Makaleler

Göz, Gönül ve Gerçek: Maarifimizin Eğitimle İmtihanı-Doç. Dr. Mehmet Ulukütük

  Maarif ne dünü anlama sanatı, ne çağın gerekliliklerine icabet, ne de geleceğe hazırlıktır. Maarif insanın kendisini anlama ve anlamlandırma sürecidir. Gözün kulakla bütünleşmesi, gönlün...

Atalarının İzinde Yolunu Şaşıran Neo-Selefiler

İslam’ın anlaşılması ve yorumlanması bağlamında hem itikadi hem de fıkhi alanda birçok mezhep ve ekol ortaya çıkmıştır. Bunların bir kısmı tarih içinde yok olurken...

Devlet, Hafıza ve Stratejik Vizyon

... Ermenistan haritasının Batılı güçler, Ruslar ve İran’ın Türkiye’yi Asya’daki Müslüman milletlerden koparmak, oralardaki kaynaklardan uzak tutmak ve İslam milletinin bu onurlu evlatlarının güç birliğine...

Güç ve Rekabet Alanlarında Hareketlilik

Libya’dan Doğu Akdeniz ve Suriye’ye oradan Kafkasya’ya uzanan bir hatta gerilimin dönemsel olarak arttığı bir süreçteyiz. Doğal olarak kamuoyunun gündemi de bunlara odaklanıyor. Yakın...

Corona

Prof. Dr. Ali Bardakoğlu Koronavirus salgınının dünyayı sardığı ve herkesi farklı cihetlerden kaygı ve sıkıntıya sürüklediği şu zor günlerde sadece bilim değil bugüne kadar savunulan...

8-İSPANYOL GRİBİ (1918-1920)

Corona virüs bugün tüm dünyayı etkileyen bir hastalık oldu. Hiçbir sınır tanımadan hızla yayılması ve çok fazla ölüme yol açması tüm insanları tedirgin etmiş...

7-KOLERA SALGINI

Tarih boyunca insan ölümlerinin önemli nedenlerinden birisi salgın hastalıklar olmuştur. Kısa sürede hızla yayılarak binlerce ve hatta bazen milyonlarca insanın ölümüne yol açan salgınlar,...

6-OSMANLI’DA VEBA

Veba salgınlarının Osmanlı’yı ne denli etkilediği bir halk şiirine şöyle yansır: "Gitti koçyiğitler ağlar anası İş Mevla’dan geldi, nedir çaresi Sağ u sol yanında veba yarası Kudret hançerini...

5-KARA VEBA (1346- 1350)

Tıp tarihindeki salgınların en zararlı olanı Avrupa’da “Kara Ölüm” denilen veba salgınıdır. Veba 14. yüzyılda, Avrupalıların üçte birinin ölümüne neden olmuştur. Vebanın Avrupa’ya Girişi ve...
ANADOLU PLATFORMU

Sanal Sohbetler

Instagram