Çatışma Çözümünde Sivil Toplumun Rolü

0
186

Demokratik İlerleme Enstitüsü (DPI) İstanbul’da “Çatışma Çözümünde Sivil Toplumun Rolü” konulu bir toplantı düzenledi.

Toplantıya Anadolu Platformundan Genel Sekreteri Mehmet Alpcan, Anadolu Öğrenci  Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Eminoğlu, avukatlar, akademisyenler STK temsilcileri, ulusal ve yerel televizyon ve gazete temsilcileri katıldı. Toplantıya Türkiye’den Konuşmacı olarak  Ali Bayramoğlu (Yeni Şafak), Cengiz Çandar (Radikal), Cengiz Aktar (Taraf), Ayşe Betül Çelik (Sabancı Üniversitesi), Bejan Matur (şair ve yazar) ve Etyen Mahçupyan (Zaman, TESEV) katıldı.

Toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Anadolu Platformu Genel Sekreteri Mehmet Alpcan, çatışmaların sonlandırılmasında ve çözümünde sivil toplum kuruluşlarının (STK) ne gibi görevler üstlenebileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduklarını belirterek; gelinen son süreçte milletin devlet için var anlayışının yerini devletin millet için var olduğu bilincine bırakmaya başladığını ve bundan dolayı da toplumu bilinçlendirmede STK’lara büyük görevler düştüğünü söyledi.  Alpcan ayrıca şunları söyledi: “Çatışma çözümünde kapsamlı ve nesnel bir diyalogun başlatılması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında sivil toplum sürecin tüm aşamaları açısından kritik bir role sahiptir. Sivil toplum bu rolünü çatışma çözümünde kamuoyu oluşturma yönünde kullanmalıdır. Ortak çözümleri üretebilmede farklı düşünce ve görüşleri bir potada buluşturmalıdır.”