Ana Sayfa Kuruluşlar Anadolu Öğrenci Birliği Çağa İz Bırakan Liderler Kampı Gerçekleşti

Çağa İz Bırakan Liderler Kampı Gerçekleşti

0
Çağa İz Bırakan Liderler Kampı Gerçekleşti

Anadolu Öğrenci Birliği Çağa İz Bırakan Liderler Kampını Gerçekleştirdi.

Akdav-Anadolu Öğrenci Birliği 30 Aralık-1 Kasım 2013 tarihinde AKDAV Genel Merkez binada iki gün süren “Çağa İz Bırakan Liderler” kampı gerçekleştirdi. Yoğun bir ilginin olduğu kampta son yüzyılda İslam ümmetinin gözbebeği olan ve yaşadıkları çağa derin izler bırakan liderlerin biyografileri ve mücadeleleri detaylı bir şekilde ele alındı. Kamp süresince Şeyh Said, Said-i Nursi, Cemaleddin Afgani, Mehmet Akif Ersoy, Ömer Muhtar, Hasan el-Benna, Muhammed İkbal, Seyyid Kutub, Mevdudi, Malcolm X, Şeyh Ahmet Yasin, Aliya İzzet Begoviç VE ZEKERİYA ŞENGÖZ katılımcılara tanıtıldı. Liderlerin hayatlarının üniversite öğrencileri tarafından anlatılması kampın ayırıcı vasfıydı.

Atılan her adım bir önceki adımın ardılı olduğundan İslami ve insani mücadelede yol yürüyen, çağ açan, çığır oluşturan yüreklerin yaşam öyküleri ve hattı mücadeleleri önemli ve önemli olduğu kadar bugünün inşası ve yarının ihyası için gerekli bir husustur. Kulluk eksenindeki yürüyüş belli bir çağa ve belli insanlara münhasır bir yürüyüş değildir. Bilakis Hz. Âdem ile başlayan kıyamete kadar devam edecek olan evrensel insanlık yürüyüşüdür. Bu yürüyüşte yerini almış olan ve yaşadıkları çağa iz bırakan önderlerimizin tanıtılması, ehem mühim bağlamında değerlendirildiğinde aynı zamanda çağın gerekleri muvacehesinde bu yürüyüşü devam ettirecek nesillerin kadim bir davanın izleğinde yürüdüklerinin resmini de sunma anlamına gelmektedir. Bir bayrak yarışı bilincinden hareketle dünden bugüne bugünden yarına bayrağı dalgalandıracak nesillerin dünün zirvedeki yarışçılarını tanımaları gerekiyordu. Bu amaçla düzenlenen kamp başarılı bir şekilde sonuçlandı.