Ana Sayfa Kuruluşlar Hanımeli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Değişen Dünyanın Müslüman Genç Hanımları Hanımeli’nin Konuğuydu

Değişen Dünyanın Müslüman Genç Hanımları Hanımeli’nin Konuğuydu

0
Değişen Dünyanın Müslüman Genç Hanımları Hanımeli’nin Konuğuydu

“Değişen Dünyada Müslüman Gençlik” Çalıştayı Malatya’da Meşale Derneği ve Hanımeli Derneği’nin organizasyonunda gerçekleşti.

Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Komisyonu “Değişen Dünyada Müslüman Gençlik” Çalıştayı 31 Ocak ve 1-2Şubat tarihleri arasında Malatya’da Meşale Derneği ve Hanımeli Derneği’nin organizasyonunda, yurdun dört bir yanından davet edilen kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Açılış ve kapanış programının ortak yapıldığı program ikinci gün kız ve erkek öğrencilerin ayrı mekanlarda yaptığı öğrenci sunumlarıyla devam etti. Anadolu’nun birçok bölgesinden katılan kız öğrenciler Alaaddin Elmas Kız Öğrenci Yurdunda ağırlandı.

1.GÜN

Katılımcılara Malatya’nın tarihi yerlerini kapsayan bir gezi düzenlendi.

Akşamki program Belediye Konferans salonunda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösteriminin ardından Meşale Derneği Başkanı Tamer Çalhan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

“Ülkemizin, coğrafyamızın gençleri! Anadolu Öğrenci Birliği’nin sevgili gençleri! Gençlik Çalıştayımıza hoşgeldiniz! Gelişen dünya derken biraz olumlu anlamda bir imar gibi algılansa da aslında gerek dünyanın kendisinde gerek de insanlar da hep bir tahrip vardır. Hayatı ve yaşamı bu dünyadan ibaret zannedenler materyalist düşünen insanlar daha çok kazanıp daha çok tüketme arzusun da olabilirler. Varsın dünya onların olsun. Buna itirazımız yok. Ama bu insanlar dünyayı yağmalamakta tahrip etmektedir. Değiştirilen dünyada Müslüman gençlik insanlığın vahyin kılavuzluğunda imanın emniyet huzur ikliminde hak adalet anlayışına dayalı bir dünya kurmak için sadece kendi ırklarına kendi bölgesine değil bu değerleri yeryüzüne yayacak insanlık için esirgemeyecek ideolojik üstünlük yerine bunu kulun bir imanı olarak tasavvur edecektir.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Programda Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Ak Parti Milletvekili Mustafa Şahin’de birer selamlama konuşması yaptı.

Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Aldemir’in konuşmasıyla program devam etti.

“Doğu’nun yürek mimarlarından Ahmed-i Hani’nin sevgili torunları hoş geldiniz! Şeyh Sait’in başlattığını sürdüren yiğit gençler, Battalgazi’nin değerli torunları, yeniden bu Doğu’nun, bu toprakların Kur’an ile tanışması için 40 yılı aşkın sahih bir din mücadelesi veren Malatya’nın saygıdeğer yiğit insanları! Bizleri misafir ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Siz geniş yüreğinizle ve geleceği kuşanan ufkunuzla aslında bizim derdimizin dermanısınız.”

2. GÜN

İlk panelde Gaziantep Bülbülzade Vakfı temsilcisi moderatör Arzu Kelleci’ nin yönetiminde Sanat ve Sanatsal Faaliyetlerin Önemi, Spor ve Sportif Faaliyetlerin Önemi, Sosyal Medya İletişim ve Gençlik konularının sunumu yapıldı.

Sanat ve sanatsal faaliyetlerin önemi” konusuyla ilk sunumu Osmaniye İlsander’den Rahime Çiftçi yaptı.

