Demokratikleşme Paketi Normalleşme İçin Önemli

0
147

Demokratikleşme Paketi Hakkında Anadolu Platformu Basın Açıklaması

Türkiye, vesayet yönetiminden kurtulma ve normalleşme yolunda önemli bir adım daha attı. Böylece sessiz ve derinden değişim bir adım ileri taşınmış oldu. Bu girişimin hem Türkiye, hem bölgemiz hem de dünyada önemli etkileri olacağına inanmaktayız.  

Başbakan Erdoğan’ın açıklamalarıyla ortaya konulan bu adımlar, kazanımlar anlamında çok önemli olmakla birlikte birçok eksikliği de barındırmakta. Fakat bu eksiklikler atılan adımların önemsiz olduğu sonucunu doğurmamalıdır. Paket, birtakım çevrelere verilmiş olan ödünler olarak da değerlendirilmemelidir. Çünkü pakette ortaya konulanlar, normal olmayan bir Türkiye’nin normalleşmesine dönük adımlardır.   

Uzun süredir heyecanla beklenen demokratikleşme paketi, ülkemiz adına önemli gelişmeleri içermesine karşılık daha alınacak uzun  bir yolun olduğunu da ortaya koymaktadır. Türkiye’nin bugüne gelmesi kısa bir zaman diliminde olmadığı gibi bu olumsuz durumdan kurtulması da bir anda olmayacaktır. Bu konudaki sabırlı tutumumuz bir atalete de neden olmamalıdır.

Adaletin kalıcılığının sağlanması, özgürlüklerin derinleştirilmesi ve mazlumların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasındaki yetersizliklerin en kısa zamanda giderilmesi gerekmektedir.  

Paketin, bazı önyargıların kırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmekle beraber daha kapsayıcı taleplerin yeni dönem meclis çalışmalarında ele alınması gerekir. Kürt sorunu, Alevi sorunu, Müslümanların inanç değerleriyle ilgili sorunların çözümüne dair daha somut ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirilmelidir. Bu konuda çözümlerin geliştirilmesi sadece Hükümet yetkililerinin insafına bırakılmamalı; daha ileri adımlar için kamuoyu duyarlılık sahibi olmalıdır. Kamuoyu vicdanını temsil eden sivil toplum örgütleri taleplerini dillendirerek gündeme taşımalıdır. Yeni Türkiye’nin ufuk çizgisi, kanun adına konuşanlar tarafından milletimizin talepleri doğrultusunda yasalaştırılmalıdır. Ayrıca sivil kuruluşlar dışında tüm duyarlı bireylerin de çözüme dair katkı sunması gerekir. 

Romanların, Alevilerin sahiplenmesi adına getirilen yenilikler kendi süreci içerisinde çok önemli olarak görülmelidir. Bu adımlar devlet-millet bütünleşmesine küçük de olsa önemli katkılar sağlayacaktır. İnanıyoruz ki Paket, eksiklerine rağmen insanlarımızın birbirini kucaklamasına vesile olacaktır. Hacı Bektaş-ı Veli gibi bir İslam mütefekkirinin isminin Nevşehir Üniversitesine verilmesi, köy, kasaba, ilçe ve şehirlerin eski isimlerinin kabul edilebilirliği, andımız adlı dayatmacı ve tartışmalara neden olan bir ayıbın kaldırılması, Türk Ceza Kanunu’nda belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyidenin kaldırılması, siyasi partilere üyelikte engellerin kaldırılması, farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda imkanı, nefret saikiyle işlenmesi durumunda belirli suçların cezalarının artırılması, kişisel verilerin korunmasına yasal güvence getirilmesi, gayri müslim vakıfların mülkiyet sorunuyla ilgili karar sembolik anlamda önemlidir. Kamuda başörtü yasağının kaldırılması olumlu bir gelişme olmakla birlikte bu alanda sınırlamaların getirilmiş olması ise kabul edilemez.  

Türkiye, tüm zorluklarına rağmen anadilde eğitim sorununu çözmek zorunda. Bu konuda hızla somut adımların atılması gerekir. Pakette bu konudaki sembolik yaklaşımın olumlu ama yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.  

Paket, özellikle12 Eylül ve 28 Şubat mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması yönünden eksik kalmıştır. 

Tüm bu eksikliklerine rağmen paketin Türkiye ve bölgemiz için olumlu katkılar sağlayacağına inanmaktayız. Özgürlük ve adaletin tesisi için atılan adımın hayırlara vesile olmasını, daha ileri adımların atılabilmesi için tüm kamuoyumuzun duyarlı olmasını diliyoruz.

ANADOLU PLATFORMU