Çerkes Kardeşlerimizin Ve Tüm Kafkas Halklarımızın Acılarını Paylaşıyoruz

0
235

İnsanlık onuru taşıyan tüm insanları duyarlılığa davet ediyor ve tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet, İslam Ümmetine baş sağlığı diliyoruz.

"Dağlılar teslim olmuyor diye biz davamızdan vazgeçemezdik. Silahlarını alabilmek için yarısının kırılması gerekti. Kanlı savaşta bir çok kabile tümüyle yok oldu. Ayrıca, çoğu anneler bize vermemek için kendi çocuklarını öldürüyorlardı…" (Rus Tarihçi SULUJİYEN)

"Çerkesler, bizi sevmezler. Biz onları, özgür çayırlarından çıkardık. Avullarını yıktık. Bir çok kabile tümüyle yok edildi…" (Rus Tarihçi ZAHARYAN)

"Bu, gerçek ve acımasız bir savaştı. Yüzlerce Çerkes köyü ateşe verildi. Ekin ve bahçelerini imha için atlara çiğnettik, sonuçta bir harabeye dönüştü." (Rus Tarihçi Y. D. FELİSİN)

“Bizim Kafkasya'da yaptıklarımız, İspanyolların Amerika topraklarında yürüttükleri savaşların olumsuzluklarının aynısıydı. Dilerim ki, Yüce Tanrı Rus tarihinde kan izlerini bırakmasın…" (Muhaliflerden N. N. RAYEVSKİ)

"Rusya'nın Kafkasya'yı fethi, çağımızın barbarlık tarihinin en feci tablosunu oluşturur. Kafkas dağlılarının direnişini kırabilmek için 60 yıllık askeri terör ve kıyım gerekti…" (JAN KAROL)

"Çerkesler bizden nefret ediyor. Çünkü onları özgür yaylalarından attık, köylerini yaktık ve kabileleri toptan yok ettik. Onlar eskiden Hıristiyan'dı, yeniden İncil ile tanıştırmak lazım…"  (PUŞKİN)

Tarih boyunca İslam Ümmetinin, serhat boylarında Rus Emperyalizmine göğüs germiş, yüzlerce yıl Rus yayılmacılığına karşı direnmiş Çerkes kardeşlerimiz talihsiz günler yaşamaya devam ediyor. Rusya ile 300 yıl süren savaşlar sonunda 1864’te, yaklaşık 2 milyon kişi sürgün edilirken, bunların yarıya yakını yollarda açlıktan ve hastalıktan ölmüştür.

Bu gün Rusya toprakları içinde yer alan Müslüman unsurlardan hiçbiri yoktur ki, sürgün, katliam ve soykırım yaşamamış olsun. Kırım Türklerinden, Çeçenlere, Abhazlara, Karaçaylara, Malkarlara Kafkasya coğrafyasındaki tüm Müslümanlar Sibirya’dan başlayıp, dünyanın dört bir yanına sürgün edilmiştir. Bunlardan en geniş kapsamlı, en vahşice olanlarının başında hiç şüphesiz Çerkes sürgünü gelmektedir.

1864 yılına kadar Kafkasya’da Ruslarla 308 yıl süren, matematik hesaplarına uymayan, sayılarla kıyaslanamayan amansız Rus Çerkes Savaşları sonunda, Kafkasya’daki Çerkes Nüfusunun % 90’nı katledilmiş veya sürgün edilmiştir.

21 Mayıs 2014, Büyük Çerkes Sürgünü’nün 150. Yıl dönümüdür. Hiçbir tarihçinin, hiçbir devletin, hiçbir uluslar arası kuruluşun “olmadı” diyemediği bu kadar açık, net ve tartışmasız bir soykırıma rağmen, bu zulüm dile getirilmemekte, adeta unutturulmak, tarihi kayıtlardan çıkarılmak istenmektedir. Dünya milletleri ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, tüm kuruluşlar 3 maymunu oynamakta, bu tarihsel katliama kör, sağır ve dilsiz davranmaktadır.

Büyük Çerkes Sürgününün 150. yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin ve tüm Kafkas halklarımızın acılarını paylaşıyoruz. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Kafkasya bölgesinde yaşanan katliamı ve tehciri telin ediyoruz. İnsanlık onuru taşıyan tüm insanları duyarlılığa davet ediyor ve tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet, İslam Ümmetine baş sağlığı diliyoruz.

ANADOLU PLATFORMU