Ana Sayfa Kategoriler Faaliyetler/Etkinlik Bursa İstişare Toplantısı

Bursa İstişare Toplantısı

0
Bursa İstişare Toplantısı

Doğu Batı Kardeşlik Platformu 28-29 Nisan 2012 tarihlerinde Bursa Yeni Asya Vakfı’nda düzenlenen ‘Batı İlleri Bursa Bölgesel İstişare Toplantısı’ ile Kürt sorununu masaya yatırdı.

Kürt sorununu adalet ve kardeşlik ekseninde müzakere etmek ve çözüme yönelik ortak bir dil geliştirmek amacıyla İslami duyarlılık sahibi sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen ‘Doğu – Batı Kardeşlik Platformu’ Temmuz -2012’de İstanbul’da ‘Türkiye Buluşması’nı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Platform ‘Türkiye Buluşması’ öncesinde biri doğuda, diğeri de batıda olmak üzere iki ayrı ‘Bölgesel İstişare Toplantısı’ gerçekleştirmek üzere yaptığı çalışmaların ilk ayağında, Batı illeri Bölgesel İstişare toplantısını 28 – 29 Nisan tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirdi. Doğu İlleri Bölgesel İstişare toplantısı ise 18 – 19 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır’da yapılacak.

Bursa‘da gerçekleştirilen Batı İlleri Bölgesel İstişare toplantısına İstanbul, Eskişehir, Afyon, Kütahya, İzmir, Adapazarı, Mersin, Edirne, Kırıkkale, Zonguldak, Çanakkale, Bolu, Düzce, Balıkesir, Konya, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Samsun, Anakara, Trabzon, Ordu, Bilecik, Manisa, Muğla, Kastamonu, Aydın, Çorum, Tokat, Sivas, Yozgat, Niğde, Yalova illerinden sivil toplum örgütleri katılım sağladılar.

Platform Sözcüsü Hasan Ünal yaptığı açılış konuşmasında, “Platformumuz, içinde bulunduğumuz coğrafyanın doğu ve batısında yer alan Sivil Toplum Kuruluşları’nın İslam ortak paydasından hareketle Kürt sorunu ve özgürlüklerle ilgili paylaşımda bulunmak, sorunu doğru tanımlamak, ortak bakış açısı elde etmek, ortak söylem geliştirmek, dayanışma ve ortak duruş sergilemek, Kürt sorununun çözümü yönünde irade beyanında bulunmak amacıyla bir araya gelen bir oluşumdur” dedi.

İki gün süren toplantılar sonunda yayınlanan sonuç bildirisinin tam metni aşağıda yer almaktadır:

 

Doğu Batı Kardeşlik Platformu

28-29 Nisan 2012 Batı İlleri Bursa Bölgesel İstişare Toplantısı Sonuç Bildirisi

Doğu Batı Kardeşlik Platformu;  İçinde bulunduğumuz coğrafyanın doğu ve batısında yer alan STK’ların İslam ortak paydasından hareketle Kürt sorunu ve özgürlüklerle ilgili algı paylaşımda bulunmak, sorunu doğru tanımlamak, ortak bakış açısı elde etmek, ortak söylem geliştirmek, dayanışma ve ortak duruş sergilemek, Kürt Sorununun çözümü yönünde irade beyanında bulunmak amacıyla bir araya gelen bir oluşumdur.

Doğu Batı Kardeşlik Platformu, kendi dışında Kürt sorunu konusunda duyarlılık taşıyan benzer STK’lar ile işbirliği ve dayanışmaya açıktır.

Kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm ancak İslami temelde gerçekleştirebilir. İslam kardeşliği üzerinden halkların eşitliği ve özgürlüğü esastır.

Muhabbet ve kardeşlik İslam’ın temel şiarıdır. Bir asırdır devam eden inkârcı ve baskıcı uygulama ve politikalara son verilmelidir.

Fıtri bir hak olan ana dilde eğitimin önündeki tüm engeller kaldırılmalı, din ve fen ilimlerinin beraber okutulduğu eğitim müesseseleriyle, sürdürülebilir eğitim politikaları ihdas edilmelidir.

Roboski (Uludere) Katliamı ile ilgili sorumluların açığa çıkarılması, yargılanması, cezalandırılması ve bir an önce olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması gerekir. Roboski katliamının aydınlatılmaması bir suç ortaklığıdır.

Akan kan bir an önce durmalı, silahlar susmalıdır.

Kültürel dayatmalar ve etnik dönüştürmeye yönelik baskılar sona ermeli, kültürel, siyasal ve sosyal tüm haklar güvence altına alınmalıdır.

Coğrafyamızdaki tüm halkların dilleri devlet tarafından kabul edilmelidir.

Kürt sorununun çözüm sürecinde Müslüman Kürt halkının talepleri belirleyici olmalı, tarihten bu güne Kürt kanaat önderlerinin çözüm önerileri dikkate alınmalıdır.

Yakılan ve boşaltılan köyler, yeniden imar ve iskâna açılmalı, ismi değiştirilen yerleşim yerlerinin isimleri iade edilmeli, devlet zararları tazmin ederek köylülerin köylerine dönmesini sağlamalıdır.

Andımız ve eğitim kurumlarındaki tüm ulusalcı ritüellere son verilmeli, cami ve okullardaki ulusçu söylemler kaldırılmalıdır.

Doğu Batı kardeşlik platformu, Kürt sorunu bitinceye kadar sorunları müzakere etmeye çözüm önerileri sunmaya ve imkânları ölçüsünde Kürt sorununa müdahil olmaya devam edecektir.

 

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu adına

Hasan ÜNAL  (Sözcü)