Makaleler

Varoluşsal Yoğunluklar Atasoy Müftüoğlu

Atasoy Müftüoğlu: İslam’ın özgürleştirici boyutuna yabancı olmasaydık eğer, gerçekliği değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik İslami çabalarımız olacaktı. Bugün, İslami dünya görüşüyle, bilgi-değer sistemiyle ilgisi bulunmayan taklit-kopya-sahte hayatlar yaşıyoruz.

Koca Sinan Paşa’nın hediyesi: Tunus

On beşinci yüzyıla kadar bölgedeki Müslüman devletler Tunus’ta, Akdeniz ve Cebel-i Tarık boğazının güvenliği için Portekiz, İspanya ve Venedik’le mücadele halinde olmuşlardır

Arap Mağribi’nde Sekülerizm Raşid El-Gannuşi

Arap Mağribi’nde ortaya çıkan sekülerizm, onun en radikal şekillerinden birisidir. Kemalizm’in bizzat kendisinden daha radikal bir sekülerizm şekli desteklemesiyle bilinen Tunus rejimi gibi otokratik rejimlere yol açmıştır.
ANADOLU PLATFORMU

Sanal Sohbetler

Instagram