Devir Değişiyor

0
207

Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethettikten sonra, Mısır Ordusu Başkumandanı Kutatbay’ı
karşısına alıp savaşın sonuçları hakkında konuşmaya başlamış.

Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı fethettikten sonra, Mısır Ordusu Başkumandanı Kutatbay'ı 
karşısına alıp savaşın sonuçları hakkında konuşmaya başlamış.


Kutatbay, Yavuz Sultan Selim'e yenilmelerinin sebebini şöyle ifade etmiş: 
"Hünkarım, bizim mağlup olmamızın sebeplerinden birisi de ölüm saçan o dehşetli toplarınızdır. Zamanında bir Berberi, Venedik'ten bir top getirip bize satmak istemiş. Ama bizim devlet büyüklerimiz o zaman: Top, Hz. Peygamber'in: 'Kılıç ve ok kullanınız,' emrine aykırıdır, top bir bid'attır, kullanmak caiz olmaz" diyerek almamışlar. 

 

Yavuz Sultan Selim, Kutatbay'ı dikkatle dinledikten sonra şöyle demiş: 
"Hiç şüphemiz yok ki; kuvvet Allah'tandır (c.c.). Madem siz böylesine Kur'an'a ve Sünnete bağlıydınız da Hz. Peygamberin: 'Silaha aynı silahla mukabele edin; emrine niçin itaat etmediniz? Hz. Peygamberden bu yana 900 sene geçti, o zaman kılıç ve ok devriydi. Bugün ise top devri…"