“Sanat insana var edilirken bahşedilmiş ihsan edilmiş bir yaratma yetisidir. Biz insanların yaratıcılığı yoktan var eden Allah’ın bize ikram ettiği bir özelliktir. Bu yaratıcılığımızda Allah’ın yarattığından hareketle ortaya koymuş olduğumuz eserlerdir. Yaratılmışlar arasından işleri fiilleri sanata tek yatkın varlık İslam’dır. Ali Şeriati’nin dediği gibi ‘Yaratıcılık insanın vazgeçilmez bir özelliğidir.’Tarih boyunca İslam dünyası büyük çoğunlukla tevhid ve şirk alanındaki hassasiyetlerinden ötürü yaratma kavramına biraz mesafeli durmuştur diyen Çiftçi oysaki insan yaratamaz diyemeyiz. İnsan yoktan var edemez” dedi.

Adana Ülfet-Der temsilcisi 2. Panelist Betül Satıcı “Spor ve Sportif Faaliyetlerinin Önemi” başlıklı konuyu sundu. Spor insanı tek başına veya toplu olarak yaptığı beden eğitiminin yanında yarışma yönü olan oyun ve hareketlerdir. Bedeni zinde tutar. Ancak sporun faydaları sadece bedensel değildir. Çoğunlukla sporda takım ruhu vardır. Bizlerde Müslüman olarak ümmet inancını benimsedik. Çalışmalar antrenmanlar belli bir düzen iledir. Süreklilik ister. İbadetin sürekliliği de önemlidir. Spor kurallar bütünüdür. Sınırları v ardır. Kural dışına çıkılınca ceza alınacağını söyleyen Satıcı İslam’da ise Allah’ın koyduğu kurallar vardır. Kurallar dışına çıkarsan gerisini sen düşün” dedi.

Panelin son konuşmacısı İstanbul Akdav’dan Sümeyye Koru “Sosyal Medya, İletişim ve Gençlik” konusu ile devam etti. “Yeni iletişim teknolojileri insanlara düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. Günümüzde sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki sınırın belirsizleştiği de görülmektedir. Özellikle gençler arasında kullanımı göz önünde bulundurursak sosyal paylaşım sitelerini küçümsemek ve görmezden gelmek yerine kendi sosyal ağlarımızı oluşturmalıyız” dedi.

Çay arasından sonra İskenderun Körfez der’den Hanne Özbey moderatörlüğünde “Değişen Dünya ve Değişmeyen Sorumluluklarımız” üst başlığında 2. Panel gerçekleştirildi.

 “Model İnsan ve Genç Davetçi” konulu ilk sunumu Malatya Hanımeli Derneğinden Zeynep Elif Yıldırım yaptı. “Hayat yolculuğuna başladığımız şu anda başıboş bırakılmadığımız Kur’an’ın bize öğrettiği bir gerçektir. Rabbimiz tarafından bizlere yüklenen misyon, diğer varlıklardan farklıdır. Bu misyon ise yeryüzün halifesi olan insanın yeryüzünü Rabbani esaslara göre inşa etmesidir. Her insan etrafındaki gözlediği insanları model olarak hayatına yansıtır. Ama insanları model insan haline getiren hayat kalitesidir. Hayatı insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Allah’ın rızası doğrultusunda dizayn etme gayreti hayatı kaliteli hale getirme çabasının zihni ve fiili sonucudur… Müslüman davetçi İslam coğrafyalarında oynanan oyunların idrakinde olmalıdır. Donanımlı ve kapsayıcı şahsiyetiyle düşmanların hile ve tuzağını görebilmelidir”

Van Gökkuşağı Derneğinden katılan 2. Panelistimiz Ayşenur Alçilek “İbadet Bilinci” konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. “Allah-u Teala Kur’an’da şöyle buyuruyor: ‘Biz insan ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım.’ Kur’an’da geçen bu ayet insanın yaratılış gayesini anlatmaktadır. Bu nedenle Kur’an hayat kitabımızdır. İbadet insanoğlu için dini emirler getirmek üzere yerinde ve zamanında, doğru istikamette, bilinçli bir şekilde yerine getirdiğimiz ameller ve salihler bütünüdür. İbadet olarak namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek vb. İbadet algısı dışında bir yetimin başını okşamak yolda zarar veren bir taşı kaldırmak da bir ibadettir. Bu anlamda İslam’ın boş bıraktığı bir alan yoktur. Bu yüzden İslam bir din değil bir yaşam tarzıdır.

