Ezher`in kapısı bütün Müslümanlara açıktır. Şiiler bu ümmetin ayrılmaz parçalarıdır ve bizler onların arkalarında namaz kılmaktayız.”

Mısır halkı devrimin peşini bırakmıyor. Zurnanın zırt dediği yerlerde hemen Tahrir Meydanı`na koşup raconu kesiyor. Geçici Askeri Yönetim Konseyi de ister istemez raconun gereğini yapıyor. Belki istemeden yapıyor, belki yavaş yapıyor, ama yapıyor. İsam Şeref başkanlığındaki geçici hükümet de öyle.

Dürüst bir siyasetçi olarak bilinen İsam Şeref başbakanlığa getirildiğinde devrimciler gayet memnun olmuşlardı. Başbakanlığa getirilir getirilmez Tahrir Meydanı`nı ziyaret edip devrime bağlılığını bildirmesi, Şeref`in itibarına itibar katmıştı. Ne var ki, Hüsnü Mübarek döneminin `yolsuz` kalıntılarını tasfiye etmekte gecikmesi devrimcilerin sabrını zorlamış ve Tahrir Meydanı`nda artık O`nun aleyhinde de sloganlar atılmaya başlamıştı. Sonunda askeri yetkililer ve Başbakan Şeref, hükümetteki eski rejim artıklarından tamamen kurtularak Tahrir Meydanı`nın gönlünü almak için güçlü bir irade sergilemeye başladılar.

Hükümette `tadilattan` geçiriliyor. İlk iş olarak dışişleri bakanı istifa ettirildi. Önümüzdeki günlerde 15 bakan değişecekmiş.

El-Ezher`de de devrime devam…

El Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, İhvan-ı Müslimin`den sonra Lübnan Hizbullahı`na da mıuhabbet ve hürmetlerini bildirdi. Dahası, Şia`ya genel olarak da iltifat etti. Nasırcı Parti yetkililerini kabulünde yaptığı konuşmada dedi ki: “Hüsnü Mübarek, Siyonist rejimi razı etmek ve Sünniler ile Şiiler arasında çatışma çıkarmak için Mısır ulemasını Şiilerin tekfiri yönünde fetva vermeleri konusunda teşvik ediyordu. Defalarca benden Şiilerin ve Lübnan Hizbullahı`nın aleyhine fetvalar vermem için istekte bulundu, ancak onun baskı ve ısrarlarına rağmen bu isteğini yerine getirmedim. İslam dünyası Lübnan İslami Direniş Lideri Seyyid Hasan Nasrallah gibi bir yiğitle iftihar ediyor. Seyyid Hasan Nasrallah, olağanüstü gayretleri ile Siyonist rejime asla unutamayacağı bir ders vermiştir. Seyyid Hasan Nasrallah ve adamlarının hangi mezhepten olduğu önemli değildir, önemli olan onun ve adamlarının Müslüman olmasıdır…”

Şiilerle Sünniler arasındaki ihtilaflar hakkındaki bir soru üzerine de şunları söyledi Şeyh Tayyib: “İhtilaf sadece imamet konusundadır ve bu konu siyasi sebeplerle öne çıkarılmaktadır. Dört Sünni mezhep arasında da itilaflar yok mu? El-Ezher`in kapısı bütün Müslümanlara açıktır. Şiiler bu ümmetin ayrılmaz parçalarıdır ve bizler onların arkalarında namaz kılmaktayız.”

Mısır`dan bu güzel haberlerin devamını bekliyoruz.

Yenişafak

———————————-
Hakan Albayrak
 
DİĞER KÖŞE YAZILARI
[catlist name=”Hakan Albayrak”]