Tarihin En Büyük Salgınları

8-İSPANYOL GRİBİ (1918-1920)

Corona virüs bugün tüm dünyayı etkileyen bir hastalık oldu. Hiçbir sınır tanımadan hızla yayılması ve çok fazla ölüme yol açması tüm insanları tedirgin etmiş...

7-KOLERA SALGINI

Tarih boyunca insan ölümlerinin önemli nedenlerinden birisi salgın hastalıklar olmuştur. Kısa sürede hızla yayılarak binlerce ve hatta bazen milyonlarca insanın ölümüne yol açan salgınlar,...

6-OSMANLI’DA VEBA

Veba salgınlarının Osmanlı’yı ne denli etkilediği bir halk şiirine şöyle yansır: "Gitti koçyiğitler ağlar anası İş Mevla’dan geldi, nedir çaresi Sağ u sol yanında veba yarası Kudret hançerini...

5-KARA VEBA (1346- 1350)

Tıp tarihindeki salgınların en zararlı olanı Avrupa’da “Kara Ölüm” denilen veba salgınıdır. Veba 14. yüzyılda, Avrupalıların üçte birinin ölümüne neden olmuştur. Vebanın Avrupa’ya Girişi ve...

4-AMVAS TAUNU VE DİĞERLERİ

MÜSLÜMANLAR VE VEBA Jüstinyen Vebası, Avrupa’yı kırıp geçirirken bu salgın Müslüman coğrafyada da görülmeye, duyulmaya başlanmıştır. İslâm tarihiyle ilgili eserlerde birçok salgın olayından bahsedilmektedir. Hz....

3-JÜSTİNYEN VEBA SALGINI (541-542)

Hastalıklar insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihin her döneminde insanlar hastalıklardan bireysel veya toplumsal ya da küresel olarak etkilenmişlerdir. Hastalıkların kimi gelip geçmiş kimi de...

2-ANTONİNUS (GALEN) VEBASI

Atina Salgınından sonra Batı dünyasında bir süre tarihi kaynaklara yansıyacak ölçüde büyük bir salgına rastlanılmamaktadır. Bilebildiğimiz ilk salgından itibaren dikkat çeken noktalardan birisi, veba...

1-ATİNA VEBASI (THUKYDİDES SENDROMU)

MÖ 429-426 yıllarında Yunanistan’da ortaya çıkmış salgındır. 75.000-100.000 arasında insan hayatını kaybetmiştir. Atina Vebası, Antik Yunanistan'da Peloponez Savaşı'nın (MÖ 430) ikinci yılı sırasında Atina'nın zaferi...
ANADOLU PLATFORMU

Sanal Sohbetler

Instagram