Malatya Hanımeli Derneği’nden katılan 3. Panelistimiz Şüheda Çolak’ın konusu “Ahlak ve Takva” idi. “İslam alimlerine göre ahlak Allah’ın emirlerine saygı yarattıklarına sevgi ve şefkatten ibarettir. Her insanın ahlakı genetik din, gelenek içinde yaşanılan ortam içinde oluşur ve gelişir. Güzel ahlak akide de berraklık ve saflık ibadette ihlas ve samimiyet yaşantıda da istikamet olarak kendini gösterir. Takva ise Allah’tan uzaklaştıran her şeyden kalbi koruma nefsani arzuları dizginleyip ruhani istidatları yükselterek Hakk’a güzel bir kul ve dost bilme sanatıdır. Takva insanı sınırlandırmaz. Onun özgürlüğünü elinden almaz. Tersine insanın insanlık kişiliğini iç güdülerini ve nefsin isyankar güçlerine üstün gelmesi onları ıslah etmesi gerçek maslahatlarına göre hidayet edip yönlendirmesini sağlar.

İkinci oturumun son panelisti Gaziantep Bülbülzade Vakfı’ndan Rana Münteha Aldemir’in “Toplumsal Sorumluluklarımız ve Çevre” adlı sunumuydu.”Öncelikle toplum, sorumluluk ve çevrenin sözlük anlamını söylemek istiyorum. Toplum, ortak vasıf ve gayeleri olan insan grubu… Sorumluluk, yüklendiği işten ötürü gerektiğinde hesaba çekilme durumu. Çevre, bir şeyin farkına varıldığı yer, civar. Ülkemizde ve dünyamızda birçok kırılmaların yaşandığı bir zamandan geçiyoruz ve bu değişimler ve kırılmalar arttıkça bizlerin sorumlulukları daha da artıyor. Bizler bu dünyada öncü, kurucu, karar verici gençler olarak yer almazsak bizden başkaları bunları bizden alacaklardır. Aslında şu anda bu sunumları dinleyerek, bu programlara katılarak, bu koltuklarda oturarak sorumluluklarımızı daha da arttırıyoruz eskiden İslam’ın ne olduğunu bırakıp şu anda, ne olacağına bakmalıyız. Eskiye gidersek bir şeyler başaracağımızı sanmıyorum. Genç olmak yük olma değil, yük almayı; pasif değil, aktif olmayı; Allah’sız değil, Allah’lı olmayı; kusursuz değil, kusuru bilen olmayı gerektirir.”dedi.

Programın atölye çalışmaları bölümünde ise ”Değişim ve Müslüman Kimlik” üst başlıklı konuların yer aldığı 10 grup atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Ardından panelin 3. Bölümü olan “Değişim Mimarları ve Öncü Şahsiyetler” başlıklı sunumlar İstanbuldan katılan Amine Çelik’in moderatörlüğünde sürdürüldü.

Müslüman kimliklerini en iyi şekilde yansıtan öncü şahsiyetlerin özgeçmişlerini İslami alanda yaptıkları devrimleri, çarpıcı hayat örneklerini paylaşan ve en kutlu yolda nasıl şehid olduklarını anlatan panelistler ayrıca; şehitler ayı olan şubat ayına da atıfta bulundular.

