Burası Padişah Sarayı Değildir

0
209

Yavuz Sultan Selim, Cuma namazında neden hiddetlendi, hutbe sırasında oturduğu yerden kalkarak İmamı neden uyardı:

Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı fethetmiş ve hilafet 1516 yılında Abbasilerden Osmanlılara geçmişti.

Bir Cuma günü Ümeyye Camii’nde Cuma namazı kılınacaktı. Yavuz Sultan Selim de camide idi.

Hükümdarın namaz kılacağı yere yeşil atlastan bir seccade serilmiş ve namaz kılınacak yeri ayrılmıştı.

Yavuz, namaz kılacağı yerde diğer cemaatten ayrı olarak serilmiş atlastan seccadeyi görünce hiddetlenerek:

-Burası ibadet yeridir, padişah sarayı değildir dedi ve atlas seccadelerin kaldırılmasını emretti.

Kendisi de cemaatle beraber camide namaz kılmaya başladı.

Sıra Cuma hutbesine gelmişti. İmam hutbeyi okumaya başladı.

Hutbenin mukaddimesinde halifenin ismi zikredilirken, imam efendi Yavuz Sultan Selim’i kastederek:

-Hâkimül Harameyni Şerifeyn (Mekke ve Medine’nin Hâkimi-Hükümdarı) dedi.

İmam efendinin bu sözlerini duyan Koca Yavuz hemen oturduğu yerden ayağa kalkarak:

-İmam efendi, okuduğunuz hutbedeki Hâkimül Harameyni Şerifeyn lafzını Hâdimül Harameyn (Mekke ve Medine’nin Hizmetçisi) olarak değiştir, dedi.

-Zira ben Hâkimül Harameyn değil; olsa olsa ben o mübarek beldelerin sadece hizmetçisi olabilirim.