Değerler Eğitimi Çalıştayı

0
184

Bülbülzade Vakfı Evde Karakter Eğitim Komisyonu tarafından organize edilen “Evde Karakter Eğitimi ve Ortaöğretim Kadın Kolları Değerler Eğitimi Çalıştayı” Gaziantep’te yapıldı.

26-27 Ocak 2013 tarihleri arasında Bülbülzade Vakfı’nın ev sahipliğinde Bülbülzade Vakfı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen “Değerler ve Eğitimi Çalıştayı”na Adana, Kahramanmaraş, Van, Osmaniye, İskenderun, İstanbul, Antalya, Mersin, Malatya, Elazığ, Karaman, Adıyaman,  Hatay, Elbistan, Afşin, Tarsus, Alanya ve Konya’dan olmak üzere toplam175 kişi katıldı.

Programın kapanış bölümünde bir konuşma yapan Anadolu Platformu Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir şunları söyledi: “Bu çalışmalar bizi geleceğe taşıyacak, bu topraklar bu çalışmalarla yetişen yeni nesillerle gelecekte yenide özne olacak. Buralarda hep beraber geleceği kurguluyoruz. Emanet ve sorumluluk bilinci ile ülkemizin yeniden adalet ve merhamet kaynağı olması için çabalıyoruz. Bu çalıştayı organize eden tertip komitesine ve özellikle Kahraman Dinç beye teşekkür ediyorum.” dedi.

Evde Karakter Eğitimi (EKE) Nedir?

Evde Karakter Eğitimi çalışması 6-14 yaş arası çocuklara yönelik, 7-10 kişilik gruplar hâlinde evlerde, ailelerin istekleri doğrultusunda yürütülen diğer programlar için ön aşama niteliğinde bir eğitim, sosyal etkinlik ve davranış kazandırma programıdır. Bu programla kendine güvenen, özverili, sorumluluğunun bilincinde nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Evde Karakter Eğitiminin amacı çocuğun din eğitimi ihtiyacının karşılaması konusunda veliye yardımcı olmak, çocuklara ailelerin de desteklediği bir arkadaş çevresi oluşturarak onlarla birlikte eğitim imkânı sağlamak, kültürümüzü kazandırarak birlikte yaşama bilinci geliştirmektir.

Bu çalışma ile ana sınıfından 8. sınıfa kadar her seviyeye uygun müfredat geliştirilmiş, eğlenerek öğrenme anlayışını ön plana çıkarılmış ve bu amaçla farklı alanlarda materyaller geliştirilmiştir.

2 gün boyunca devam eden çalıştayda işlenen konular ise şöyleydi:

 

ANADOLU EĞİTİM VE DAVET GÖNÜLLÜLERİ PLATFORMU

EVDE KARAKTER EĞİTİMİ VE ORTAÖĞRETİM KADIN KOMİSYONLARI

DEĞERLER VE EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

SONUÇ BİLDİRGESİ

 

Değerler insani unsurlardır,  onları anlamlı ve yaşanır kılan yine insandır. Değerler ne sadece insana ne de sadece inanca has kılınabilir. Değerden yoksun bir yaşam biçimi düşünülemez. Adalet, özgürlük ve güvenlik içinde bir dünyayı inşa etmek için evrensel değerler öncelenmelidir.

İki gün boyunca yapılan sunumlar ve atölye çalışmalarının neticesinde varılan görüş, öneri ve kazanımlar aşağıda belirtilmiştir:

1-Doğası gereği naif olan değerler doğal süreçte oluşur, dayatmayla kabul ettirilemez, toplumsal uzlaşı ile yaşarlar.

2-Toplumda benimsenen değerler yok olamaz fakat süreç içerisinde zayıflayabilir,  ötelenebilir. Uygun zaman ve zeminde ihtiyaca binaen yükselir. Yükselen değer ancak uygun bir enstrüman eşliğinde öğretilir.

3-İdeolojiye, hukuka, dine dayandırılsa da hiçbir olumsuzluk değer olarak kabul edilemez.

4-Medeniyetimizin değerleri çağın gereklerine göre yorumlanmalı ve yeniden tanımlanmalıdır.

5-Anadolu Platformu kötünün hak ve özgürlük adına küreselleştiği zamanımızda tüm insanlık için bir değer olarak adalet ve iyiliğin örgütlendiği toplumsal iyilik hareketidir.

6-Değerleri bilgi, davranış ve duygu temelinde şekillendirerek değerlerin teori ve pratik bütünlüğü sağlanmalıdır.

7-Yer ve gök nasıl ilahi adalet ile ayakta duruyorsa insan, toplum ve devlet de aynı şekilde insani adalet ile ayakta durur. Hukuk adalete, adalet ahlaka, ahlak vicdana dayanmalıdır.

8-Değerlerin nesillere aktarımı edebiyat, ahlak, sanat ve estetikten yoksun bırakılmamalıdır.

9-Evde karakter eğitimi ve ortaöğretim kadın çalışmaları medyanın gücünü göz ardı etmeden, gençlerin sosyalleşme ihtiyacını karşılamalıdır.

10-Sevgi temelli geniş aileler hedeflenmelidir.

11-Farklılıklara hoşgörü ve sabırla yaklaşılmalı, tahammül ve saygı arasındaki fark gözetilerek kimse ötekileştirilmemelidir.

12-Değerler sadece teorik bilgilerle değil model alınarak hayatın içinde öğrenilir.

Saygılarımızla