Panelistlerden İstanbul Mektep Der’den katılan Sümeyye Turgut Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i, Nizip Nedder’den katılan Nazire Bakır Hasan El Benna ve diğer bir katılımcı Mersin Akdeniz Derneğinden Akda Poyraz Şeyh Ahmet Yasin’i ve Elbistan Çınar-Der’den Kevser Çolak da Nurettin Topçu’yu anlattı.

Programın akşam bölümünde atölye çalışmalarının sonuç bildirgesi sunumları yapıldı.

Üçüncü ve son günün ilk konuşmasını Hüseyin Nebi Sağman moderatörlüğünde Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi Şaban Öztürk yaptı.

“Anadolu Platformu Allah yolunda mücadele eden kutlu bir yoldur. Herkesin kendi kendisine sorduğu bir soru vardır. Müslümanlık nedir? Ben nasıl bir müslümanım? Herkes bunun cevabını kendisi verecektir.

Bizim anladığımız kadarıyla kulluk insanların sadece kendisi için değil başkaları içinde yaşamasıdır. Toplumu Allah’ın vahyine göre inşa etme çabasıdır. O halde kendimiz için toplum içinde yaşamamız lazım. Bu bizim İslami sorumluluğumuzdur.

İslami harekette peygamberleri yalanlamayarak onların vahyi getirdiği doğrultusunda gayret etmeliyiz. Tevhidi temele toplumsal hareketler olan evrensel hayatı tüm evreleriyle kuşatan bir yapının adıdır. İslami hareketin ırkı, dili, dini yoktur ve evrenseldir.

“Selam olsun Said Nursi’nin, Mehmet Akif’in torunlarına, değerli Müslüman gençlere selam olsun” diye konuşan ikinci konuşmacı Abdulkadir Dündar geçmişte Müslüman kimliğiyle tanınan şahsiyetler, platformun oluşma aşamasını ve 28 Şubat dönemlerindeki Müslüman yapıyı anlattı.

Üçüncü konuşmacı Ömer Altaş “21. yy’da “İslam Ve Müslüman Kimliği” adlı konuşmasında Müslümanların hassasiyetiyle hemhal olan Müslüman kardeşlerimize selam olsun. Son zamanlarda yaşanan olayları da dikkate alarak, siyasal gelişmeleri nasıl değerlendirdiğimiz, hangi perspektiften bakmamız gerektiği noktasında bazı analizlerde bulunacağım. Özellikle liseli gençlerin burada olduğunu dikkate alarak… Geçen sefer söylediğim gibi şimdide söyleyeceğim 28 Şubatı deforme eden Müslüman kadının kimliğiydi.

Hepimiz Allaha borçluyuz. İçimizde bulunan duruma bakarak Allah’a hamdetmeliyiz. Biz müminler olarak din gününün varlığına inanırız. Her birimiz yaşımız kaç olursa olsun dünyamızı değiştireceğiz. Hepimiz mahşer gününe tek olarak gideceğiz. Bu açıdan bakacak olursak bir mümini tarif etmek istersek Fatiha suresi yeter.

İnsan yeryüzünde neye değer veriyorsa onun ibadeti o olur, işte bu yanlış açı bozulmanın temelidir” dedi.

Program Anadolu Öğrenci Birliği Ortaöğretim Komisyonu Başkanı Adem Er’in kapanış konuşması ve toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı.

Ayrıca programın akşam bölümüne yerleştirilen “Şiir ve Ezgi Gecesi” yoğun çalışma programının ardından misafir öğrencilerle birlikte Hanımeli Derneği öğrencilerinin katılımıyla geceyi ve kardeşliği duygu coşkunluğuyla üst seviyeye taşıdı. Yurdun dört bir yanından gelerek birbirleriyle fikir alışverişi ve birçok paylaşımın ardından bu birlikteliğin kısa zaman dilimine hapsedilmemesi, sadece anılarda kalmaması ve İslam kardeşliğini zirveye taşıyabilmeleri için aralarında kardeşlik çekilişleri yapıldı.

Artık her birbirinin yurdun muhtelif yerlerinde bir kardeşleri daha var…